ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX СТ.)

  • П. М. Тригуб
  • Н. Ю. Довгань
Keywords: -

Abstract

-

References

1.История городов и сел Украинской ССР: Николаевская область. - К.: Гл. ред. УСЭ. - 1981. - С. 80.
2.Освіта на Миколаївщині у XIX - XX ст.: Історичні нариси. - Миколаїв, 1997.-С. 9, 13.
3.Державний архів Миколаївської області (далі -ДАМО), ф. 222, оп. 1, спр. 1722, арк. 75-86; спр. 1725, арк. 6; спр. 1731, арк. 75, 120.
4.Там само, спр. 1722. арк. 120; спр. 1755, арк. 151; спр. 1758, арк. 154; спр. 1763, арк. 182.
5.Там само, арк. 1631, арк. 9; спр. 1769, арк. 131.
6.Южная правда. - 1975. - 21 сентября.
7.ДАМО, ф. 216, оп. 1, спр. 4016, арк. 13, 17, 21, 33; спр. 4027, арк. 9; ф. 222, оп. 1, спр. 1825, арк. 19.
8.Там само, ф. 216, оп. 1, спр. 1399, арк. 15, 31, 38, 51, 59; ф. 222, оп. 1, спр. 1758, арк. 297.
9.Там само, ф. 222, оп. 1, спр. 1769, арк. 132, 207, 235; ф. 216, оп. 1, спр. 1597, арк. 1-2.
10. История городов и сел Украинской ССР: Николаевская область. - С. 87.
11.ДАМО, ф. 222, on. З, спр. З, арк. 150.
12.Південна правда. -1981.-16 квітня.
13.Арена-спорт. - 1996. - № 4-5. - С. 11.
14.ДАМО, ф. 222, оп. 1, спр. 1722, арк. 256.
Published
2020-07-09
How to Cite
Тригуб, П. М., & Довгань, Н. Ю. (2020). ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX СТ.) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(7), 129-132. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/588