The relationships between Ukrainian and foreign cooperators: the experience of the 1920s

  • T. V. Onipko
Keywords: mutually beneficial contacts, exchange of experiences, foreign cooperation, Vukopspilka, consumer cooperation

Abstract

The practice of inter-cooperative relations in the 1920s between consumer cooperation of USSR and foreign cooperators with the aim to share their experiences is clarified. It is focused on a wide range of forms of mutually beneficial inter-cooperative collaboration, such as cooperative schools, cooperative exhibitions, dissemination of cooperative publications, travels of representatives of Ukrainian cooperation abroad, organization of excursions for foreign specialists into national enterprises of consumer cooperation, etc. 

References

1. Варьяш Э. Международное кооперативное движение и советская кооперация / Э. Варьяш. – М. : Город и деревня, 1926. – 98 с.
2. Зарудний С. Міжнародний кооперативний союз (Альянс) / С. Зарудний. – Х. : Книгоспілка, 1926. – 76 с.
3. Лозовий О. Міжнародний кооперативний рух / О. Лозовий. – Х. : Книгоспілка, 1929. – 83 с.
4. Целларіус В. Міжнародний день кооперації і наші завдання / В. Целларіус. – Х. : Книгоспілка, 1929. – 43 с.
5. Крашенинников А.И. Международный Кооперативный Альянс / А.И. Крашенинников / – М. : Экономика, 1980. – 224 с.
6. Журба М.А. Міжнародні зв’язки споживчої кооперації України в 1922–1927 роках / М.А. Журба / [Електронний ресурс] // Історія науки і біографістика. – 2006. – № 1. – Режим доступу : http://inb.dnsgb.com.ua/2006-1/06zmmkur.html
7. Крамар О. Міжнародні зв’язки української кооперації в умовах становлення тоталітарного режиму (20-і роки ХХ століття / О. Крамар // Українознвство. – 2008. – № 4. – С. 161–164.
8. Даниленко О. Кооперативна складова в зовнішньоторговельному балансі УСРР (1920-і рр.) / О. Даниленко // УкраїнаЄвропа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – 2011. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка. – 2011. – Вип.6–7. – С. 31–41.
9. Зарудний С. Кооперативний інтернаціонал. Міжнародний кооперативний союз / С. Зарудний. – Х. : Книгоспілка, 1927. – 24 с.
10. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 296, оп. 1, спр. 1075.
11. Варьяш Э. Советская кооперация в международном движении / Э. Варьяш // Союз потребителей. – 1925. – № 3. – С. 116–122.
12. Українська кооперація на Міжнародній кооперативній виставці // Спілка (видання Київської спілки споживчих товариств). – 1924. – 17 серпня.
13. Всесоюзная и Украинская кооперация на І-й международной выставке в Генте // Бюллетень Вукоопспилки. – 1924. – № 33–34. – С. 34–35.
14. ЦДАВО України, ф. 296, оп. 2, спр. 826.
15. ЦДАВО України, ф. 296, оп. 2, спр. 1515.
16. Зарудний С. Українська кооперація на десяті роковини Жовтневої революції. 1917–1927 / С. Зарудний. – Х. : Книгоспілка. – 43 с.
17. Варьяш Э. Советская кооперация в международном движении / Э. Варьяш // Союз потребителей. – 1925. – № 3. – С. 116–122.
18. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 807, оп. 1, спр. 15.
19. Брон. Торговая работа за границей / Брон. // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 1.– С. 73-77.
20. Слітинський Л. Кооператив “Вчела” в Празі” / Л. Слітинський // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 21. – С. 54–58.
21. Центральний державний архів громадських об’єдннаь України, ф. 1, оп. 20, спр. 2984.
22. ЦДАВО України, ф. 296, оп.1, спр. 1074.
23. ЦДАВО України, ф.296, оп.2. спр. 1318.
24. ЦДАВО України, ф. 296, оп. 2, спр. 826.
25. ЦДАВО України, ф. 296, оп. 2, спр. 826.
26. За кордоном // Кооперативне будівництво. – 1927. – № 1. – С. 81–84.
27. Лившиц И. Кооперация за границей / И. Лившиц // Кооперативне будівництво. – 1927. – № 17–18. – С. 46–49.
28. Лившиц И. Потребкооперация Франции в 1927 году / И. Лившиц // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 10. – С. 55– 57.
29. Дулін Н. Шведська кооперація / Н. Дулін // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 17–18. – С. 60–62.
30. Новые методы кооперирования на Западе // Кооперативне будівництво. – 1928 р. – № 4. – С. 63–66.
31. Міжнародне соцзмагання Мерзенбург-Лисичанськ / Кооперативне будівництво. – 1930. – № 1. – С. 7–9.
32. Гречка А. Кооперація за кордоном і в нас. Друге видання / А. Гречка. – Х. : Книгоспілка, 1927. – 70 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Onipko , T. V. (2020). The relationships between Ukrainian and foreign cooperators: the experience of the 1920s. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 187-191. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/483