Realism and utopia statist concepts V. Vinnichenko, V. Lipinski, D. Dontsov

  • A. Belik Zaporizhzhia National University
Keywords: analysis, political thought, ideology, monarchist views, autonomy, independence, political elites, integrated nationalism, the socialist idea, of uniting the nation

Abstract

The article presents the state-forming concepts of three well — known Ukrainian politicians - V. Vinnichenko, D. Dontsov and V. Lipinsky. These political leaders belonged to different ideological currents, and as a result were irreconcilable opponents. The purpose of the work is to identify the reasons why it was impossible to synthesize their worldviews in the important period of Ukrainian history - the creation of an independent state. The article demonstrates how the ambitions of well-known personalities, transcending national interests, have led to the collapse of the state, which could have occurred through the revolution. In addition, this article presents the connection between several generations of Ukrainian socialists. The article describes the reasons for the popularity of socialist ideas in Ukraine at that period of history. Explaining the reasons for the uncompromising adherence to socialist ideas of the Chairman of the government of the Directory V. Vinnichenko. The emphasis is placed on the importance of building an independent state, defended by V. Lipinsky, D. Dontsov. The harmfulness of the autonomous views of V. Vynnychenko for Ukraine at that time was proved. The conclusion about the necessity of uniting the nation is made - what V. Lipinsky actively called for.

