The role of the V.M. Remeslo Mironivka institute of wheat of naas in creation of the National genbank of cereals in Ukraine

  • Iryna Serhieieva National Scientific Agricultural Library of National Academy of Agricultural sciences of Ukraine
Keywords: collection, sample, genepool, variety, selection, source material

Abstract

There is defined the role of the V.M. Remeslo Mironivka Institute of Wheat of NAAS in the creation and management of the National Gene Bank of cereal crops in Ukraine. V.M. Remeslo Mironivka Institute of Wheat of NAAS, during its more than 100-year history, has done a great work in attracting and effectively using the genetic resources of cereals of domestic and foreign origin, the result of which was the creation of several generations of varieties that were an era in domestic and world breeding. During the period of 1993- 2016, a collection of grain crops was created in the institute, whose volume is of 6479 gene pool samples of bread winter and spring wheat, durum wheat, winter and spring barley. It has become a significant and valuable component of the National Plant Genebank of Ukraine. In order to document the collections of the gene pool in the institute, the passport database was created which contains passport data of 3726 cereals gene pool samples. In order to reliable and long-term preserve for use in our time and in the future, seeds of 3367 samples of the Mironivka Institute of Wheat collection are deposited at the National Plant Genepool Depository of Ukraine. The gene pool of cereals which is concentrated in the Mironivka Institute of Wheat collection is thoroughly studied by a complex of economic and biological traits. According to the results of the study, sources and donors of these traits are selected and transmitted for use in breeding, scientific research, educational programs etc. There are currently 5 registered collections of the cereals gene pool samples created by the Mironivka Institute of Wheat and 2 basic collections created with it participation. The gene pool funded in the institute is actively used in it breeding subdivisions of the institute and is transmitted for use to other institutions of Ukraine and other countries. The results of the study and use of cereals genetic resources in the Mironivka Institute of Wheat are regularly published in scientific publications, reported at scientific congresses, symposiums, conferences etc.

References

1. Вергунов В.А. Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – учений-агробіолог, державний і громадський діяч та дипломат у добу українських революцій: повернення із забуття (до 150-річчя від дня народження): наук. доп. / В.А. Вергунов; НААН, ННСГБ. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 56 с.
2. Близнюк Б.В. Історичні етапи розвитку селекції пшениці озимої в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла / Мат. ХІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів. – Київ, 16.05.2016 р. – С. 38-40.
3. Бойко П.І. Внесок професора С.Л. Франкфурта у розвиток дослідної справи в Україні у контексті діяльності ННЦ «Інститут землеробства НААН» / Мат. Міжнародної науково-практичної конференції, частина 2. – Київ, 18.11.2016 р. – С. 103-105.
4. Демидов О.А. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН – історичні етапи становлення, сьогодення та перспективи розвитку / Мат. Міжнародної науково-практичної конференції, частина 2. – Київ, 18.11.2016 р. – С. 151-153.
5. Москалець В.В., Москалець В.І., Піка Ю.М., Буняк М.Н., Москалець Т.З. Історичні аспекти та результати селекції тритикале озимого на Носівській селекційно-дослідній стації / Мат. ХІІ Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів. – Київ, 19.05.2017 р. – С. 129-131.
6. Шевченко В.Ф. До питання про наступність традицій С.Л. Франкфурта в насіннєвій справі / Мат. Міжнародної науково-практичної конференції, частина 2. – Київ, 18.11.2016 р. – С. 36-37.
7. Білоцерківська А.С. Носівська державна селекційно-дослідна станція в роки другої світової війни / Мат. Міжнародної науково-практичної конференції, частина 2. – Київ, 18.11.2016 р. – С. 97-99.
8. Миронівський інститут пшенці імені В.М. Ремесла Національної академії аграних наук України (1912-2012) / За ред. Кандидата с.-г. наук В.С. Кочмарського. – Миронівка, 2012. – 816 с.
9. В.А. Власенко, В.С. Кочмарський, В.Т. Колючий, Л.А. Коломієць, С.О. Хоменко, В.Й. Солона / Селекційна еволюція миронівських пшениць Миронівка, 2012. – 325 с.
10. Каталог сортів Миронівської селекції озимої і ярої пшениці, озимого і ярого ячменю, озимого тритикале, проса, конюшини лучної та суданської трави. – Миронівка, 2008. – 126 с.
11. Вергунов В.А. Франкфурт Соломон Львович (1866-1954) – видатний організатор сільськогосподарської дослідної справи в Росії та Україні / Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Миронівка, 18 червня 2014 р. – C. 7-10.
12. Гудзенко В.М., Поліщук Т.П. Оцінка колекційних зразків ячменю ярого та виділення нових джерел селекційно цінних ознак / Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Миронівка, 18 червня 2014 р. – C. 19.
13. Гудзенко В.М. Системна оцінка адаптивного потенціалу ячменю та її використання в селекції у Лісостепу України / Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Миронівка, 18 червня 2014 р. – C. 20.
14. Гуменюк О.В. Формування та вивчення генофонду пшениці за основними господасько-цінними ознаками / Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Миронівка, 18 червня 2014 р. – C. 21-22.
15. Пикало С.В. Добір in vitro стійких до осмотичного стресу генотипів тритикале озимого / Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Миронівка, 18 червня 2014 р. – C. 46.
16. Положення про реєстрацію колекцій зразків генофонду рослин у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України / Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. – Харків, 2012 р. – С.23.
17. Положення про інформаційну систему «Генофонд рослин» / Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. – Харків, 2012 р. – С.41.
18. Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы / В.В. Шелепов, В.М. Маласай, В.С. Кочмарский [и др.]. – Мироновка : Мирон. друк., 2004. – 525 с.
19. Селекція, насінництво і технології вирощування зернових колосових культур у Лісостепу України/ За ред. В.Т. Колючого, В.А. Власенка, Г.Ю. Борсука. – К. : Аграр. наука, 2007. – 800 с.
20. Селекція, насінництво та сортознавство пшениці / В.В. Шелепов, М.П. Чебаков, М.М. Гаврилюк [та ін.]. – Миронівка: Мирон. друк., 2007. – 405 с.
21. Пшеница: история, морфология, биология, селекция / В.В. Шелепов, Н.П. Чебаков, В.А. Вергунов, В.С. Кочмарский; под ред. проф. В.В. Шелепова, канд. с.-г. наук Н. П. Чебакова. – Мироновка: Мирон. друк., 2009. – 580 с.
22. Кавунець В.П. Насінництво пшениці озимої / В.П. Кавунець, В.С. Кочмарський; за ред. канд. с.-г. наук В.П.Кавунця. – Миронівка, 2011. – 319 с.
Published
2018-12-19
How to Cite
Serhieieva, I. (2018). The role of the V.M. Remeslo Mironivka institute of wheat of naas in creation of the National genbank of cereals in Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 396-402. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/58