The attitude of the Christian socials to emigration processes in Galychyna at the end of 19 – the beginning of 20 century

  • A. B. Klish
Keywords: the newspaper “Ruslan”, parliamentary activities, the Christian socials, Galychyna, emigration

Abstract

The emigration issue was one of the most important issues in the programs and activities of the Ukrainian political parties in Galychyna at the end of 19 – the beginning of 20 century. Immigration issues were in the focus of Christian socials. In parliamentary activities and in the newspaper “Ruslan” Christian socials tried to find out the reasons of emigration of the Galician peasants, to perform the conditions of stay of Ukrainians in the United States, Canada, South America and Europe. Special attention they pay the religious life of Ukrainians in the Diaspora, noting the important role of the Church and priests in the preservation of immigrants national self identity

References

1. Качараба С. Українська еміграція. Еміграційний рух зі Східної Галичини та Північної Буковини у 1890–1914 рр. / Степан Качараба, Микола Рожик. – Львів, 1995. – 124 с.
2. Кісь Н. Д. Українська еміграція з Галичини початку ХХ ст.: конфесійна приналежність та національна ідентичність / Н.Д. Кісь // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки [відп. ред. В.К. Баран]. – Луцьк, 2009. – Вип. 1. – С. 49–56.
3. Кліш А. Б. Селянське питання у політиці християнських суспільників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами газети “Руслан”) / А. Б. Кліш // Вісник аграрної історії. Науковий журнал. – Випуск 13–14. – К., 2015. – С. 54–68.
4. Вахнянин Н. Про еміграцію галицьких селян в літах 1894–1896 // Руслан. – 23 вересня 1897.
5. Вахнянин Н. Про еміграцію галицьких селян в літах 1894–1896 (Продовження) // Руслан. – 27 вересня 1897.
6. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 818, оп. 1, спр. 12.
7. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Відділ рукописних фондів і текстології. – Ф. 135. – Од.зб. 30.
8. Промова п. Барвіньского виголошена в соймі дня 5-го лютого 1896 р. в генеральній дебатї над буджетом. - Львів: Накладом автора, б.р.
9. Бесїда пос. Нат.Вахнянина в справі лихви в Галичинї. Виголошена в радї державній д. 18 січня 1897. // Руслан. – 1897 26 січня. – С. 1–2.
10. Річ посла Вахнянина виголошена в австрійській делегациї при буджетї мінїстерства заграничних справ 26. Мая // Руслан. – 2 червня 1900. – С. 1.
11. Еміґрация // Руслан. – 9 травня 1899; Промова пос. Ол.Барвіньского на 2-ім засїданюавстрийскоїделєґациї в Пештї дня 27. Мая 1902 при мінїстерстві заграничних справ. – Львів: Накладом редакциї “Руслана”, 1902.
12. Рільні страйки в Галичинї. // Руслан. – 29 липня 1902. – С. 1.
13. Піднесенє зарібків. // Руслан. – 18 лютого 1902. – С. 1.
14. Заробкова еміґрация до Німеччини. // Руслан. – 4 березня 1904. – С. 2.
15. Промова пос. Барвіньского в загальній розправі буджетовій на 22-ім засїданю краєвого сойму дня 24. Марця 1899 р. // Руслана”. – 17 (29) марця 1899. – С. 1–2.
16. Галицькі робітники за границею // Руслан. − 1900. − Ч. 32. – С. 1−2.
17. Тудоряну Н.Л. Очерки российской трудовой эмиграции пери ода империализма (в Германию, Скандинавские страны и США) / Н.Л. Тудоряну. – Кишинев: Штиница, 1986. – 309 с.
18. Кабузан В.М. Украинцы в мире : динамика численности и расселения. 20-е годы ХVІІІ века – 1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса / В.М. Кабузан. – М.: Наука, 2006. – 658 с.
19. Руська церков в Америці // Руслан. – 22 березня (4 квітня) 1902. – С. 2.
20. Схизма // Руслан. – 21 квітня (4 травня) 1902.
21. Наша церков в Америцї // Руслан. – 22 серпня (4 вересня) 1902.
22. О. Василь Жолдак // Руслан. – 14 (27) липня 1902.
23. Єпископске сьвяченє // Руслан. – 15 (2) жовтня 1912.
24. З бразилійських кольоній // Руслан. − 1907. − Ч. 67. – С. 1.
25. Час подумати// Руслан. − 1900. − Ч. 115. – С. 1.
26. З Бразилії// Руслан. − 1900. − Ч. 156. – С. 2.
27. Борба за церков. (Допись з Бразилії) // Руслан. − 1900. − Ч. 157. – С. 2.
28. Справа гр.-кат. єпископств в Америці// Руслан. − 1900. − Ч. 279. – С. 1.
29. Руско-українське єпископство в Америці// Руслан. − 1907. − Ч. 59. – С. 1.
30. Дванайцятий лист до людий доброї волї // Руслан. – Ч. 285. – 25 (12) грудня 1913. – С. 1–2.
Published
2020-07-09
How to Cite
Klish , A. B. (2020). The attitude of the Christian socials to emigration processes in Galychyna at the end of 19 – the beginning of 20 century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(46), 92-94. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/460