The typology of state formations on the Ukrainian lands of the period of the Ukrainian national revolution of 1917 – 1921. Part 2.

  • Anton Tverdovskiy Zaporizhzhia National University
Keywords: Ukrainian Revolution of 1917-1921, typology of state formations, methodology of level-componential analysis, “geopolitical revolution”

Abstract

The article introduces to scientific circulation and approves the author’s concept of the typology of state formations in Ukrainian lands, through the prism of which the view on the revolutionary period of 1917-1921 is suggested. Comparative studies and analysis of the conditionality of evolution and changes of the main political projects and models of organization of statehood / society of that time are carried out, their dialectical interdependence is established. The dominant factors at the local and global (geopolitical) levels, which led to the «defeat» of some scenarios and the «victory» of others are determined.
As the elements of the analysis, come the projects of statehood and types of state formations and their concrete historical manifestations, each of which were implemented in varying degrees during the period of the Ukrainian National Revolution of 1917 – 1921. In the theoretical section, the following formats of statehood / governance and organization of society are singled out: Ukrainian types are – the republican-democratic, traditionalistconservative, dictatorial-authoritarian, emigrational, peasant-communal, anarchist, communist types; Crimean Tatar are – the republican-democratic and the dictatorial-authoritarian types; Russian types are – the liberaldemocratic, ochlocratic, dictatorial-authoritarian, communist-Bolshevik and restoration-monarchist types; European types are - the scenarios of the countries of the Central Axis, the states of the Entente, the Polish state, Czechoslovakia and Romania. In return, in practical terms, all types of state entities of the revolutionary period are differentiated into: Ukrainian states of the national type and scale, «states in emigration» («governments in exile»), local peasant republics, anarchic formations, Crimean Tatar statehood of the national type, puppet quasi-state entities with a dominant role of the external factor and foreign state formations.
external factor and foreign state formations.

