Public and educational activity ofhistorian Vera Zhuk (1928-2008)

  • I. M. Petrenko
Keywords: scientific heritage, public and educational activity, promotional activity, archiving, history, Vera Nikanorovna Zhuk

Abstract

The article is devoted to a research of public and educational, promotional activity of the famous historian, archivist Vera Zhuk. The attention is focused that during the life the scientist actively propagandized the theories and opening, it was actively published in periodicals and broadcast. It is noted that V.N.Zhuk the active scientific and search work carried on local history traditions of Poltavshchyna.

References

1. Тронько П.Т. Летопись дружбы и братства // Из опыта создания ―Истории городов и сел Украинской ССР‖ в 26-ти т. / П.Т.Тронько. – К. : Наукова думка, 1981. – 128 с.
2. Станев Христо. Братская дружба ни свързва // Очерки за Полтавска област / Христо Станев. – София : Издательство на Отечествен фронт, 1981. – 245 с.
3. Пустовіт Т.П. До ювілею архівіста / Т.П.Пустовіт // Архівний збірник до 80-річчя Державного архіву Полтавської області. – Полтава : ДАПО, 1998. – С. 315-333.
4. Чиркова М. Жук Віра Никанорівна / М.Чиркова // Українські архівісти: Бібліографічний довідник: у 3-х вип. / Упор. Т.В.Портнова. – К. : Держкомархів, 2002. – Вип. 2: 1940-1960-ті рр. – С. 84-86.
5. Петренко І.М. Віра Никанорівна Жук: талановита дослідниця на ниві історичної науки України / І.М.Петренко // Постметодика. – 2008. – № 2. – С. 51-55; Петренко І.М. Віра Жук (1928-2008) – відома вчена-болгарист / І.М.Петренко // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Міжнар. наук. конф. До Дня слов‘янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.) / НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського та ін. – К., 2015. – С. 166-168; Петренко І.М. Віра Жук – відомий вітчизняний історик-архівіст / І.М.Петренко // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. Архів. Служба україни, УНДІАСД; [редкол.: С. Г. Кулешов (голов. ред .) та ін .]. – К., 2015. – Т. 22–23. – С. 180-184.
6. Архів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, спр. 1973, арк.4.
7. Жук Віра Никанорівна // Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю). Довідник. Т. 1. – К.-Кам‘янецьПодільський : МЕДИБОРИ, 2003. – С.71-72.
8. Жук В.Н. Хто і навіщо споганив Дніпро гнилими штучними морями / В. Н. Жук // Інформаційний бюлетень. – Кременчук, 2003. – 22 травня. – С. 8; Жук В.Н. Кожному починати з себе / В. Н. Жук // Козельщинські вісті. – 1998. – 4 листопада. – С.2.
9. Новохатній В.В. Історія незалежності: історик Віра Никанорівна Жук [Інтерв‘ю з В.Н.Жук] / В. В. Новахатній // Квартал. – Полтава, 1999. – 26 серпня. – С.4-7; Скриль І. Заглянути ще глибше в нашу історію / І. Скриль // Полтавська думка 2000. – 2003. – 28 серпня-4 вересня. – С.9.
10. Жук В.Н. Ще раз про ЗМІ / В. Н. Жук // Козельщинські вісті. – 2000. – 8 липня.
11. Кравченко О. Падають яблука стиглим дощем : Збірка / О. Кравченко. – Полтава : ПП ―Дачник‖, 2014. – 140 с.
Published
2020-07-09
How to Cite
Petrenko , I. M. (2020). Public and educational activity ofhistorian Vera Zhuk (1928-2008). Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 222-225. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/422