Participation of Foreigners in Ukrainian Liberation Movement In the Territory of OUN‟s Karpats‟kyi krai (second half of the 1940s)

  • V. I. Ilnytskyj
Keywords: liberation movement, Karpats‟kyi krai of the OUN, foreigners

Abstract

In the article on the basis of unknown and little-known documents the problem of participation of foreigners in the structures of OUN and UPA in the Carpathian area (Karpats‟kyi krai) is elucidated. It is established that the realisation of the ethic-national policy was of great importance. A thoroughly considered concept of a joint front of the subjugated peoples of the East of Europe and Asia, which furthered the participation of representatives of different nationalities – Jews, Russians, Karaims, Romanians, Serbs, Hungarians, Uzbeks, Belgians, Italians, etc. – in Ukrainian Liberation Movement is shown.

References

1. Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946–1956 рр.) / Анатолій Кентій. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1999. – 111 с.
2. Киричук Ю. Український національний рух 40–50-х років XX століття : ідеологія та практика / Юрій Киричук. – Львів : Добра справа, 2003. – 464 с.
3. Патриляк І. “Встань і борись! Слухай і вір…”: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939 – 1960 рр.): монографія Іван Патриляк. – Львів: Часопис, 2012. – 592 с.
4. Русначенко А. Народ збурений : Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 –50-х роках / Анатолій Русначенко. – Київ : “Пульсари”, 2002. – 519 с.
5. Стародубець Г. Генеза українського повстанського запілля [Текст]: монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 464 c.
6. Деревінський В. Ставлення ОУН (б) і УПА до сусідніх народів та національних меншин / Василь Деревінський. – К. : Інститут історії України НАН України, 2006. – 149 с.
7. Стецишин О. УПА інтернаціональна / Олег Стецишин. – Львів : Часопис, 2015. – 328 с.
8. Національні процеси в Україні : історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник : В 2 ч. / [упоряд. І. О. Кресіна (керівник), О. В. Кресів, В. П. Ляхоцький, В. П. Панібудьласка]. – К. : Вища школа, 1997. – Ч. 1. – 583 с.
9. Національні процеси в Україні : історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник : В 2 ч. / [упоряд. І. О. Кресіна (керівник), О. В. Кресів, В. П. Ляхоцький, В. П. Панібудьласка]. – К. : Вища школа, 1997. – Ч. 2. – 704 с.
10. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 5. – Т. 1. – 392 арк.
11. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 20. – 276 арк.
12. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 6. – 241 арк.
13. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). – Ф. 2-Н. – Оп. 110 (1954). – Спр. 2. – Т. 7. – 315 арк.
14. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 29. – 369 арк.
15. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 13. – 225 арк.
16. Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 19 : Група УПА “Говерля”. Спомини, статті та видання історичномемуарного характеру / [упоряд. Петро Содоль]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 1992. – Кн. 2. – 480 с.
17. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 54 (1953). – Спр. 3. – Т. 1. – 143 арк.
18. Архів управління Служби безпеки України у Львівській області (далі – АУСБУ ЛО). – Спр. П-21803. – 188 арк.
19. Реабілітовані історією. Івано-Франківська область. У п’яти томах / [ред. кол. Б. Томенчук, В. Лук’ян, Я. Дорошенко та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – Т. 1 : Коломийський і Косівський райони. – 656 с.
20. Мороз В. Ще про казаха “Колю” – вояка УПА / В. Мороз // Шлях перемоги. – 2015. – Ч. 48. – 2 грудня. – С. 6.
21. Мороз В. Вістун УПА казах “Коля” / В. Мороз // Шлях перемоги. – 2010. – Ч. 51. – 22 грудня. – С. 6.
22. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 32 (1960). – Спр. 11. – 311 арк.
23. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – 380 арк.
