Double standards of totalitarian regimes in the religious sphere (late 1930-1940)

  • O. I. Vysoven
Keywords: the famine of 1946-1947, the Second World War, Hitler, Stalin, Evangelical Christians-Baptists, totalitarian regimes

Abstract

The article traced the dynamics of changes in religious policy of the totalitarian regimes concerning believers and communities of Evangelical Christians Baptists during World War II and the postwar period. The attention that the cosmopolitan policy of Adolf Hitler and Joseph Stalin on JH and B have a double standard, since both totalitarian leader of the Protestant community tried to solve their strategic objectives

References

1. Оцінка демографічних втрат України у період Другої світової війни // Українська Друга світова: Матеріали міжнародної наукової конференції до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 травня 2015 р., м. Київ) / Упорядник Яременко В.М. – Київ: К.І.С., 2015. – С. 203-207.
2. Вєдєнєєв Д. Органи державної безпеки СРСР і релігійні об‘єднання в Україні під час Великої вітчизняної війни [Електронний ресурс] / Д. Вєдєнєєв http://www.memory.gov.ua:8080/data/upload/publication/main/ua/804/17. doc. – с. 5-6. – Заголовок з екрану.
3. Центральний державний архів громадських об‘єднань України, ф.1, оп.37, том 1, спр.02/9, арк.2.
4. Решетников Ю. Обзор истории евангельско-баптистского братства в Украине / Ю. Решетников, С. Санников. − Оп.: Одесса, Богомыслие , 2000. − 348 с.
5. Винс Г. Тропою верности / Г. Винс. – 2 изд., перераб и доп. – СПб.: Библия для всех, 1997. – 308 с.
6. Христианин и родина. – М., 1941. –10 с.
7. Руденко А. Евангельськие христиане-баптисты и перестройка СРСР / А. Руденко // На пути к свободе совести. – М., 1989. – С. 340-360.
8. 20 лет по пути возрождения. Слово на юбилей председателя Совета Церквей ЕХБ Г.К. Крючкова // По пути возрождения. – М., 1989. – С. 10-11.
9. Вселенская нива. СССР. Баптисты в начале их второго столетия // The World. –1967. – С. 95-96.
10. Центральний державний архів вищих органів влади України, ф.4648, оп.2, спр.34, арк.5.
11. Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Т. Снайдер; [пер. с англ Л. Зурнаджи]. – К.: Дуліби, 2015. – 584 c.
12. Кульчицький С. Схожість і відмінність радянських голодів 20-х, 30-х і 40-х років // Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу. – Київ – Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 2000. – С.7-14.
13. Ткачук П. Ядерна зброя як фактор повоєнної міжнародної політики [Електронний ресурс] / П. Ткачук http://www.asv.gov.ua/content/nauka/editions/18/2012-18/307-317.pdf – c. 312-313. – Заголовок з екрану.
14. Записано 10 квітня 1991 р. від Яременко Н.М. 1909-1993 р.н., яка мешкала в м. Яготин Київської області.
15. Масовий_голод_в_Україні_(1946–1947) [Електронний ресурс] https://uk.wikipedia.org/wiki/Масовий_голод_в_Україні_(1946–1947) – Заголовок з екрану.
Published
2020-07-09
How to Cite
Vysoven , O. I. (2020). Double standards of totalitarian regimes in the religious sphere (late 1930-1940). Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 127-131. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/403