The Soviet policy of social security in the context of the formation of the totalitarian state and society in the 1920s. (based on the materials of state archives of Kherson region)

Продовження: початок див. у 44 випуску збірника

  • A. Yu. Tverdovskiy
Keywords: methodology of level-componential analysis, totalitarianism, NEP, “military communism”, Invalid cooperation, social mutual assistance, social insurance, social security

Abstract

The article analyzes the basic directions and aspects of the policy of the Bolsheviks in the sphere of social maintenance of population, which are regarded by means of the author‟s methodology of level-componential analysis in the section of formation of the structure of the Soviet totalitarian regime in the period of its formation in the 1920s. A number of sources of funds of the State Archives of Kherson region (DAHO), on the basis of which the problem is highlighted, are introduced into the scientific use.

References

1. Дейвіс Н. Європа: історія / Н. Дейвіс. – К.: Основи, 2012. – 1464 с.
2. Гутнер Г. Ханна Арендт о тоталитаризме [Электронный ресурс] / Г. Гутнер. – Режим доступа: http://www.proza.ru/diary/natalian/2015-05-12
3. Шарпатий В.Г. Функціонування системи соціального забезпечення в УСРР (1921 – 1929 рр.) [Електронний ресурс] / В.Г. Шарпатий. – Режим доступу: http://www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/3_2004/articles/stat117.html
4. Шарпатий В.Г. Особливості функціонування системи соціального забезпечення в РСФРР та УСРР 1920-х років: порівняльний аналіз / В.Г. Шарпатий // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2005. – Вип. 13. – С. 250 – 260.
5. Мельничук О.А. Роль і місце соціального страхування 1920 – 30-х рр. у більшовицькій доктрині суспільного розвитку / О.А. Мельничук // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 12. – C. 235 – 257.
6. Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО). Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 1. – 115 арк.
7. Шарпатий В.Г. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, “жертв контрреволюції” та біженців в Україні (1919 – 1922 рр.): історичний аспект [Електронний ресурс] / В.Г. Шарпатий. – Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=449093
8. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 23. – 12 арк.
9. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 54. – 50 арк.
10. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 41. – 50 арк.
11. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 62. – 105 арк.
12. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 78. – 162 арк.
13. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 53. – 76 арк.
14. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 39. – 265 арк.
15. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 35. – 333 арк.
16. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 173. – 121 арк.
17. Твердовський А.Ю. Соціальне забезпечення як чинник формування тоталітарної моделі організації життя в радянській Україні 1920-х рр. / А.Ю. Твердовський // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції у 2-х частинах (м. Суми, 24 – 25 березня 2016 р.). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – Ч. 1. – С. 69 – 73.
18. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 159. – 149 арк.
19. Население по семейному состоянию, полу, возрасту и народности. Таблица VI // Всесоюзная перепись населения 1926 года. УССР. Степной подрайон. Днепропетровский подрайон. Семейное состояние. Место рождения и продолжительность проживания. Увечные и психически больные. – М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1933. – Т. XLVII. – С. 17.
20. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 63. – 45 арк.
21. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 23. – 140 арк.
22. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 65. – 167 арк.
23. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 268. – 224 арк.
24. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 524. – 111 арк.
25. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 1. – 26 арк.
26. Херсонский рынок // Червоний селянин – 1925. – № 99. – С. 4.
27. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 25. – 42 арк.
28. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 6. – 38 арк.
29. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 34. – 65 арк.
30. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 52. – 213 арк.
31. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 64. – 235 арк.
32. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 30. – 397 арк.
33. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 531. – 362 арк.
34. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 2. Спр. 1. – 139 арк.
35. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 83. – 162 арк.
36. Бахтаров А.В. Sacrum і profanum у просторі “радянського тоталітаризму” / А.В. Бахтаров // Наукові праці Чорноморського державного університету. Серія: Філологія. Літературознавство. – 2013. – Вип. 212. – С. 6 – 10.
37. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 51. – 131 арк.
38. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 622. – 20 арк.
39. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні [Електронний ресурс] / Н.Б. Болотіна. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/450-pravo-sotsalnogo-zahistu-bolotna-nb.html
40. Мельничук О.А. Діяльність органів соціального страхування в Україні у 20 – 30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис... доктора іст. наук / О.А. Мельничук. – К., 2010. – 41 с.
Published
2020-09-04
How to Cite
Tverdovskiy , A. Y. (2020). The Soviet policy of social security in the context of the formation of the totalitarian state and society in the 1920s. (based on the materials of state archives of Kherson region): Продовження: початок див. у 44 випуску збірника. Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 200-206. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/780