State healthcare industry on the territory Reichskommissariat “Ukraine” in 1941-1943 (based on the occupation of the press)

  • B. V. Kytsak
Keywords: newspaper, occupation, disease, occupation policy, medicine, Reichskommissariat “Ukraine”

Abstract

Issues of condition and operation of the healthcare industry ion the territory of Reichskommissariat “Ukraine” are considered in this article on the basis of the occupation Ukrainian-language press. The information abilities of the periodical press in covering the question of the state of medicine in this occupation zone are characterized. It was determined that the health care system was essential to the German occupation authorities, since it was aimed to provide and support a minimum level of physical existence of the local population as a workforce, and also to maintain civilian German population (in particular Volksdeutsche) and the German army military

References

1. Шайкан В. Повсякдення українців у роки німецької окупації. 1941–1944 / В.Шайкан. – К.: ПП Наталя Брехуненко, 2010. – 80 с.
2. Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.: історичні нариси. Кн. 2 / [редкол: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк, Ю. А. Левенець та ін.]. – К.: Наукова думка, 2011. – 943 с.
3. Стельникович С. В. Санітарно-епідеміологічний стан на території Житомирського генерального округу / С. В. Стельникович // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 40. – С. 151–154.
4. Стельникович С. Медичне обслуговування на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 – початок 1944 рр.) / С. Стельникович // Волинські історичні записки: зб. наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 11. – С. 5–12.
5. Стельникович С. В. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941 – 1944 рр.) / С.В.Стельникович. – Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2015. – 592 с.
6. Черняков Б. Окупаційна преса Райхскомісаріату Україна: розбудова і функціонування (1941 – 1943 рр.) / Б.Черняков // Наук.зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. – 2006. – Вип. 31. – С. 51 – 68.
7. Михайлюк М. Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941-1944 рр.) / М.Михайлюк: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний ун-т “Києво-Могилянська академія”. – К., 2006. – 20 с.
8. Вінницькі вісті. – 1942. – 22 липня.
9. Дніпропетровська газета. – 1942. – 17 січня.
10. Відродження. – 1942. – 28 листопада.
11. Дніпропетровська газета. – 1942. – 7 лютого.
12. Вінницькі вісті. – 1942. – 22 липня.
13. Вісті для українських селян. – 1942. – 15 жовтня.
14. Дніпропетровська газета. – 1942. – 29 травня.
15. Волинь. Часопис для Волині. – 1942. – 26 липня.
16. Волинь. Часопис для Волині. – 1942. – 13 серпня.
17. Дзвін волі. – 1943. – 28 січня.
18. Нова доба. – 1942. – 21 червня.
19. Дзвін волі. – 1943. – 22 липня.
20. Голос Дніпра. Херсонський щоденник. – 1942. – 14 серпня.
21. Голос Волині. – 1942. – 6 червня.
22. Голос Волині. – 1942. – 25 лютого.
23. Маріупольська газета. – 1942. – 19 березня.
24. Дзвін волі. – 1942. – 8 листопада.
25. Дніпропетровська газета. – 1942. – 15 березня.
Published
2020-07-09
How to Cite
Kytsak , B. V. (2020). State healthcare industry on the territory Reichskommissariat “Ukraine” in 1941-1943 (based on the occupation of the press). Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 256-258. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/493