History of tourism development in Transkarpathia (the end of the 19th and the beginning of the 21th century): a brief historiographical review

  • B. M. Nosa
Keywords: regional studies, historiography, history, recreation, tourist industry, tourist infrastructure, tourist routes, tourism

Abstract

The author summarized and tried to make an attempt to systematize the historiography of tourism development in Transcarpathia at the end of the 19th and the beginning of the 21th century. The main studies of the AustroHungarian, Czechoslovak, Hungarian, Soviet periods and the area of the Independence of Ukraine have been considered in chronological order dedicated to this topic. The stages, main directions and key problems of studies of tourism and recreation industry in different social and political life periods of Transcarpatia have been defined. Considerable attention is paid to the history of research of hydrological tourism resources of the region and their use in the sanatorium and resort industry.

References

1. Berghauer S. Kárpátalja turizmusának kutatástörténete / S. Berghauer // Fiatal kárpátaljai magyar kutatók a természettudományi kutatásban / Barkáts J. (szerk.). – Beregszász-Ungvár : Poliprint Kiadó, 2004. – old. 79-84.
2. Král J. Turistický průvodce Podkarpatskou Rusi a Slovenskem východně od Košic / J. Král, A. Svoboda. – Mukačevo, 1923. – 116 s.
3. Шандор Ф. Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті : історичний аспект / Ф. Ф. Шандор // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія : Географія. Землеустрій. Природокористування. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип. 1. – c. 183-189.
4. Фийнеш Е. Географічний словник Угорщини (Опис населених пунктів Закарпаття сер. ХІХ ст.) / переклад Й. Кобаля. – Ужгород : ТОВ ―Іва‖, 2011. – 61 с.
5. Tobódy J. Munkács múltja és jelene a magyar történelemben / J. Tobódy. – Pest, 1861. – 114 old.
6. Máramaros megye egyetemes leìrása: a magyar orvosok és természetvizsgálók... XIX-dik nagygyülésének alkalmából / szerkeszté István Szilágyi. – Budapest, 1876. – 516 old.
7. Lehoczky T. Bereg vármegye monográfiája / T. Lehoczky. – Ungvár : Pollacsek Könyvnyomda, 1881-1882. – 864 old.
8. Lehoczky T. Munkács város uj monográfiája / T. Lehoczky. – Munkács : Grünstein Mór, 1907. – 335 old.
9. Drahný V. Podkarpatská Rus, jejì přìrodnì a zemědělské poměry / V. Drahný, F. Drahný. – Praha, 1920. – 113 s.
10. Kozminova A. Podkarpatská Rus : práce a život lidu po stránce kulturnì, hospodářské a národopisné / A. Kozminova. – Karlin, 1922. – 128 s.
11. Podkarpatská Rus : poměrů přirodnich, hospodářských, politických, cirkevnich, jazykových a osvětových / Redigovali J. Chmelař, S. Klima, J. Nečas. – Praha : Orbis, 1923. – 211 s.
12. Vitásek F. Naše hory ve véku ledovém / F.Vitásek. – Praha, 1924. – 84 s.
13. Maloch M. Boržavské Poloniny v Podkarpatské Rusi / M. Maloch. – Praha, 1931. – 200 s.
14. Boržava v Podkarpatské Rusi. – Bratislava, 1932 (І), 1933 (ІІ), 1936 (ІІІ). – 124 s., 63 s., 60 s.
15. Wiesner F. Vodstvo a minerálni prameny zemé Podkarpatoruské : Druhé vydáni / F. Wiesner. – Užhorod, 1935. – 68 s.
16. Wiesner F. Země Podkarpatská. Přirodni bohatstva / F. Wiesner // Publikace pro zem Podkarpatská Rus / Sestavil Gustav Bianchi. – Bánška Bystřica, 1932. – s. 38-43.
17. Достал Я. Підкарпатська Русь (Закарпаття періоду Чехословацької Республіки : 1919-1938 рр.) / Путівник-довідник / Переклад, упоряд., доповн. Ю. Фатули. – Ужгород : Карпати, 2014. – 312 с.
18. Peterle J. Turistika na Podkarpatské Rusi / J. Peterle // Publikace pro zem Podkarpatská Rus / Sestavil Gustav Bianchi. – Bánska Bystřica : Slovan, 1932. – s. 95-96.
19. Дравецкій К. Развитіе туристики на Подк. Руси / К. Дравецкій // Подкарпатская Русь за годы 1919-1936. – Ужгородь, 1936. – c. 184-188.
20. Gabriel F. Turistika na Podkarpatské Rusi // Podkarpatská Rus : Sbornik hospodářského, kulturniho a politického poznáni Podkarpatské Rusi / Redigoval J. Zatloukal. – Bratislava,1936. – s. 322-325.
