БОРОТЬБА КОША З РОСІЙСЬКОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЗА КОНТРОЛЬ НАД КОРДОНАМИ ВОЛЬНОСТЕЙ ВШСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО В ЧАСИ НОВОЇ СІЧІ.

  • С. Ф. Плецький
Keywords: -

Abstract

-

References

1. Андриевский А. Материалы по истории Запорожья и пограничных отношений (1743-1767) А.Андриевского. - Одесса, 1893.
2. Андриевский А.А. Материалы для истории Южнорусского края в XVIII столетии (1715-1774), извлеченные из старых дел киевского губернского архива А.А.Андриевским. - Одесса, 1886.
3. Апанович О.М. Запорізькі форпости (1768-1774 pp.) //Український іс-торикогеографічний збірник. Вип. 1. К., - 1971.
4. Апанович О.М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. -К., 1969.
5. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734-1775. -Т. 1.-К.,1998.
6. Новицкий Я.П. Материалы для истории запорожских Козаков. (Из запорожского сечевого архива за 1770 и 1771г.г.) //Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. - Вып.У. - Екатеринослав, 1909.
7. Полонська-Василенко Н. З історії останніх часів Запоріжжя. //Запоріжжя XVIII ст. та його спадщина. - Т. 1. - Мюнхен, Б.р.
8. Посунько О.М. Взаємовідносини Запорозької Січ з Новою Сербією та Слов'яносербією. //Південна Україна XVIII-XIX століття. Вип. 1. - Запоріжжя, 1996.
9. Скальковський А.О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького. Дніпропетровськ, 1994.
10.ЦЦІА України (ЦДІАУ). - Ф.229, оп. 1, спр. 160.
11.ЦДІАУ. - Ф.229, оп. 1, спр. 324.
12.ЦДІАУ. - Ф.229, оп. 1, спр. 325.
13.ЦДІАУ. -Ф.229, оп. 1, спр. 332.
14.ЦДІАУ. - Ф.229, оп. 1, спр. 339.
15.ЦДІАУ. - Ф.229, оп. 1, спр. 362.
16.Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. — Львів, 1990. - Т. 1.
Published
2020-07-09
How to Cite
Плецький, С. Ф. (2020). БОРОТЬБА КОША З РОСІЙСЬКОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЗА КОНТРОЛЬ НАД КОРДОНАМИ ВОЛЬНОСТЕЙ ВШСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО В ЧАСИ НОВОЇ СІЧІ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(7), 47-52. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/570