The Soviet policy of social security in the context of the formation of the totalitarian state and society in the 1920s. (based on the materials of state archives of Kherson region)

Закінчення: початок див. у 44 та 45 випусках збірника

  • A. Yu. Tverdovskiy
Keywords: methodology of level-componential analysis, totalitarianism, NEP, “military communism”, Invalid cooperation, social mutual assistance, social insurance, social security

Abstract

The article analyzes the basic directions and aspects of the policy of the Bolsheviks in the sphere of social maintenance of population, which are regarded by means of the author‟s methodology of level-componential analysis in the section of formation of the structure of the Soviet totalitarian regime in the period of its formation in the 1920s. A number of sources of funds of the State Archives of Kherson region (DAHO), on the basis of which the problem is highlighted, are introduced into the scientific use.

References

1. Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО). Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 1. – 115 арк.
2. Шарпатий В.Г. Функціонування системи соціального забезпечення в УСРР (1921 – 1929 рр.) [Електронний ресурс] / В.Г. Шарпатий. – Режим доступу: http://www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/3_2004/articles/stat117.html
3. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 111. – 162 арк.
4. Дейвіс Н. Європа: історія / Н. Дейвіс. – К.: Основи, 2012. – 1464 с.
5. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 63. – 45 арк.
6. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 64. – 235 арк.
7. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 23. – 140 арк.
8. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 78. – 162 арк.
9. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 268. – 224 арк.
10. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 40. – 435 арк.
11. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 53. – 76 арк.
12. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 83. – 162 арк.
13. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 85. – 172 арк.
14. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 34. – 65 арк.
15. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 96. – 203 арк.
16. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 7. – 176 арк.
17. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 231. – 194 арк.
18. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 121. – 158 арк.
19. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 531. – 362 арк.
20. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 522. – 298 арк.
21. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 72. – 230 арк.
22. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 39. – 265 арк.
23. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 27. – 121 арк.
24. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 3. – 15 арк.
25. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 65. – 167 арк.
26. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 2. Спр. 1. – 139 арк.
27. ДАХО. Ф. Р. – 1093. Оп. 1. Спр. 1. – 38 арк.
28. ДАХО. Ф. Р. – 1093. Оп. 1. Спр. 4. – 46 арк.
29. ДАХО. Ф. Р. – 1093. Оп. 1. Спр. 19. – 155 арк.
30. ДАХО. Ф. Р. – 1093. Оп. 1. Спр. 86. – 72 арк.
31. ДАХО. Ф. Р. – 1093. Оп. 1. Спр. 106. – 74 арк.
32. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 524. – 111 арк.
33. Шарпатий В.Г. Особливості функціонування системи соціального забезпечення в РСФРР та УСРР 1920-х років: порівняльний аналіз / В.Г. Шарпатий // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2005. – Вип. 13. – С. 250 – 260.
34. Шарпатий В.Г. Формування нормативно-правової бази становлення системи соціального забезпечення в УСРР (лютий – липень 1919 р.) / В.Г. Шарпатий // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 12. – С. 150 – 158.
35. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 13. – 40 арк.
36. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 56. – 107 арк.
37. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 54. – 50 арк.
38. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 41. – 50 арк.
39. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 25. – 42 арк.
40. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 23. – 12 арк.
41. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 27. – 21 арк.
42. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 159. – 149 арк.
43. Мельничук О.А. Роль і місце соціального страхування 1920 – 30-х рр. у більшовицькій доктрині суспільного розвитку / О.А. Мельничук // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. – 2007. – Вип. 12. – C. 235 – 257.
44. Шарпатий В.Г. Трансформація структури і функціональні зміни системи соціального забезпечення в УСРР 1930-х рр. / В.Г. Шарпатий // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2005. – Вип. 14. – С. 404 – 413.
45. Шарпатий В. Проблеми функціонування собезу в УСРР у роки масової колективізації і голоду / В. Шарпатий, П. Яценюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2009. – Вип. 15. – C. 118 – 128.
46. Висновки працівника ВУЦВК М. Сироти про продовольче становище і боротьбу з голодом у Запорізькій та Миколаївській губерніях (30 червня 1922) // Голод 1921 – 1923 років в Україні: збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 135 – 146.
47. Із звіту Миколаївської губернської комісії допомоги голодуючим Центральній комісії допомоги голодуючим про свою роботу (не раніше жовтня 1922) // Голод 1921 – 1923 років в Україні: збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 181 – 184.
48. ДАХО. Ф. Р. – 458. Оп. 1. Спр. 79. – 127 арк.
49. ДАХО. Ф. Р. – 459. Оп. 1. Спр. 173. – 121 арк.
50. Гутнер Г. Ханна Арендт о тоталитаризме [Электронный ресурс] / Г. Гутнер. – Режим доступа: http://www.proza.ru/diary/natalian/2015-05-12
51. П’ять років // Вісник соціального забезпечення. – 1925. – № 1. – С. 7 – 8.
Published
2020-07-09
How to Cite
Tverdovskiy , A. Y. (2020). The Soviet policy of social security in the context of the formation of the totalitarian state and society in the 1920s. (based on the materials of state archives of Kherson region): Закінчення: початок див. у 44 та 45 випусках збірника. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 209-216. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/487