The healthcare system on the territory of the Dnipropetrovsk region (1941-1943)

  • B. V. Kytsak
Keywords: general district, Nazi, infectious diseases, physician, medical care, occupation regime

Abstract

The article describes the situation in the health care sector in general district ―Dnipropetrovsk‖ in the years of Nazi occupation. It is determined that evacuation of the property of the medical industry in the region has exacerbated the situation in health care at the beginning of the occupation. Also there is analyzed the system of training of medical staff for medical facilities of general district. Described the sanitary-epidemiological situation of the region and the consequences of the occupation in the health care system of Dnipropetrovsk general district Dnipropetrovsk

References

1. Гончаренко О.М. Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату ―Україна‖ та ―військової зони‖. 1941 – 1944 рр. / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2014. – 151 с.
2. Історія міст і сіл Української РСР. Дніпропетровська область / [голова головної редкол. П.Т. Тронько]. – К. : Ін-т історії Академії наук УРСР, 1969. – 959 с.
3. Історія міст і сіл Української РСР. Запорізька область. / [голова головної редкол. П.Т. Тронько]. – К. : Ін-т історії Академії наук УРСР, 1970. – 765 с.
4. Орлянський В. С. Діяльність Запорізької міської управи в області освіти й охорони здоров‘я в період німецької окупації (1941–1943 рр.) / В.С. Орлянський // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2009. – Вип. 19. – С. 24–31.
5. Спудка І.М. Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері на території Запорізької області / І.М. Спудка // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 75. – С. 98–100.
6. Центральний державний архів громадських об‘єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 166, оп. 3, спр. 206, 149 арк.
7. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 342, оп. 14, спр. 373, 72 арк.
8. ЦДАВО України, ф. Р-3206, оп. 2, спр. 231, 50 арк.
9. Державний архів Дніпропетровської області (далі – ДАДО), ф. Р-2276, оп. 1, спр. 173, 172 арк.
10. Дзвін (Кривий Ріг). – 1941. – 10 жовтня.
11. ДАДО, ф. Р-2276, оп. 1, спр. 187, 366 арк.
12. Дніпропетровська газета (Дніпропетровськ). – 1942. – 29 травня.
13. Вільна Україна (Дніпропетровськ). – 1941. – 18 жовтня.
14. Новий час (Петриківка). – 1942. – 16 серпня.
15. Дніпропетровська газета (Дніпропетровськ). – 1942. – 17 січня.
16. Вільна Україна (Дніпропетровськ). – 1941. – 9 жовтня.
17. Новий час (Петриківка). – 1942. – 20 липня.
18. Кам‘янські вісті (Кам‘янка). – 1941. – 7 вересня.
19. Волинь. Часопис для Волині (Рівне). – 1942. – 26 квітня.
20. ДАДО, ф. Р-2276, оп. 1, спр. 1909, 77 арк.
21. ДАДО, ф. Р-2276, оп. 1, спр. 224, 187 арк.
22. ДАДО, ф. Р-2481, оп. 1, спр. 47, 53 арк.
23. ЦДАВО України, ф. Р-4620, оп. 3, спр. 291, 65 арк.
24. ЦДАВО України, ф. Р-4620, оп. 3, спр. 362, 247 арк.
25. ДАДО, ф. Р-2485, оп. 1, спр. 21, 29 арк.
26. ДАДО, ф. Р-2276, оп. 1, спр. 1227, 117 арк.
27. Дніпропетровська газета (Дніпропетровськ). – 1942. – 28 січня.
28. ЦДАГО України, ф. 166, оп. 3, спр. 211, 23 арк.
29. Кицак Б.В. Система здравоохранения на территории генерального округа ―Днепропетровск‖ (1941 - 1943 гг.)
Published
2020-07-09
How to Cite
Kytsak , B. V. (2020). The healthcare system on the territory of the Dnipropetrovsk region (1941-1943). Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 141-144. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/406