Relations between the monks of the holy Dormition Lavra of the Studite Rite and the Univ village jews just before the Holocaust

  • Yu. R. Skira
Keywords: totalitarianism, monks, Jews, Ukrainians, lavra, refugees,, refugees, lavra, Ukrainians, Jews, monks

Abstract

The article considers relations between the monks of the Holy Dormition Lavra of the Studite Rite and the Univ village Jews just before the holocaust. The author begins his narration with the issues of economic and business nature. It is important for him to determine the role local Jews played in these areas of the village life, what were their relations with local Ukrainian population. In the first part of the article the author draws a conclusion that the relations between the Univ Jews and Ukrainians were the relations of good neighbourhood. In the second part of the work the author focuses on the analysis of behavioural models of the studite monks, Ukrainian population and Jews under the conditions of the first Soviet occupation. The author reasonably proves the assertion that under the conditions of the first experience of totalitarianism the monks of the Holy Dormition Lavra together with Jewish refugees and individual Jews from the village had shown cohesion and solidarity in the face of challenges of the system and helped each other. These first contacts became the foundation for the cooperation for the sake of salvation being actively carried out by the studites under the aegis of archimandrite of the Studite Rite, metropolitan archbishop Andrey Sheptytsky concerning the Jews during the Holocaust.

References

1. Див: Бусганг Ю. Митрополит Шептицький. Ще один погляд на життя й діяльність / Ю. Бусганг. – Львів: Друкарські куншти, 2009. – С. 20-22.; Ковба Ж. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки ―остаточного розв‘язання єврейського питання‖ / Ж. Ковба. – Київ, 2009. – С. 129-131.
2. Шематизм духовенства Львівської архієпархії. 1935-1936. – Львів: Накладом митрополичої консисторії, 1935.
3. Лаба В. Нарис історії села Унів та Унівського монастиря від найдавніших часів до 1939 р. / В. Лаба. – Львів, 1997. – 30 с.
4. Хамула М. Глиняни – місто моїх килимів. Спогади українського промисловця – організатора килимарства в Західній Україні / М. Хамула. – Нью-Йорк, 1969. – 139 с.
5. Інтерв‘ю з Лукією Лесіцькою від 11.09.1997 р. / Архів Святоуспенської Унівської Лаври, с. Унів. – Ф.1. – Т.2. – Спр. 2. – 44 арк.
6. Лобарчук О. Як в краплині роси / О. Лобарчук // Відродження. – 1990. – серпень. – С. 3.
7. Інтерв‘ю з Параскевією Баран, 1939 р. н. Записано з уст від 13.04.2016 р. рясофором Леонтієм (Викштою) в с. Уневі Перемишлянського району Львівської області.
8. Інтерв‘ю з Йосипом Зіником, 1929 р.н. Записано з уст від 16.06.2003 р. рясофором Леонтієм (Викштою)в с. Уневі Перемишлянського району Львівської області.
9. Інтерв‘ю з Василем Кравчишиним, 1932 р.н. Записано з уст від 14.04.2016 р. рясофором Леонтієм (Викштою) в с. Уневі Перемишлянського району Львівської області.
10. Інтерв‘ю з Катериною Казимирою, 1933 р.н. Записано з уст від 16.04.2016 р. рясофором Леонтієм (Викштою) в с. Уневі Перемишлянського району Львівської області.
11. Інтерв‘ю з Дмитром-Петром Бараном, 1934 р.н. Записано з уст від 20.04.2016 р. рясофором Леонтієм (Викштою) в с. Уневі Перемишлянського району Львівської області.
12. Інтерв‘ю з єрм. Гедеоном (Сироїдом), 1914 р.н. Записано з уст від 13.06.2003 р. рясофором Леонтієм (Викштою) в с. Уневі Перемишлянського району Львівської області.
13. Інтерв‘ю з Іриною Чучман, 1952 р.н. Записано з уст від 2.05.2016 р. рясофором Леонтієм (Викштою) в с. Уневі Перемишлянського району Львівської області.
14. Винницька І. Жива історія українських політичних емігрантів в Канаді: інтерв‘ю з братом Лаврентієм (Кузиком) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/um4-5/Usna%20Istoriya/1-VYNNYTSKA%20Irojida.htm. – Назва з екрану. – Дата звернення: 1.10.2011.
15. Рукопис П. П‘ясецького. – 60 с. (Зберігається в родині Богдана Пилата в с. Якторові Перемишлянського району Львівської області).
16. Шкільник А. Врятування великого рабина з Белза / А. Шкільник // В боротьбі за Українську державу: есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни / За ред. М. Марунчака. – Вінніпег, 1990. – С. 739 -742.
17. Інтерв‘ю з єрм. Гедеоном (Сироїдом) / Архів Святоуспенської Унівської Лаври, с. Унів. – F. 017. – S. 010. – DVD 403-007-010 від 13.09.1997 р.
18. Інтерв‘ю з Лукією Лесіцькою 1932 р. н. Записано з уст від 13.06.2013 р. рясофором Леонтієм (Викштою) в с. Уневі Перемишлянського району Львівської області.
19. Амман А. М. Ченці Студитського Устава / А. М. Амман. – Едмонтон: Бібліотека Католицької акції, 1955.
20. Мицько І. Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець XIII ст. – кінець ХХ ст.) / І. Мицько. – Львів: Свічадо, 1998. – 319 с.
21. Казимира Б. Отці студити при праці. Репортаж з Унева, Якторова / Б. Казимира // Мета. – 1936. – № 35. – С. 3-6.
22. Мицько І. Історія Святоуспенської Лаври в Уневі / І. Мицько // Часопис Монахів Студійського Уставу ―Лавра‖. – 1998. – № 1. – С. 5-34.
Published
2020-07-09
How to Cite
Skira , Y. R. (2020). Relations between the monks of the holy Dormition Lavra of the Studite Rite and the Univ village jews just before the Holocaust. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 145-149. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/407