ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЦЕЛЯЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА “ЗЕМЛЯ” У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ

  • І. Ф. Янюк
Keywords: restructuring, economy, administration, inspection, parceling, society Zemlia

Abstract

У статті проаналізовано особливості відновлення функціонування парцеляційного товариства ―Земля‖ у перші повоєнні роки. Визначено основні види діяльності товариства ―Земля‖ після Першої світової війни та у 20-ті рр. ХХ ст. З‘ясовано стан справ у господарстві товариства, умови ведення парцеляції в цей період, досліджено умови праці робітників товариства та способи їх соціального захисту, а також проаналізовано динаміку змін фінансових показників товариства ―Земля‖ у перші роки після Першої світової війни.

References

1. Качор А. Роля духовенства і церкви в економічному відродженні Західної України / А. Качор. – Вінніпег: УВАН, 1992. – 343 с. – (Літопис УВАН; ч. 30).
2. Лановик Б. Економічна історія України і світу: Підручник/ Б. Лановик, З. Матисякевич, Р. Матейко. – Київ: Вікар, 1999. – 737 с.
3. Злупко С. Економічна історія України / С. Злупко. – Київ: Знання, 2006. – 367 с.
4. Гладун М. Політика польського осадництва у Львівському воєводстві міжвоєнного періоду / М. Гладун // Військовонауковий вісник. – 2011. – №16. – С. 115–124.
5. Виздрик В. Польська аграрна реформа та її реалізація у 20-х рр. ХХ ст. на західноукраїнських землях / В. Виздрик // Держава та армія. – 2013. – № 752. – С. 150 – 155.
6. Янюк І. Структура і організація управління парцеляційного товариства ―Земля‖ у Львові (1907−1923 рр.) / І. Янюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. – 2015. – №1. Ч. 2 – С. 56–59.
7. Янюк І. Основні напрямки діяльності парцеляційного товариства ―Земля‖ у Львові напередодні першої світової війни / І. Янюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. – 2015. – №2. – Ч.1 – С. 112–116.
8. Янюк І. Основні фінансові показники та особливості організації діяльності парцеляційного товариства ―Земля‖ у Львові напередодні Першої світової війни (1907 – 1914 рр.) / І. Янюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. – 2016. – №1. – Ч. 4 – С. 50–52.
9. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1, спр. 143, 58 арк.
10. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1,спр. 144, 43 арк.
11. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1, спр. 145, 45 арк.
12. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1,спр. 146, 58 арк.
13. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1, спр. 177, 60 арк.
14. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1,спр. 147, 57 арк.
15. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1,спр. 16, 27 арк.
16. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1,спр. 180, 4 арк.
17. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1, спр. 148, 36 арк.
18. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1, спр. 23, 3 арк.
19. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1,спр. 150, 37 арк.
20. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1,спр. 155, 5 арк.
21. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 845, оп. 1,спр. 1, 124 арк.
22. Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 309 оп. 1, од. зб. 289, 38 арк.
23. Державний архів Львівської області, ф. 7, оп. 1 спр. 2046, 83 арк.
24. Державний архів Львівської області, ф. 7, оп. 3, спр. 398, 4 арк.
Published
2020-07-09
How to Cite
Янюк, І. Ф. (2020). ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЦЕЛЯЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА “ЗЕМЛЯ” У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 160-166. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/410