ЗЕМСЬКІ СЕЙМИКИ ЯК ОРГАН ШЛЯХЕТСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ В ДР. ПОЛ. XVI - ПЕРШ. ПОЛ. XVII СТ.

  • П. Кулаковський
Keywords: -

Abstract

-

References

1.Крикун М. Земські уряди на українських землях у XV-XVIII ст. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - Львів, 1994. -Т. CCXXVIH: Праці історико-філософської секції. С. 65-66.
2.Kriegseisen W. Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII і XVIII wieku. - Warszawa, 1991. - S. 17.
3.Крикун М. Інструкція сеймику Волинського воєводства 1595 року // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. - Львів, 1996. - Т. ССХХХІ: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. - С 419.
4.Kriegseisen W. Op. cit. - S. 15.
5. Pawicski A. Rzdy sejmikowe w Polsce 1572-1795 na tie stosunkyvv kujawskich. - Warszawa, 1978. - S. 119.
6.Litycski A. Sejmiki ziemskie 1764-1793. Dzieje reformy. - Katowice, 1988. -S. 11; Kriegseisen W. Op. cit. - S. 16.
7.КрикунМ. Інструкція сеймику... -С. 415-416.
8.Kriegseisen W. Op. cit. - S. 16.
9.Pawicski A. Op. cit. - S. 64, 66.
10.Ibid. - S. 76; Ibladkowski W. Skiad spoleczny, wyznaniowy і ideologia sejmiku lubelskiego w latach 1572-1648 // Annales Universitatis Mariae Curie-Skiodowska. - Lublin, 1957. - Vol. XII. - Sectio F. - S. 133.
11.Ibladkowski W. Op. cit. - S. 133.
12.Kriegseisen W. Op. cit. - S. 40.
13.Pawicski A. Op. cit. - S. 74-75.
14.Archiwum Giywne Akt Dawnych. Archiwum Zamoyskich - 237. N 26.
15.Biblioteka zakiadu Narodowego im. Ossolicskich we Wrociawiu. Oddz. nek. 2280/1. K. 216- 216v.
16.Archiwum Giywne Akt Dawnych. Archiwum Zamoyskich - 734. S. 9.
17.Kriegseisen W. Op. cit. - S. 40.
18. Czaplicski W. Wybyr posia w dawnej Polsce // Dawne czasy. Opowiadania і szkice historyczne z XVII wieku. - Wrociaw, 1957. -S. 220.
19.Fbredniowski S. Organizacja sejmiku halickiego. - Lwyw, 1938. - S. 35.
20.Pawicski A. Op. cit. - S. 78.
21.Ibid.
22.H>redniowski S. Op. cit. - S. 55.
23.Крикун М. Інструкція сеймику... - С. 421; Kriegseisen W. Op. cit. -S.57-59; tbredniowski S. Op. cit. - S. 67; Pawicski A. Op. cit. - S. 79.
24.Pawicski A. Op. cit. - S. 79.
25.Kriegseisen W. Op. cit. - S. 41-42.
26.Pawicski A. Op. cit. - S. 68.
27.КрикунМ. Інструкція сеймику... -С. 421.
28.Ibladkowski W. Op. cit. - S. 132.
29.Крикун М. Інструкція сеймику... - С. 422; Ibladkowski W. Op. cit - S. 133.
30.Архив Юго-Западной России. - Киев, 1861. - Ч. II. - Т. 1. - С. 173-180.
31.Омельченко О. Всеобщая история государства и права. - М., 1998. -Т. 1.-С. 301.
32.Ibladkowski W. Op. cit. - S. 135.
33.Ibredniowski S. Op. cit. - S. 71.
34.Ibladkowski W. Op. cit. - S. 136.
35.Крикун М. Інструкція сеймику... - С. 424.
36.Ebladkowski W. Op. cit. - S. 133.
37.Kriegseisen W. Op. cit. - S. 42.
38.Pawicski A. Op. cit. - S. 80; Ibladkowski W. Op. cit. - S. 144.
39.Kriegseisen W. Op. cit. - S. 42,60, 63.
Published
2020-07-09
How to Cite
Кулаковський, П. (2020). ЗЕМСЬКІ СЕЙМИКИ ЯК ОРГАН ШЛЯХЕТСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ В ДР. ПОЛ. XVI - ПЕРШ. ПОЛ. XVII СТ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(7), 1-4. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/558