Ukraine in UN on the way formation of the independence

  • O. V. Kulchitska
Keywords: independence, UN, Ukraine

Abstract

The period of gaining of independence by Ukraine and the UN representative attitude to this event and the activity of Ukrainian diplomats as for the improvement of the political image of Ukraine has been studied in the article. The 90-th years of the previous century are considered to be the years of recognition of independence of Ukraine, its incontestable authority that had been worked out during the previous decades, peaceful status of the state, direction of its activity towards the bilateral relation development, political and diplomatic of the foreign relations of the Ukraine and consolidation of its activity in the United Nations Organization.

References

1. Бруз В.С.Україна в ООН: питання національної і міжнародної безпеки / В.С.Бруз // Політична думка. – 1994. – С.80-85.
2. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі дипломатичних геополітичних змін / А.Зленко. – Харків.: Фоліо, 2003. – 559 с.
3. Зленко А. М. Орієнтири на сьогодні і на майбутнє / Анатолій Зленко // Політика і час. – 1991. – №1. – С.77- 82.
4. Українською розмовляють в ООН // Урядовий кур’єр. – 1991. – №28(33). – С. 1-6.
5. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. – К.: РІЦ УАННП, 1997. – 687 с.
6. Чекаленко Л. Україна в ООН: історичний екскурс / Л.Чекаленко // Зовнішні справи. – 2010. - №5/6. – С. 15-17.
7. Телуха С.С. До питання про вектори української дипломатії в роки незалежності / С. С. Телуха. Вісник НТУ: Серія: Актуальні проблеми історії України. – Харків: НТУ ”ХПІ” . – 2013 – №25 (988). – С. 124 -130.
8. Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації / С.В Віднянський, А.Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С. 55 - 76.
9. Солана Х. Виступ на науково-практичній конференції “Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності” / Хав’єр Солана // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2001. – Вип. 5.: “Українська зовнішня політика і дипломатія: десять років незалежності”. – С. 11-15.
10. Бжезінський З. Вирішальна роль України на пострадянському просторі / Збігнев Бжезінський // Політика і час. – 1997. – №9. – С. 24-28.
11. Декларація “Про державний суверенітет України”: ухвалена Верховною Радою Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – №31. – ст.429.
12. ГДА МЗС України, ф.1, оп.4, с пр.6824, арк. 50-52.
13. Звернення парламенту України до парламентів і народів світу, прийняте 5 грудня 1991 р. // Україна на міжнародній арені: Зб. документів і матеріалів (1991 – 1995). У 2-х кн. / Упоряд. В. В. Будяков та ін; Редкол Г. Й. Удовенко (відп. ред.) та ін; МЗС України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 292-295.
14. Постанова Верховної Ради України “Про основні напрями зовнішньої політики України” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №37. – ст. 379.
15. Удовенко Г. Не триматися у затінку. Членство в ООН і наші національні інтереси / Геннадій Удовенко // Голос України. – 1991. – 18 квітня. – С. 8.
16. Скрипнюк О. Правове забезпечення основ зовнішньої політики України на сучасному етапі державотворення / Олександр Скрипнюк // Україна дипломатична. – К., 2000. – Вип. І . – С. 351-386.
17. Кульчицька О.В. Україна - ЮНЕСКО: кроки історичного партнерства / О. В. Кульчицька // Гілея. – 2012. – Вип. 60. – С. 159 - 163.
18. Українською розмовляють в ООН // Урядовий кур’єр. – 1991. – №28 (33). – С. 1-6.
19. Виступ Голови Верховної Ради України Л.М.Кравчука на 46 сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй // Радянська Україна. – 1991. – 3 жовтня. – С. 2.
20. Писанська В. Як держава з державою / Валентина Писанська // Голос України. – 1991. – 13 липня. – С. 6.
21. Макар Ю.І, Гдичинський Б.П., Макар В.Ю., Попик С.Д., Ротар Н.Ю. Україна в міжнародних організаціях. – Чернівці.: Прут, 2008. – 880 с.
22. Діяльність України в рамках ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://un.mfa.gov.ua/ua/ukraine-un/generalinformation дата доступу 22.11.2015.
23. Зленко А.М.Час шансів і випробувань. Виступ перед дипломатичним складом МЗС. – Київ, 3 вересня, 2003 р. // А.М.Зленко. Українська зовнішня політика: від політичної реальності до політичної необхідності: Виступи. Промови. Інтерв’ю. Статті. – К.: Преса України, 2003. – С. 182-185.
Published
2020-07-09
How to Cite
Kulchitska , O. V. (2020). Ukraine in UN on the way formation of the independence. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 268-271. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/496