Shadow Economy in Ukraine: Domestic Historiography of the Problem

  • Y. Nekludov
Keywords: the legal regulation of economic activity, economic policies, criminal economy, underground economy, illegal economy, shadow economy

Abstract

The article analyzes the views of local researchers on the problems of the shadow economy in Ukraine. Several major approaches to solving problems of the shadow sector have been outlined. The necessity of further research of effective concepts to counteract the shadow economy on the basis of a multidisciplinary approach has been justified.

References

1. Бордюк В. Оцінка стану тіньової економіки України та методи розрахунків її обсягів / В. Бордюк, Т. Приходько, О. Турчинов. – К., 1997. – 138 с.
2. Варналій З. С. Шляхи детінізації економіки та її особливості / З. С. Варналій // Банківська справа. – 2007. – №2. – С. 56-66.
3. Гончарова В. О. Взаємозв‘язок офіційної та тіньової економіки в умовах ринкової трансформації: Дис. канд. екон. наук: 08.01.01 / Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2001. – 207 с.
4. Джужа О. Криміналізація економіки України: сучасний стан, тенденції, напрями протидії / О. Джужа, С. Чернявський // Право України : Юридичний журнал. – 2005. – №12. – С. 35-40.
5. Козлов Ю. Теневая экономика и преступность / Ю. Козлов // Вопросы экономики. – 1990. – № 3. – С. 120 – 127.
6. Корягина Т. ―Теневая экономика‖ в СССР (анализ, оценка, прогнозы) / Т. Корягина // Вопросы экономики. – 1990. – № 3. – С. 110 – 111.
7. Мандибура В.О. Тіньова економіка як об‘єкт системного наукового дослідження [Електронний ресурс] / В.О. Мандибура. – Режим доступу : http://lib.meta.ua/book/11974/.
8. Никифоров Л. Теневая экономика: основы возникновения, эволюции и ослабления / Л. Никифоров, Т. Кузнецова, В. Фельзенбаум // Вопросы экономики. – 1991. – № 1. – С. 100.
9. Осипенко О. В. Что отбрасывает тень? / О. В. Осипенко, Ю. Г. Козлов // ЭКО. – 1989. – № 2. – С. 47 – 59.
10. Осипенко О. В. Экономическая криминология : проблемы старта / О. В. Осипенко // Вопросы экономики. – 1990. – № 3. – С. 130-133.
11. Попович В. М.Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / В.М. Попович. – К. : Правові джерела, 1998. – 448 с.
12. Попович В. М. Теорія детінізації економіки / В. М. Попович. – Ірпінь, 2001. – 175 с.
13. Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології : монографія / В. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 614 с.
14. Рутгайзер В. Теневая экономика в СССР: Обзор литературы и исследований / В. Рутгайзер // Свободная мысль. – 1991. – № 17. – С. 119-125.
15. Селезнев В. ―Теневая экономика‖: по поводу статьи Осипенко О. / В. Селезнев // Экономические науки. – 1990. – № 2. – С. 123-124.
16. Турчинов О. В. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження / О. В. Турчинов. – К. : АртЕк, 1995. – 300 с.
17. Ущаповський В. Ф. Деформація економічних відносин як одна з умов розвитку організованої злочинності / В.Ф. Ущаповський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 6. – С. 110-117.
18. Фрадинський О. А. Фінансові домінанти тіньової економіки : Дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Хмельницький національний ун-т. – [Б.в.], 2006. – 202 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Nekludov , Y. (2020). Shadow Economy in Ukraine: Domestic Historiography of the Problem. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 253-257. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/428