24. Шанковський Л. УПА на Стрийщині / Л. Шанковський // Стрийщина. Історико-мемуарний збірник Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітивщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини. – Ню-Йорк ; Торонто ; Париж ; Сидней, 1990. – Т. 1. – С. 193–218.
25. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28 (1960). – Спр. 2. – 462 арк.
26. Федорівський С. Нотатки повстанця / Степан Федорівський. – Нью-Йорк : Прометей, 1962. – 207 с.
27. Спомини чотового Островерха // Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 30 : Степан Хрін (Степан Стебельський) ; Крізь сміх заліза : спогади / [ред. Петро Потічний]. – Торонто : Літопис УПА, 2000. – С. 59-202.
28. УСБУ ЛО. – Спр. П-27863. – 465 арк.
29. Повстанський мартиролог / [упоряд. Григорій Дем’ян] // Сколівщина. – Львів : [б.в.], 1996. – С. 301–725.
30. Мороз В. Технічні засоби пропаганди в діяльності ОУН / Володимир Мороз // Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів : Коло, 2004. – Збірник 3 : До 75-ліття Організації Українських Націоналістів. – С. 205–234.
31. ГДА СБУ. – Ф. 16. – Спр. 783. – 315 арк.
32. АУСБУ ЛО. – Спр. П-30046. – 161 арк.
33. АУСБУ ЛО. – Спр. П-26783. – 56 арк.
34. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 65 (1953). – Спр. 4. – 275 арк.
35. ГДА СБУ. – Ф. 5. – Спр. 67616. – Т. 5. – 337 арк.
36. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 19. – 297 арк.
37. Патриляк І. Спроби українського націоналістичного підпілля нав’язати контакти із сербським і литовським антикомуністичними рухами (1943–1950 рр.) / Іван Патриляк, Олександр Пагіря // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / [відп. ред. О. Є. Лисенко] / НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут історії України, 2011. – Вип. 14. – С. 127–150.
38. Киричук Ю. Український національний рух 40–50-х років XX століття : ідеологія та практика / Юрій Киричук. – Львів : Добра справа, 2003. – 464 с.
39. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 65. – 354 арк.
40. В’ятрович В. Ставлення ОУН до євреїв : формування позиції на тлі катастрофи / В. В’ятрович. – Львів : Мс, 2006. – 144 с.
41. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 58 (1953). – Спр. 11. – 308 арк.
42. Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 23 : Медична опіка в УПА / [упоряд. Петро Содоль]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 1992. – 480 с.
43. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 56 (1953). – Спр. 6. – Т. 1. – 244 арк.
44. Дем’ян Г. Повстанський рух ОУН і УПА в 1940–1960-х / Григорій Дем’ян // Сколівщина. – Львів : [б.в.], 1996. – С. 136– 196.
45. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 15. – 305 арк.
46. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 21. – 163 арк.
47. Літопис Української Повстанської Армії. – Т. 36 : Книга полеглих членiв ОУН i воякiв УПА Львiвщини [ред. Мирослав Горбаль, упоряд. Михайло Павлишин, Михайло Романюк, Євген Топінка та ін.]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2002. – 1058 с.
48. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28 (1960). – Спр. 10. – 528 арк.
49. Зіньковський П. Участь галицьких караїмів у визвольних змаганнях 40-х років ХХ століття / Петро Зіньковський // Караїми Галича : історія та культура. – Львів ; Галич : Сполом, 2002. – С. 140–141.
50. Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія. – Т. 22 : Станиславівська округа ОУН: документи і матеріали 1945 – 1951 / [упоряд. Дмитро Проданик, Степан Лесів]. – К. ; Торонто : Літопис УПА, 2013. – 1376 с.
51. Когут М. Герої не вмирають… – Кн. 8. – Калуш, 2007. – 84 с.
52. Воля і доля : Книга пам’яті Галицького району : Документи, матеріали, спогади / [за ред. І. Коваля]. – Галич, 1997. – 398 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Ilnytskyj , V. I. (2020). Participation of Foreigners in Ukrainian Liberation Movement In the Territory of OUN‟s Karpats‟kyi krai (second half of the 1940s). Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 259-263. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/494