Problematic aspects of relationship of „Association named after M. Kachkovsky” with Polish occupation government (1919–1939)

  • V. Ja. Lukashiv
Keywords: interwar period, Polish occupation authorities, moskwofilst, Western Ukraine, „Association named after M. Kachkovsky”

Abstract

The problematic aspects of relations of moscowphile cultural and educational institutions – „Association named after M. Kachkovsky” from Polish occupation authorities in Western Ukraine in the interwar period ar studied. Activities of the institution developed in difficult conditions of national Ukrainian cultural life. The association aimed to spread awareness among the general public. The article analyzes the problematic aspects of relations with government institutions members of the Second Commonwealth. The influence of relationships „Association named after. M. Kachkovsky” from the Polish authorities in the cultural and educational life of the general public.

References

1. Гетьманчук М. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920 – 1939 рр. / М. Гетьманчук. – Львів: Світ, 1998. – 428 с.
2. Красівський О. Галичина в першій чверті ХХ ст.: Проблеми польсько-українських стосунків / О. Красівський. – Львів: Вид-во ЛФУАДУ, 2000. – 416 с.
3. Васюта І. Нариси політичної історії Західної України 1918 – 1939 рр. / І. Васюта. – Львів, 2001. – 345 с.
4. Алексієвець Л. Польща: шляхом відродження державної незалежності / Л. Алексієвець. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 272 с.
5. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України), ф. 182 (Товариство ім. М. Качковського), оп. 1, спр. 341 (Листування Центрального виділу з філіалами про відібрання від церковного братства майна недіючих читалень, 1923 – 1930 рр.), 78 арк.
6. ЦДІАЛ України, ф. 182, оп. 1, спр. 437 (Проект правил організації праці та діловодства в канцелярії товариства у м. Львові, 1931 – 1936 рр.), 96 арк.
7. Державний архів Тернопільської області, ф. 231 (Тернопільське повітове староство), оп. 1, спр. 181 (Угоди, судові рішення, протоколи та інші матеріали про оренду будинків товариства, судові суперечки, 1926 – 1935 рр.), 27 арк.
8. Національна політика Радянського союзу // Боротьба. – 1933. – 22 жовтня. – C. 2 – 3.
9. Огієнко І. Творімо українську культуру всіма силами нації! Ще раз про наші завдання / І. Огієнко // Наша культура. – 1935. – Кн. 6. – С. 339.
10. На Восточных Окраинах // Варшавскій голос. – 1921. – 5 іюля. – С. 3.
11. Як москвофіли засновують читальні Качковського на Лемківщині? // Діло. – 24 лютого 1934. – С. 4 – 5.
12. Галущинський М. Політика в освіті, чи освіта в політиці? / М. Галущинський // Діло. – 1930. – 20 квітня. – С. 1 – 2.
13. Положение на кресах // Волынское слово. – 1924. – 12 февраля. – С. 4.
14. Селянська молодіж і поступ культури // Земля і воля. – 1934. – 5 серпня. – С. 5 – 6.
15. Рідношкільне свято молоді // Сяйво. – 1931. – 15 квітня. – С. 9.
16. Наші завдання // Наше слово. – 1927. – 27 травня. – С. 3 – 4.
17. Розкопуємо правду // Сельроб. – 1927. – 18 вересня. – С. 2.
Published
2020-07-09
How to Cite
Lukashiv , V. J. (2020). Problematic aspects of relationship of „Association named after M. Kachkovsky” with Polish occupation government (1919–1939) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 175-177. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/480