ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (БЕРЕЗЕНЬ - ЛИПЕНЬ 1917 Р.)

  • В. С. Гвоздик
Keywords: -

Abstract

-

References

1. Верстюк В. Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний довідник. - К.,1998.
2.Гамрецький Ю. М. Ради робітничих депутатів України в 1917 році (Період двовладдя). - К., 1966.
3.Дорошенко Д. Історія України 1917 - 1923 pp. Доба Центральної Ради. -Ужгород, 1932.
4.Історія держави і права України. Частина 2 / За ред. А. Й. Рогожина. -X., 1996.
5.Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 - 1921. - Прага, 1947.
6.Мельник С. К. Перемога Радянської влади на Півдні України (березень 1917 - березень 1918 pp.). - К., 1966.
7.Українське державотворення: невитребуваний потенціал. Словник-довідник /За ред. О. М. Мироненка. - К., 1997.
8.Українська Центральна Рада: Документи і матеріали в 2-х томах. - К., 1996.-Т.1.
9.Бюлетени Екатеринославского временного исполнительного комитета общественных и рабочих организаций. -1917.-16 марта.
10.Там само. - 17 марта.
11.Там само. - 19 марта.
12.Там само. - 24 марта.
13.Там само. - 14 мая.
14.Вістник товариства "Просвіта" у Катеринославі. -1917.-17 травня.
15.Там само. - 4 червня.
16.Там само. - 11 червня.
17.Голос Юга. -1917.-8 марта.
18.Известия Александрийского уездного земства. -1917.-12 апреля.
19.Известия Александровского уездного исполнительного комитета общественных и рабочих организаций. – 1917. - 21 марта.
20. Там само. - 12 апреля.
21.Известия Алешковского городского исполнительного комитета. -1917.-15 марта.
22.Известия Херсонского губернского комитета спокойствия и безопасности. -1917.- 22 июня.
23.Одесские новости. - 1917. - 8 марта.
24.Там само. - 12 марта.
25.Українське слово. - 1917. - 23 березня.
26.Там само. - 12 квітня.
27.Там само. - 21 квітня.
28.Южная мысль. - 1917. - 2 июля.
Published
2020-07-09
How to Cite
Гвоздик, В. С. (2020). ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (БЕРЕЗЕНЬ - ЛИПЕНЬ 1917 Р.). Zaporizhzhia Historical Review, 1(7), 158-162. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/596

Most read articles by the same author(s)