Soviet factor in the activities of „Association named after M. Kachkovsky” in Western Ukraine in the interwar period

  • V. Ya. Lukashiv
Keywords: interwar period, sovietofilst, moskwofilst, Western Ukraine, Association named after M. Kachkovsky”

Abstract

The influence of the Soviet government factor on the activities of cultural and educational institutions – „Association named after M. Kachkovsky” in Western Ukraine in the interwar period is analyzed. The organization has developed in difficult conditions of cultural and educational life of the Ukrainian people. The institution was intended to spread education and knowledge among the general public. The article highlights the development of cooperation between members of the „Association named after M. Kachkovsky” from the public and politicians Ukrainian Soviet Socialist Republic, the Union of Soviet Socialist Republics.

References

1. Валовин К. К організації русской народности в Польщі / К. Валовин // Воля народа. – 1923. – 18 листопада. – С. 3 – 4.
2. Зайцев О. „Орієнтація на Схід” в українському національно-державницькому таборі Галичини (1920-ті рр.) // О. Зайцев // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Історія. Ч. ІІ: ХХ ст. – Одеса; Київ; Львів, 1999. – С. 499 – 505.
3. Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 – 1939) / О. Рубльов. – К., 2004. – 648 с.
4. Соляр І. Радянофільство у Західній Україні (1920-ті рр.) / І. Соляр // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 55 – 67.
5. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України), ф. 182 (Товариство ім. М. Качковського), оп. 1, спр. 380 (Угоди, основні рішення, протоколи та інші матеріали про діяльність читалень товариства, 1919 – 1930 рр.), 52 арк.
6. ЦДІАЛ України, ф. 182, оп. 1, спр. 478 (Листування, посвідчення та інші матеріали про підготовку з‟їздів філіалів та читалень товариства, 1934 – 1936 рр.), 131 арк.
7. Державний архів Тернопільської області, ф. 231 (Тернопільське повітове староство), оп. 1, спр. 203 (Звіти інструкторів товариства Пасіки А., Процика Д. про перевірку читалень Тернопільської філії, 1931 – 1933 рр.), 42 арк.
8. Гуртки молодежи як класова школа пролетарської самоосвіти // Воля народа. – 1925. – 27 вересня. – С. 4.
9. Національна політика Радянського союзу // Боротьба. – 1933. – 22 жовтня. – С. 2 – 3.
10. Селянська молодіж і поступ культури // Земля і воля. – 1934. – 5 серпня. – С. 5 – 6.
11. Масовий театр // Сила. – 1930. – 8 травня. – С. 1 – 2.
12. Самоосвіта (Замітки до дискусії в справі культурно-освітньої праці в читальнях „Просвіти”) // Культура. – 1927. – Ч. 3 – 4. – Березень – квітень. – С. 10.
13. Перший Травень – свято боротьби // Світло. – 1925. – 1 травня. – С. 6 – 7.
14. Новий москвофільський провід // Діло. – 8 березня 1934. – С. 6. – 8.
15. Розкопуємо правду // Сельроб. – 1927. – 18 вересня. – С. 2.
16. Наші завдання // Наше слово. – 1927. – 27 травня. – С. 3 – 4.
17. Рідношкільне свято молоді // Сяйво. – 1931. – 15 квітня. – С. 9.
Published
2020-09-04
How to Cite
Lukashiv , V. Y. (2020). Soviet factor in the activities of „Association named after M. Kachkovsky” in Western Ukraine in the interwar period. Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 227-230. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/786