САМОВРЯДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРНИЙ РОЗВИТОК ПРИВАТНИХ РЕЗИДЕНЦІОНАЛЬНИХ МІСТ В ГАЛИЧИНІ У XVII-XVIII СТ. (НА ПРИКЛАДІ М. ЖОВКВИ)

  • М. Бевз
Keywords: -

Abstract

-

References

1.Baracz Ks. Sadok. Pamiatki miasta Zolkwi. Drugie wydanie. - Lwow: drukarnia "Gas. Narod. ", 1877. - S. 17.
2.Крип'якевич І. З минулого Жовкви. - Жовква: Просвіта, 1930. - 30 с.
3.Зустрічаються дві форми написання прізвища - Жолкевські або Жол-ковські; багатьма вченими є підтверджено давні українські корені цієї родини (див., наприклад, - Яремич Г. Жовква - історичне місто-заповідник // Галицька брама. - Львів: "Центр Європи", 1997, + 4/28, с 5); залишаємо таке написання прізвища, яке найбільш уживане у документах кінця XVI - поч. XVII ст., та яке найбільше зустрічається в історичній літературі;
4.Див.: Baracz Ks. Sadok. Pamiatki..., 1877. - S. 12.
5.Див.: Baracz Ks. Sadok. PamiatkL.,1877. - S. 9.
6.Систематизація поширення приватного будівництва міст в Україні на жаль ще не досліджена сьогодні достатньо повно, як і її причини; проте по-кликуючись на дослідження К. Куснєжа можна стверджувати, що урбанізацій-ні процеси в Галичині у цей час відбувались із значно більшим розмахом, ніж на території Польщі (Kusnierz К. Miejskie osrodki gospodarcze wielkich latyfundiow poludniowej Polski w XVI oraz XVII wieku. - Krakow: Politechnika krakowska, 1989. - S. 29);
7.Можна згадати Павла Римлянина (П. Домінічі), Петра Барбона, Павла Щасливого, Петра Красовського (Петро з Лугано), Амброзія Прихильного (А. Нутклаус), Якуба Боні, Мартина Годного та ін. Дивись, наприклад: Вуйцик В. Історикоархітектурний заповідник у місті Львові. - Львів: Каменяр, 1989. -С. 5-20.
8.Від кінця 14-го ст. спочатку Галичина, а згодом вся Україна шляхом спадкового права перейшли під управління польського короля; відповідно вся українська шляхта чи князівські роди були на службі у польського короля та займали частину високих постів у польській державі (М. Костомарів. Історія України.-Львів: НІШ, 1918.-С 160-165).
9. їх ще називали радцями або райцями.
10.Див. : Baracz S. Pamietki..., 1877. - S. 227-230 (додатки із оригіналом тексту королівського привілею від 22 лютого 1603 року).
11.Каліка Я., Яремич Г. Нестеров. - Львів: Каменяр, 1990. - С 19.
12.Див.: Baracz S. Pamietki..., 1877. - S. 27.
13.Див. докладніше про це у працях автора: Бевз М. Архітектурно-просторовий уклад міста Жовкви в контексті європейської урбаністики // Галицька брама. - 14/28. - Квітень, 1997. - С. 6-7; Бевз М. Жовква - ренесансне "ідеальне" місто. Українська реалізація концептуальної ідеї з трактату П'єтро Катанео / В кн. : Історична, мистецька, архітектурна спадщина Жовкви. Проблеми охорони, реставрації, використання. - ЖовкваЛьвів: 1998. - С 36 - 43; Присяжний К., Бевз М. Дослідження цегли в памятках архітектури міста Жовкви // Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація". - Число 8. - Львів: 1997. - С 21-32.
14.Zarebska T. Funkcje i formy placow miejskich w Polsce XVI-XVIII w. // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - Nr. 2. - 1993. - S. 208.
Published
2020-07-09
How to Cite
Бевз, М. (2020). САМОВРЯДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРНИЙ РОЗВИТОК ПРИВАТНИХ РЕЗИДЕНЦІОНАЛЬНИХ МІСТ В ГАЛИЧИНІ У XVII-XVIII СТ. (НА ПРИКЛАДІ М. ЖОВКВИ) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(7), 23-27. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/565