References

1. Гаврилюк Д. Державницька концепція В. Липинського / Д. Гаврилюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Історія, економіка, філософія. – 2008. – Вип. 14. – С. 166–176. stattionline.org.ua›…86…derzhavnicka-koncepciya-v… С. 11.
2. Донцов Дмитро Дві поетики України про »модерних« контактовців // Вибрані твори [ Текст]: у 10 т. / редкол.: О. Баган ( відп. ред.) [ і ин.]; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : ВФ »Відродження«, 2011 – 2016. Т. 10: твори різних періодів / Упоряд., передм., комент. О. Баган. - Драгобич: ВФ »Відродження«, 2016. – 380 с.;
3. Донцов Дмитро. Авіронове насіння // Вибрані твори[ Текст]: у 10 т. / редкол.: О. Баган ( відп. ред.) [ і ин.]; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : ВФ »Відродження«, 2011 – 2016. Т. 4: твори різних періодів / Упоряд., передм., комент. О. Баган. - Драгобич: ВФ »Відродження«, 2016. – 380 с.;
4. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – К.: Політ. видавництво України, 1990. – Частина 3. – С. 542.
5. Лутчин Т. Націоналістична концепція Дмитра Донцова // thule.primordial.org.ua›…lutchin-doncov.htm.
6. Квіт С. Трагічний оптимізм Дмитра Донцова // Слово і час, №3, 1993.- С.32-45.
7. Єндик Р. Дмитро Донцов - ідеолог українського націоналізму. — Мюнхен: Українське видавництво, 1955- 176с. ukrnationalism.com›…dontsov-ideoloh…natsionalizmu…
8. Маланюк Є. Дмитро Донцов : [Український політичний діяч першої пол. XX ст. Д. Донцов ] — С. 32-38 //books.zntu.edu.ua›book_info.pl?id=42286
9. Білас Л. В. Липинський і »територіалізм«. – Сучасність, 1962 р., №№ 2 – 3
10. Вільчинський Ю. Українська національна ідея в історії В. Липинського. ІІ Міжнародний конгрес україністів: Філософія. – Львів, 33-41, 1994.
11. Дашкевич Я. Хам чи Яфет. Липинський і українська революція // Україна: Наука і культура. - Вип. 29. - К., 1996. - С.32 - 39.
12. Кухта Б.Л.. З історії української політичної думки: [Текст лекцій: Навчальний посібник] .-К.: Генеза. - 368 с. 1994.
13. Лисяк-Рудницький І. Вячеслав Липинський: історик, політичний діяч і мислитель. 5.IV.1882-14.VI.1931 // Сучасність. -1961. - Ч.6. - Червень - С.74-90.
14. Пеленський Я. В.Липинський – засновник державної школи в Українській історіографії // Український історичний журнал. – 1992. N2. – С. 139 – 141
15. Потульницький В. А. Політична доктрина В.Липинського. – УІЖ, 1992 р., № 9
16. Чижевський Д. Вячеслав Липинський як філософ історії // Дзвони. – 1933. – N6.
17. Шевчук В. Вячеслав Липинський – історик, політик та мислитель // Сучасність. – 1992. – N6. – С. 72 – 81.
18. Шморгун О. Українська ідея та українська ідеологія в державотворчій концепції В’ячеслава Липинського // Політол. читання. — 1993. — № 4.
19. Турченко Ф., Заліська Н. В’ячеслав Липинський — ідеолог української демократичної хліборобської партії // Вячеслав Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна/Редактов Ярослав Пеленський. Київ;Філадельфиія, 1994. – С. 171-181.
20. В’ячеслав Липинський та його доба: Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму // Книга третя. Наукове видання. – Упорядники: Т. Осташко, Ю. Терещенко. - Київ: Темпора, 2013. – 796 с.; іл.
21. В’ячеслав Липинський та його доба: Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму // Книга перша. Наукове видання. – Упорядники: Т. Осташко, Ю. Терещенко. - Київ: Темпора, 2010. – 560 с.; іл.
22. В’ячеслав Липинський та його доба: Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. // Книга друга. Наукове видання. – Упорядники: Т. Осташко, Ю. Терещенко. - Київ: Темпора, 2010. – 624 с.; іл.
23. Липинський В. Хам і Яфет // Сучасність. — 1992. — № 6. — С. 66
24. В’ячеслав Липинський та його доба: Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. // Книга четверта. Наукове видання. – Упорядники: Т. Осташко, Ю. Терещенко. - Київ: Темпора, 2015. – 824 с.; іл.
25. В’ячеслав Липинський та його доба: В’ячеслав Липинський і Євген Чикаленко: діалог про майбутнє України // Книга третя. Наукове видання. – Упорядники: Т. Осташко, Ю. Терещенко. - Київ: Темпора, 2013. – 796 с.; іл.
26. Передерій І. Г. Роль громадсько-політичної діяльності В. Липинського у формуванні його науково-історичної концепції // ua.z-pdf.ru›…3…istorichni…perederiy…rolgromadsko…С. 3.
27. В’ячеслав Липинський та його доба: Меморіал до українського інформаційного комітету… // Книга четверта. Наукове видання. – Упорядники: Т. Осташко, Ю. Терещенко. - Київ: Темпора, 2015. – 824 с.; іл.
28. Андресюк Б., Горєлов М. Липинський про загрози українській державності. Класократична версія §6. // Українська державність у ХХ столітті. – К.: Політична думка, 1996. litopys.org.ua›ukrxx/r03.htm.
29. Донцов Д. Том 1. Геополітичні та ідеологічні праці. - Львів: Кальварія, 2001. – 488 с.
30. Донцов Дмитро. Гріх проти духу // Вибрані твори [ Текст]: у 10 т. / редкол.: О. Баган ( відп. ред.) [ і ин.]; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : ВФ »Відродження«, 2011 – 2016. Т. 10: твори різних періодів / Упоряд., передм., комент. О. Баган. - Драгобич: ВФ »Відродження«, 2016. – 380 с.;
31. Донцов Д. І. Рік 1918, Київ: Документально-художнє видання / Упоряд.:К. Ю. Галушко. – К.: Темпора, 2002. – 208 с.: іл.
32. Донцов Дмитро. Попутчикам (Відповідь) // Вибрані твори [ Текст]: у 10 т. / редкол.: О. Баган ( відп. ред.) [ і ин.]; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : ВФ »Відродження«, 2011 – 2016. Т. 4: твори різних періодів / Упоряд., передм., комент. О. Баган. - Драгобич: ВФ »Відродження«, 2016. – 380 с.;
33. Донцов Дмитро. Гальванізатори трупів // Вибрані твори[ Текст]: у 10 т. / редкол.: О. Баган ( відп. ред.) [ і ин.]; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : ВФ »Відродження«, 2011 – 2016. Т. 4: твори різних періодів / Упоряд., передм., комент. О. Баган. - Драгобич: ВФ »Відродження«, 2016. – 380 с.;
34. Донцов Дмитро. Про баронів середньовіччя і баранів із байки // Вибрані твори[ Текст]: у 10 т. / редкол.: О. Баган ( відп. ред.) [ і ин.]; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : ВФ »Відродження«, 2011 – 2016. Т. 4: твори різних періодів / Упоряд., передм., комент. О. Баган. - Драгобич: ВФ »Відродження«, 2016. – 380 с.;
35. Донцов Дмитро. Нерозрита могила // Вибрані твори[ Текст]: у 10 т. / редкол.: О. Баган ( відп. ред.) [ і ин.]; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : ВФ »Відродження«, 2011 – 2016. Т. 4: твори різних періодів / Упоряд., передм., комент. О. Баган. - Драгобич: ВФ »Відродження«, 2016. – 380 с.;
36. Донцов Дмитро. Череда чи еліта // Вибрані твори[ Текст]: у 10 т. / редкол.: О. Баган ( відп. ред.) [ і ин.]; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : ВФ »Відродження«, 2011 – 2016. Т. 4: твори різних періодів / Упоряд., передм., комент. О. Баган. - Драгобич: ВФ »Відродження«, 2016. – 380 с.;
37. Винниченко В. Дмитро Донцов. // Заповіт борцям за визволення / В. Винниченко. – К.: Видавниче товариство »Криниця« книголюбів України, 1991. storinka-m.kiev.ua›article.php?id=767
38. Фрідмен М. Чотири кроки до свободи .// Суспільні науки і сучасність. - 1991 року, № 3, с. 13 - 18.
39. Гегель Г. Філософія історії // Гегель Г. Твори. Т. 8. С. 83- 93.
40. Ортега-і-Гассета Х. Бунт мас. Переклад Вольфрама Бурггарда // ae-lib.org.ua›texts/ortega-y-gaset__masa__ua.htm. С. 6 – 8.
41. Библия. Книга священного писания Ветхого и Нового завета. Каноническое издание. – SGP. Box 516 Chicago. IL 60690-0516 USA, 1990.
Published
2018-12-19
How to Cite
Belik, A. (2018). Realism and utopia statist concepts V. Vinnichenko, V. Lipinski, D. Dontsov. Zaporizhzhia Historical Review, 1(50), 70-83. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/77