How the first textbooks on history of Ukraine were created

Продовження. Початок у вип. № 44, т. 1.

  • F. G. Turchenko
Keywords: national identity, methodology of history, “regional textbook”, the school textbook, history of Ukraine

Abstract

The article is about books on the history of Ukraine, which were written in the first years of independence. General political situation, which occurred in the context of the reorganization of school historical education developed new programs and concepts of historical education, were discussing new books are characterized. The circumstances of the creation of a team of historians, Zaporizhzhya, Donetsk and Dnipropetrovsk university textbooks on the history of Ukraine for 7-11 classes disclosed in the context of the situation. Considerable space is devoted to attempts by pro-communist political forces in Ukraine, particularly its southeastern regions influence the content of textbooks. The failure of these attempts is described.

References

1. Кульчицький С. Історія і час. Роздуми історика / Станіслав Кульчицький // Український історичний журнал. – 1992. – № 4. – С. 8.
2. Республіканська програма розвитку історичних досліджень, поліпшення вивчення і пропаганди історії Української РСР // Український історичний журнал. – 1990. – № 11. – С. 3.
3. Сторінки історії України ХХ століття. Посібник для вчителів / За редакцією С. В. Кульчицького – К.: Освіта, 1992. – С. 3.
4. Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII – початку ХІХ століть / Р. Шпорлюк // Україна: наука і культура. – 1991. – Вип. 25. – С. 167.
5. Субтельний О. Україна. Історія / Орест Субтельний – К. : “Либідь”, 1991. – С. 16.
6. У пошуках історичної правди (круглий стіл) // Український історичний журнал. – 1991. – № 10. – С. 3-10.
7. Кульчицький С. Історія і час. Роздуми історика / Станіслав Кульчицький // Український історичний журнал. – 1992. – № 4. – С. 8-10.
8. Матеріали до концепції шкільної історичної освіти України. України. Проект // Освіта. – 1992. – 12 травня.
9. Турченко Ф. Г. Новітня історія України (1917-1993 рр.). Навчальний посібник для середніх шкіл у семи випусках. Випуск перший. Українська національно-демократична революція (1917 – поч. 1918 рр.) / Ф. Г. Турченко – Запоріжжя, 1993. – 49 с.
10. Турченко Ф. Г. Новітня історія України (1917-1993 рр.). Навчальний посібник для середніх шкіл у семи випусках. випуск другий. Україна в умовах боротьби за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.) / Ф. Г. Турченко – Запоріжжя, 1993. – 91 с.
11. Удод О. Підручник з історії України – невід‟ємний атрибут держави : (до 60-річчя з дня народження Ф.Г.Турченка) / О. Удод // Історія України. – 2007. – №7 (лютий). – С. 3.
12. Понеділко. В. Докладная записка по результатам анализа содержания ученого пособия для средних школ // Архив автора.
13. Сухий Я. Рацензія // Архів автора
14. Тетерятник Б. Рецензія на рукопис підручника Ф. Г. Турченка “Новітня історія України” (Частина І) // Архів автора.
15. Тетерятник Б. Лист-рецензія на рукопис підручника Ф. Г. Турченка, П.П. Панченка, С.М. Тимченка “Новітня історія України” (Частина ІІ) // Архів автора.
16. Шевченко В. Нарешті сказано правду / В. Шевченко // Запорізька Січ. – 1995. – 19 січня.
17. Сало О. Новий підручник про новітню історію / О. Сало // Запорізька Січ. – 1996. – 15 травня.
