Zaporizhzhya house of babies: conveyor of death in the centre of the industrial city

  • I. M. Shugalyova
Keywords: children‟s shelters, children, mass death, Holodomor

Abstract

The article is devoted to analysis of precedent of mass child mortality in the House of Babies during the Holodomor years in Zaporizhzhya. The author characterized dynamics and the reasons of mortality, age and a nationality of died children. Also on the basis of testimonies was covered features of keeping of children in a shelter, and burial places of died children. The great attention is paid on the measures to commemorate children those killed in the Holodomor years.

References

1. Турченко Ф. Голодомор 1932–1933 років на Запоріжжі / Ф. Турченко // Національна книга пам’яті жертв Голодомору. Запорізька область. – Запоріжжя : Дике поле, 2008. – 1080 с.
2. Олянич Л. Створення та діяльність Всеукраїнського товариства “Друзі дітей” (1924–1936 рр.): організаційний статус, структура та функції / Л. Олянич : Автореф. дисс… канд. істор. наук. – Харків : ХНУ, 2008. – 18 с.
3. Ільченко О. Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20–30 рр. ХХ століття / О. Ільченко : Автореф. дис…. канд. пед. наук. – Харків : ХНПУ, 2006. – 21 с.
4. Лист завідувача Дніпропетровським облздорввідділом Шрайбера до Палоградського райздоровінспектора про відсутність реєстрації померлих // Національна книга пам’яті жертв Голодомору. Дніпропетровська область. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2008. – 1248 с.
5. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років [Електронний ресурс] Режим доступу з екрану http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/content/1522.htm. Дата доступу 18.11.2016
6. Державний архів Запорізької області (ДАЗО). – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр.424. Книги реєстрації актів цивільного стану про народження по Ленінському району (Дніпробуд) м. Запоріжжя. – 29.08.1935–29.09.1935. – 309 арк.
7. Вейде Б. Записки строителя (1908–1935) / Упорядник Н. Швайба. – К. : Б.м., 2012. – 140 с.
8. Короткий інформаційно-адресний довідник по УРСР “Вся Україна” на 1938 рік. – Одеса : Видавництво “Чорноморська комуна”, 1938.
9. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр.477. Книги реєстрації актів цивільного стану про народження по Жовтневому району м. Запоріжжя. – 26.04.1935–06.06.1935. – 306 арк.
10. Лях С. Жаркое на п’яту річницю жовтневої революції: деталі воєнно-політичного побуту на Запоріжжі у 1922 році / С.Лях // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип.ХХ. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – С.178–183.
11. З огляду Запорізької губернської комісії допомоги голодуючим про становище губернії у зв’язку з голодом // Голод 1921–1923 років в Україні: Зб. Документів і матеріалів / АН України, Ін-т історії України; упоряд. О. Мовчан; Відп ред. С. Кульчицький. – К. : Наук. думка, 1993. – 240 с.
12. Коротка інформація місії Нансена повноважному представникові УСРР при всіх закордонних організаціях допомоги голодуючим про стан і перспективи допомоги голодуючим // Голод 1921–1923 років в Україні: Зб. документів і матеріалів / АН України, Ін-т історії України; упоряд. О. Мовчан; Відп ред. С. Кульчицький. – К. : Наук. Думка, 1993. – 240 с.
13. Повідомлення Гуляйпільського повіт виконкому та Запорізької губернської комісії допомоги голодуючим Центральній комісії допомоги голодуючим про вимирання з голоду населення повіту // Голод 1921–1923 років в Україні: Зб. документів і матеріалів / АН України, Ін-т історії України; упоряд. О. Мовчан; Відп ред. С. Кульчицький. – К. : Наук. Думка, 1993. – 240 с.
14. Турченко Ф. Пізнати правду / Ф. Турченко // Голодомор 1932–1933: запорізький вимір. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – 350 с.
15. Гудзь В. Голод 1932-1933 років у Мелітопольському районі як явище геноциду / В. Гудзь // Голодомор 1932–1933: запорізький вимір. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – 350 с. – С.82–99.
16. Из репортажа газеты “Пролетар Дніпробуду” о торжественном митинге, посвященном пуску Днепрогэса. 10 октября 1932 г. // Днепровская гидроэлектростанция им. Ленина: Сб. документов и материалов. 1927–1980. / Сост. Л.Ф.Крупина. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 255 с.
17. Велике будівництво закінчено // Червоне Запоріжжя. – 1932, 11 жовтня.
18. Свідчення Марії Тихонівни Сидоренко, 1928 р.н., записано зі слів її родички Нужної Анни Олексіївни про перебування в 1932-1933 роках в дитячому притулку, розташованому по вул. Рози Люксембург,7 в м. Запоріжжі. Запис З.В.Партико.
19. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 274. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
20. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 275. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
21. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 276. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
22. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 313. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
23. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 314. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
24. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 316. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
25. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 317. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
26. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 318. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
27. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 320. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
28. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 321. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
29. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 322. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
30. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 323. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
31. ДАЗО. – Ф. Р-5593. – Оп.13. – Спр. 319. – Книга реєстрації актів цивільного стану про смерть по Сталінському району.
32. Доповідна записка завідуючого обласною санстанцією Кроля до завідуючого обласним відділом охорони здоров’я М.Д.Шрайбера про збільшення кількості хворих категорії “інші” (безбілковий набряк”, загальна слабкість”) серед робочих Дніпропетровських заводів // Національна книга пам’яті жертв Голодомору. Дніпропетровська область. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2008. – 1248 с.
33. Доповідна записка секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У на ім’я Чубаря та Косіора щодо великого рівня смертності протягом четвертого кварталу 1932 – початку 1933 року // Національна книга пам’яті жертв Голодомору. Дніпропетровська область. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2008. – 1248 с.
34. Лист уповноваженого Дніпропетровського облздороввідділу Фукса про голод і боротьбу з його наслідками у Межівського району 1933 року // Національна книга пам’яті жертв Голодомору. Дніпропетровська область. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2008. – 1248 с.
35. Доповідна записка начальника облздороввідділу до обкому КП(б)У “Про заходи щодо надання допомоги районам з підвищеною смертністю та захворюваннями // Національна книга пам’яті жертв Голодомору. Дніпропетровська область. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2008. – 1248 с.
36. Партико З. “Бернард Шоу, добро пожаловать в ад!” / З. Партико // День. – 2015, 31 июля.
37. Цюпин Б. Заплющуючи очі. Видатні західні інтелектуали, які не витримали перевірки Голодомором / Б.Цюпин // День. – 2012, 24 листопада.
38. Сорокаріччя літературної діяльності Максима Горького // Червоне Запоріжжя. – 1932, 2 жовтня.
39. Горький в Запорожье // Как это было: очерки по истории Запорожского края.1928–2009. / Сост. И. Василенко. – Запорожье : Керамист, 2009. – 136 с.
40. Турченко Ф. Запоріжжя на шляху до себе… (Минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій) / Ф. Турченко. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 367 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Shugalyova , I. M. (2020). Zaporizhzhya house of babies: conveyor of death in the centre of the industrial city. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 217-225. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/488