ПРИНЦИПИ ІНІЦІАТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ “СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО” В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ З КРАЇНАМИ-ПАРТНЕРАМИ

  • A. L. Kavunnyk
Keywords: Eastern Partnership, European Union, Ukraine, European Neighbourhood Policy, the initiative ―, the initiative Eastern Partnership, European Neighbourhood Policy, Ukraine, European Union

Abstract

Стаття присвячена дослідженню принципів ініціативи ЄС ―Східне партнерство‖ для країн-партнерів східного напрямку, зокрема й України, з використанням відповідних нормативно-законодавчих документів (Угоди, Резолюції, Комюніке, Проекти, Рекомендації, ―Index СхП‖). Хронологічно представлено форми зовнішньої діяльності їх реалізації, а саме проведення Самітів, дипломатичні контакти, спільні консультації, офіційні та ділові зустрічі представників країн-партнерів з речниками інституцій ЄС. У статті стверджено про формування принципів ініціативи ―Східне партнерство‖ на основі норм первинного права ЄС. Схарактеризовано визначення принципів ―СхП‖ в контексті міжнародних контактів з її країнами-учасницями у 2008-2013 роках.

References

1. Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Eastern Partnership: A Roadmap to the autumn 2013 Summit. Brussels, 15.5.2012. JOIN(2012) 13 final [Електронний ресурс] / European Union External Action. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/eastern/ index_en.htm.
2. Алексеев Ю. Н. Украина и европейский глобализм (1989-2009) Монография / Алексеев Ю. Н.. К.: КСУ. – 2010. – 416 с.
3. Аракелян М.Р. Курс лекцій по праву Європейського Союзу / М.Р. Аракелян, Н.Д. Василенко. – Одеса – 2011. – 61 с.
4. Погребняк, С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : монографія / Погребняк С. П.; Право, – 2008. – Харків. – 240 с.
5. Гріненко, О. О. Міжнародно-правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: нормативний аспект / Гріненко О. О.; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин]. — К. : Фенікс, 2011. — 447 с.
6. Анакіна Т. М. ЄС і Україна: Особливості взаємовідносин на сучасному етапі / Т.М. Анакіна // ― Наукові доповіді‖. Харків. : Оберіг, 2012. – вип.1. – 76 с.
7. Consolidated version of the treaty on European Union [Електронний ресурс] http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF.
8. Кияк М. ―Імплементація європейських принципів солідарності та субсидіарності у вітчизняному інформаційному просторі‖, квітня 2009 [Електронний ресурс] [http://old.niss.gov.ua/ downloaded 24. 11. 2014].
9. Східне партнерство Європейського Союзу: додаткові можливості для інтеграції України / [І. Ф. Газізуллін, М. М. Гончар, О. В. Коломієць та інші]: за ред.. В. М. Мартинюка; Український незалежний центр політичних досліджень. – К.: [Агенство ―Україна‖], 2009. – 84 с.
10. Ляхович А. Панорама ―Східного партнерства / А. Ляхович // Центр політичної едукації. – 2009. – травень. – 4 с.
11. Трансформаційні процеси у країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз [Текст] / [В. Білчік та ін.]; за ред. проф. Г. М. Перепелиці; Foreign policy research inst. - К. : Стилос, 2013. – 301 с.
12. Калиниченко П. А. Европейский Союз на постсоветском пространстве / П. Калиниченко, К. Трубачѐва. – М.: Рос-НОУ, – 2012. – 208 с.
13. ―Ризький саміт ―Східного партнерства‖: очікування України‖ Ресурс доступ - http://iwp.org.ua/ukr/public/1488.html. від 28 квітня 2015 р.
14. Європейський проект та Україна [Текст] : монографія / [Єрмолаєв А. В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2012. – 186 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 141-148.
15. Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Eastern Partnership: A Roadmap to the autumn 2013 Summit. Brussels, 15.5.2012. JOIN(2012) 13 final [Електронний ресурс] / European Union External Action. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/eastern/ index_en.htm.
16. Нові підходи Європейської політики сусідства // Євробюлетень, – липень, – №7, - 2011 – с. 14.
17. European Integration Index 2014 for Eastern Partnership Countries. Eastern Partnership Civil Society Forum. – February. - 2015. – 110 p.
18. European integration Index 2011 for Еastern partnership countries. Eastern Partnership Civil Society Forum. – November. - 2011. - 36 р.
19. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Warsaw, 29-30 September 2011. Ресурс доступу - http://www.consilium.europa.eu/Newsroom.
20. MEPs slate EU‘s ‗more for more‘ approach to neighbourhood countries. - Ресурс доступу - http://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/meps-slate-eu-s-more-for-more-approach-to-neighbourhood-countries/ - від 3 вересня 2013 р.
21. Посельський В. Європейський союз: інституційні основи європейської інтеграції [Текст] / Посельський В. – К. : Смолоскип, 2002. – 168 с.: табл. - (Лауреати ―Смолоскипа‖). - Бібліогр.: с. 165-166.
Published
2020-07-09
How to Cite
Kavunnyk , A. L. (2020). ПРИНЦИПИ ІНІЦІАТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ “СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО” В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ З КРАЇНАМИ-ПАРТНЕРАМИ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 322-327. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/440