18. Радянське Прибужжя. – 1996. – 23 листопада.
19. Зоря. – 1995. – 7 грудня.
20. Киевские ведомости. – 1996. – 6 вересня.
21. Товариш. 1996. – № 38. – Вересень.
22. Южная Правда. – 1996. – 7 листопада.
23. Товарищ. – 1995. –№ 47. – Листопад.
24. Крымская Правда. – 1995. – 14 листопада.
25. Черненко А. Рецензія на соціалістичні претензії / А. Черненко // Час. – 1996. – 29 листопада.
26. Кримська світлиця. – 1996. – 25 лютого.
27. Історія в школі. – 1996. – № 2. – С. 48.
28. Дашкевич Я. Чи має Україну свою історію? З приводу круглого столу “Історія України ХХ ст. на сторінках шкільних підручників” // Шлях перемоги. – 1997. – 4-9 січня
29. Дашкевич Я. Про Наталю Теплоухову. Бюрократичний спогад / Ярослав Дашкевич // Свічення душі. Збірник пам‟яті Наталії Теплоухової / Упоряд.: Н. Г. Теплоухова, П. П. Панченко. – К. : Генеза, 2000. – С. 82.
30. Висновок комісії, створеної в Інституті історії НАН України у зв‟язку з депутатським запитом В. Куз‟єва і Є. Краснякова від 16 травня 1997. // Архів автора.
31. Лист в.о. Міністра В. Зайчука Голові комітету з питань науки та народної освіти Верховної Ради України Сторіжку і лист Віце-прем‟єр-міністру України Курасу І. Ф. // Архів автора.
32. Турченко Ф. Г. Новейшая история Украины. 11 класс. Ч.2: 1945-1995 годы : учебник для средней школы / Ф.Г. Турченко, П.П. Панченко, С.М. Тимченко. – Київ : Генеза, 1995 . – С. 259.
33. [Звягільський Л.Ю.]. Позовна заява про захист честі, гідності, ділової репутації та стягнення моральної (немайнової) шкоди // Архів автора.
34. Киевские ведомости. – 2001. – 17 января.
35. Лях Р. Д. Історія України. З найдавніших часів до середини ХІУ ст.: Підручник для 7-го кл. серед. шк. / Лях Р. Д., Темірова Н.Р. – К. : Генеза, 1995. – 119 с.
36. Швидько Г.К. Історія України (ХІV-ХVІІІ ст.). Пробний підручник для 8 класу середньої школи. – К. : Генеза, 1966. – 304 с.
37. Сарбей В. Г. Історія України. Кінець ХVІІІ – друга половина ХІХ ст. Підручник для 9 класу / В. Г. Сарбей. – К., 1996 . – 248 с.
38. Мисан В. Оповід ання з історії України та рідного краю / В. Мисан. – К. : “Генеза”, 1995. – 144 с.
39. Джерело. Навчальна книга-хрестоматія з початкового курсу історії України для 5 класу середнього школи / Упорядник. Віктор Мисан. – К. : Генеза, 1997. – С. 28.
40. Хрестоматія з історії України ХІХ – початок ХХ століття. Навчальний посібник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Генеза, 2000. – 263 с.
41. Хрестоматія з новітньої історії України (1917–1945 рр.) Навчальний посібник для 10 кл. серед. шк. / Упорядники: С. Падалка, П. Панченко, Н. Теплоухова, Ф. Турченко. – К. : Генеза, 1998. – 391 с.
42. Кульчицький С. Історія України. Підручник для 10 класу середньої школи / Кульчицький С., Коваль М., Ю. Лєбедєва. – К. : Освіта, 1998. – 288 с.
43. Ладиченко Т. Історія України в період середньовіччя / Т. Ладиченко, Т Свідерська, Ю. Свідерський. – Тернопіль: “Пдручники & посібники”, 1998. – 192 с.
44. Гончарик А. Не для преси / А. Гончарик // Свічення душі. Збірник пам‟яті Наталії Теплоухової / Упоряд.: Н. Г. Теплоухова, П. П. Панченко. – К. : Генеза, 2000. – С. 145.
Published
2020-09-04
How to Cite
Turchenko , F. G. (2020). How the first textbooks on history of Ukraine were created: Продовження. Початок у вип. № 44, т. 1. Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 177-191. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/777