ДО ПИТАННЯ ПРО МІЖНАРОДНИЙ СТАТУС ЗАПОРОЗЬКОЇ (НОВОЇ) СІЧІ

  • С.С. Андреева
Keywords: -

Abstract

-

References

1. Мельник Л. Г. Українсько-турецькі взаємовідносини і політичні проекти П. Орлика // Український історичний журнал. - 1997. - №6.
2. Крупницький Б. Гетьман Данило Апостол та його доба. - Авгсбург, 1948. Полонська-Василенко Н. З історії останніх часів Запоріжжя (Остання боротьба Запоріжжя за його «вольності») // Полонська-Василенко Н. Запоріжжя XVIII ст. та його спадщина. - Мюнхен, 1965. - Т.І. - С186-290. - С.45-106.
4. Ал.Кочубинский Гр. Андрей Иванович Остерман и раздел Турции. Война 1735-39 гг. - Одесса, 1899.
5. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734-1775. -Т.І. - К.,1998 / Серія «Джерела з історії українського козацтва». - 696 с.
6. Щербина В. Киевские воеводы, губернаторы и генерал-губернаторы от 1654 по 1775г. // Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. - К., 1892.-Кн.
7. Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. - Т. 10. - №7161.
8. Тускоз Ж. Міжнародне право. - К.:Артек, 1998. - 416 с.
9. Центральний державний історичний архів України у м.Києві (ЦДІАУК). Ф.229. Оп.1. Спр.17.
10. ЦДІАУК. Ф.229. Оп.1. Спр.137.
11.ЦДІАУК. Ф.229. Оп.1. Спр.161.
12. Михнева Р. Россия и Османская империя в середине XVIII в. - М., 1985.
13. Рябінін-Скляревський О. Запорозькі заколоти та керуюча верства Коша XVIII ст. (Стаття для збірника «Полуднева Україна», 1932) // IP НБУ ім.В.І.Вернадського. - Ф.Х. - Спр. 15324.
14. 3агоровский Е.А. Взаимоотношения Запорожья и русской правительственной власти во времена Новой Сечи // Записки Одесского общества истории и древностей. - Одесса, 1913.- Т. 31.
15.Псцова Л. З., Демченко Л. Я. Сусідів не вибирають: документи про українськотатарські зв’язки // Архіви України. - 1991. -№2.
16. Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. - Дніпропетровьк, 1994.
17. Архів Коша Нової Запорізької Січі.. Опис справ. 1713 - 1776. - К., 1994.
Published
2020-07-09
How to Cite
Андреева, С. (2020). ДО ПИТАННЯ ПРО МІЖНАРОДНИЙ СТАТУС ЗАПОРОЗЬКОЇ (НОВОЇ) СІЧІ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(7), 56-60. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/572