Features of the Polish-Hungarian relations on the background of increasing political influence of the Habsburgs monarchy in Central and Eastern Europe in 1507-1515

  • O. M. Zvyagina
Keywords: the First Congress of Vienna, diplomacy, foreign policy, Habsburgs, Jagiellonians, Kingdom of Poland

Abstract

The purpose of this article is to examine the specificity of the Polish-Hungarian relations and in the period 1507- 1515 against the background of increasing political influence of the Austrian Habsburg‘s imperial dynasty in Central and Eastern Europe and their striving for power in the Czech and Hungary. The specific features of relations within the Jagiellonian dynasty. Demonstrated multilayer and ambiguity of the diplomacy and diversity of the relations between the dynasties of the Jagiellonians and the Habsburgs in the beginning of XVI century. Through the characteristics of international relations in Central and Eastern Europe analyze the mechanisms of creating a political balance in the region during this period.

References

1. Acta Tomiciana. Tomus Octavus Epistolarum. Legationum. Responsorum // A. T. Działyński — Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1876. — 453 s.
2. Baczkowski Krz. Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów. — Kraków: Avalon, 2012. — 666 s.
3. Acta Tomiciana. Tomus Secundus Epistolarum. Legationum. Responsorum // A. T. Działyński — Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1852. — 283 s.
4. Acta Tomiciana. Epistolarum. Legationum. Responsorum. Actionum et Rerum Gestarum. Quarum primus hic tomus est // A. T. Działyński — Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1852. — 237 s.
5. Decius J. L. Jodoci Ludovici Decii De Sigismundi regis temporibus liber, 1521. — Kraków: Wyd. Akademii Umiejętności,, 1901. — Biblioteka Pisarzów Polskich, T.XXXIX. — 14 s.
6. Pociecha W. Królowa Bona (1494-1557). Czasy i Ludzie Odrodzenia. — Poznań: PWN, 1958. — T.III. — 260 s.
7. AGAD, LL, rkps 4, k.12-14, rkps. N22, k.564-566.
8. Baczkowski Krz. Zjazd Wiedeński 1515. Geneza, przebieg i znaczenie. — W.: PWN, 1975. — 262 s.
9. Dogiel M. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae. — Wilno: Drukarnia Pijarów,1758. — T.1. — 623 s.
10. Cuspinianus J.Diarium de Congressu Maximiliani et trium regum. — Vienne, 1717. — 41 s.
11. Pociecha Wł. Panowanie Zygmunta Starego (1506-1548) w świetle źródeł. — Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923. — 32 s.
12. Biblioteka Czartoryskich. Rkps.31 nr. 105.
13. Biblioteka Czartoryskich. Rkps.3 nr108.
14. Bogucka M. Bona Sforza. — W.: PIW, 1989. — 331 s.
15. Bogucka M. Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek. — W.: PWN, 1987. — 479 s.
16. Liske X. Studia z dziejów wieku XVI. — Poznań: Księgarnia J.K. Zupańskiego, 1867. — 324 s.
17. Kolankowski L. Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne. — W.: Wyd. Nakładem Bibl. Dziel Naukowych, 1936. — 374 s.
18. Bobrzyński M. Dzieje Polski w zarysie. — Kraków: Wyd. „Gebethner i Wolff‖, 1890. — T.II. — 387 s
19. Smołucha Janusz. Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego. — Kraków: Towarzystwo Naukowe „SOCIETAS VISTULANA‖, 1999. — 247 s.
20. Andics H. Kobiety Habsburgów // przełożył J. Serczyk. — Wrocław, Warszawa, Kraków : Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. — 399 s.
Published
2020-07-09
How to Cite
Zvyagina , O. M. (2020). Features of the Polish-Hungarian relations on the background of increasing political influence of the Habsburgs monarchy in Central and Eastern Europe in 1507-1515. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 291-296. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/435