21. Ільковичь А. Значеніе заграничной посещаемости для Подкарпатской Руси // Památnik vénovaný u Přiležitosti Převzeti nové budovy Zemského úřadu pro Zemi Podkarpatskou v Užhorodě. – Užhorod, 1936. – c. 10-11.
22. Sinály K. Jöjjetek Kárpátaljára / K. Sinály // Turisták Lapja. – Budapest, 1939. – LI. évfolyam. – old. 269-273.
23. Sinály K Kárpátalja fatemplomai / K. Sinály // Turisták Lapja. – Budapest, 1939. – LI. évfolyam. – old. 317-321.
24. Sugár I. A Pietrosz (2026 m) és a Hoverla (2058 m) / I. Sugár // Turisták Lapja. – Budapest, 1939. – LI. évfolyam. – old. 273-276.
25. Sújtó B. Túrák a keleti végeken / B. Sújtó // Turisták Lapja. – Budapest, 1941. – LIII. évfolyam. – old. 157-165.
26. Бондарчук В. Г. Радянські Карпати (геолого-географічний нарис) / В. Г. Бондарчук. – Київ : Радянська школа, 1957. – 180 с.
27. Генсірук С. А. Ліси Українських Карпат та їх використання / С. А. Генсірук. – Київ : Урожай, 1964. – 291 с.
28. Малеев Е. Ф. Неогеновый вулканизм Закарпатья / Е. Ф. Малеев. – Москва : Наука, 1964. – 252 с.
29. Анучин В. А. География советского Закарпатья / В. А. Анучин. – Москва : ГИГЛ, 1956. – 297 с.
30. Діброва О. Т. Закарпатська область (географічний нарис) / О. Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1957. – 104 с.
31. Лазаренко Э. А. По вулканическим Карпатам : Путеводитель / Э. А. Лазаренко. – Ужгород : Карпаты, 1978. – 96 с.
32. Мещенко В. Минеральные источники Закарпатья / В. Мещенко / Под ред. проф. М. С. Туркельтауба. – Ужгород : ЗОИ, 1956. – 60 с.
33. Василевський Г. А. Водні багатства Карпат / Г. А. Василевський. – Ужгород : Карпати, 1973. – 184 с.
34. Природа Закарпатської області / За ред. К. І. Геренчука. – Львів : Вища школа, 1981. – 156 с.
35. Поп И. И. В горах и долинах Закарпатья / И. И. Поп. – Москва : Искусство, 1971. – 136 с.
36. Юний турист в Карпатах : Путівник укр. та рос. мовами / Підготували : В. Г. Демченко, Ю. В. Петрушко, Є. М. Угромов, С. М. Рурак. – Ужгород : Карпати, 1966. – 320 с.
37. Галяпин В. Т. Закарпатские горнолыжные : издание второе, дополненное / В. Т. Галяпин, А. А. Сарваша, С. А. Щербаков. – Ужгород : Карпаты, 1965. – 67 с.
38. Архипец Е. Украина – край туризма. Туристические маршруты и базы / Е. Архипец. – Киев : Здоровье, 1967. – 280 с.
39. Галяпин В. Туристы в Карпатах : Путеводитель / В. Галяпин, С. Щербаков. – Ужгород : ЗОКГИ, 1962. – 176 с.
40. Барановская Г. И. Туристу о Закарпатье : Путеводитель / Г. И. Барановская, А. М. Барановский, М. И. Барановский. – Ужгород : Карпаты, 1986. – 128 с.
41. Советское Закарпатье : Путеводитель-справочник / [Ю. И. Балега, С. И. Бобинец, С. К. Ваш и др.; Сост. В. А. Кандель, Л. Д. Годованый]. – Ужгород : Карпаты, 1983. – 336 с.
42. Pop D. Uzhgorod and Mukachevo : A Guide / D. Pop, I. Pop. – Moscow : Raduga Publishers, 1987. – 126 р.
43. Жмайло Ю. В. Природа Закарпаття та туризм / Природні багатства Закарпаття / Упоряд. В. А. Боднар. – Ужгород : Карпати, 1987. – c. 270-278.
44. Гоблик В. В. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпаття) : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.геогр.н. : 08.00.05 / В. В. Гоблик. – Ужгород : УжНУ, 2009. – 20 с.
45. Berghauer S. A turizmus mint kitörési pont Kárpátalján (?) (Értékek, remények, lehetıségek Ukrajna legnyugatibb megyéjében) / S. Berghauer. – Pécs, 2012. – 214 old.
46. Закарпаття 1919-2009 років : історія, політика, культура / Під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець ; [Редколег. : Ю. Остапець, Р. Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар, С. Черничко ; Відп. за вип. М. Токар]. – Ужгород : Поліграфцентр ―Ліра‖, 2010. – 720 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Nosa , B. M. (2020). History of tourism development in Transkarpathia (the end of the 19th and the beginning of the 21th century): a brief historiographical review . Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 248-252. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/427