АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ НОВОЇ СЕРБІЇ ТА СЛОВ'ЯНОСЕРБІЇ (1751 - 1764)

  • О. М. Посунько
Keywords: -

Abstract

-

References

1.Полное собрание законов Российской империи, - Спб.,1830. - Изд. 1-е. - Т. 13. - №9919 (далі ПСЗ).
2.Известие о похождении Симеона Степановича Пишчевича 1731-1785 / Под ред. Н. Попова. - М.,1884. - С. 178. З.ПСЗ.-Т. 13.-№9921.
4.Полонська-Василенко Н. Д. Заселення Південної України в половині XVIII ст. (1734-1775). -Мюнхен, 1960. -Ч. I. -С. 101.
5.Сенатский Архив. - Спб.,1907. - Т. 12. - С. 93.
6.Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукописів (далі НБУ. IP). - Ф. IX. - Спр. 251. - Арк. 1.
7.Там само. - Спр. 732. - Арк. 1-3.
8.Известие... Пишчевича. - С 404-405.
9.Центральний державний історичний архів України у м. Києві. - Ф. 1413. -Спр. 6. - Арк. 8; Спр. 8. -Арк. 178-179.
10. Скальковський А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края, 1731-1823.-Одесса,1836.-Ч. І.-С. 31.
11.ЦДІАК.-Ф. 1413.-Спр. 6.-Арк. 33,42-74 зв.
12.Известие... Пишчевича. - С. 217-218.
13.ЦЦІАК. - Ф. 1413. - Спр. 6. - Арк. 44.
Published
2020-07-09
How to Cite
Посунько, О. М. (2020). АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ НОВОЇ СЕРБІЇ ТА СЛОВ’ЯНОСЕРБІЇ (1751 - 1764) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(7), 28-31. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/566