References

1. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: період становлення. Український історичний журнал. 2007. № 2. С. 23 – 46.
2. Бойко О.Д. Проблема визначення кордонів України в період Центральної Ради (1917 – 1918 рр.). Український історичний журнал. 2008. № 1. С. 31 – 46.
3. Гай-Нижник П.П. Становлення вищих державних органів влади в Українській Народній Республіці (1917 – 1918 рр.). URL: http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/175doc.php (дата звернення: 25.01.2018).
4. Верстюк В.Ф. Політична боротьба за владу в Українській Народній Республіці в перші місяці її проголошення. Український історичний журнал. 2008. № 1. С. 4 – 31.
5. Скальський В.В. Українська Центральна Рада: суспільні очікування та сприйняття (березень 1917 – квітень 1918 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук. К., 2011. 18 с.
6. Верстюк В.Ф. Революційна влада і суспільство: механізми взаємовпливу та взаємодії. Проблеми вивчення історії української революції 1917 – 1921 рр. 2012. Вип. 8. С. 5 – 43.
7. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада та її Універсали: Третій та Четвертий. Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 рр. 2002. Вип. 1. С. 3 – 14.
8. Реєнт О.П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації. Український історичний журнал. 2009. № 1. С. 4 – 11.
9. История Чехии. Под ред. акад. В.И. Пичета. М.: Госиздат полит. лит-ры, 1947. 260 с.
10. Попович М.В. Кровавый век. Харьков: Фолио, 2015. 992 с.
11. Грушевский М. Иллюстрированная история Украины. Донецк: Бао, 2003. 704 с.
12. Малькін В.П. Земельне питання в Україні в умовах революції 1917 – 1920 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук. Л., 2009. 22 с.
13. Революция на Украине по мемуарам белых. Репринтное воспроизведение издания 1930 г. К.: Политиздат Украины, 1990. 436 с.
14. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. К.: Видавництво «Український письменник», 1994. 414 с.
15. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 – 1920 рр.). К.: Темпора, 2007. 632 с.
16. Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917 – 1921 рр. (спомини і роздуми). К.: Кліо, 2016. 512 с.
17. Висоцький О.Ю. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок. К.: Видавництво «Основні цінності», 2004. 272 с.
18. Тимченко Р.В. Листопадова революція 1918 р.: передумови, очікування й наслідки. Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 років. 2012. Вип. 7. С. 177 – 198.
19. Тимченко Р.В. Державне будівництво та політико-економічні перетворення ЗУНР (листопад 1918 – червень 1919 р.). Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 років. 2011. Вип. 6. С. 111 – 144.
20. Винарчук Т.В. Зовнішньополітичні фактори державотворення українців та інших народів Центрально-Східної Європи (1917 – 1920 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. Вип. 18. С. 157 – 164.
21. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. Т.1. Скрентон, 1962. 273 с.
22. Васковський Р.Ю. Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 – квітень 1919 р.): автореф. дис. ... канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 1999. 22 с.
23. Бойко О.Д. Зміна урядів та урядової політики Директорії УНР у 1919 р. Український історичний журнал. 2009. № 6. С. 35 – 47.
24. Гай-Нижник П.П. Пошук державної моделі УНР: ідея та крах «трудового принципу» (грудень 1918 – липень 1919 рр.). Український історичний журнал. 2016. №1. С. 79 – 97.
25. Винниченко В. Відродження нації. Ч.3. Київ – Відень, 1920. 535 с.
26. Любовець О.М. Ідея парламентаризму в теорії та практиці Директорії УНР. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. 2008. Вип. 24. С. 148 – 154.
27. Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917 – 1920 рр. Т. IV. Відень, 1922. 192 с.
28. Лозовий В.С. Пошук Директорією ідейно-політичних засад відновлення діяльності УНР. Український історичний журнал. 2000. № 5. С. 32 – 38.
29. Яцюк М.В. Військово-політична діяльність Директорії УНР (1918 – 1920 рр.): автореф. дис. ... канд. іст.
наук. Харків, 2000. 22 с.
30. Кудряченко А. Геополітичні концепції перебудови Європи та виникнення Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Україна крізь віки. К.: Ін-т історії України НАН, 2010. С. 720 – 743.
31. Десятничук І.О. Утворення Чехословаччини та німецьке питання (1918 – 1919 рр.). Наукові праці історичного факультеті Запорізького національного університету. 2015. Вип. 44. Т. 2. С. 71 – 75.
32. Ротшильд Дж., Уїнгфілд Н. Повернення до різноманітності: політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни. К.: Видавництво «Мегатайп», 2004. 384 с.
33. Несук М. Німецько-Австрійський блок та «українське питання». Українська державність у ХХ столітті: історико-політилогічний аналіз. URL: http://litopys.org.ua/ukrxx/r13.htm (дата звернення: 25.01.2018). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2018. Вип. 51. ISSN 2076-8982 63
34. Держалюк М. Україна в концепціях і доктринах Угорщини. Українська державність у ХХ столітті: історико-політилогічний аналіз. URL: http://litopys.org.ua/ukrxx/r09.htm (дата звернення: 25.01.2018).
35. Кобилецький М.М. Утворення ЗУНР, її державний механізм та діяльність (1918 – 1923 рр.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1998. 23 с.
36. Дашкевич Я.Р. Західноукраїнська Народна Республіка: позитивний і негативний досвід. «Учи неложними устами сказати правду»: історична есеїстика. К.: Темпора, 2011. С. 118 – 126.
37. Снайдер Т. Перетворення націй: Польща, Україна, Литва, Білорусь (1569 – 1999). К.: Дух і літера, 2014. 464 с.
38. Тимченко Р.В. Соціально-економічна політика ЗУНР (ЗОУНР). Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 років. 2012. Вип. 8. С. 164 – 175.
39. Феденко П. Український рух у ХХ столітті. Лондон: Видавництво «Наше слово», 1959. 271 с.
40. Закарпаття 1919 – 2009 років: історія, політика, культура. Україномовний варіант українсько-угорського видання. Під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець. Ужгород: Видавництво «Ліра», 2010. 720 с.
41. Яремчук В.Д. Вплив державотворення в Наддніпрянській Україні на розвиток національно-визвольного руху у західноукраїнських землях. Український історичний журнал. 2003. № 4. С. 38 – 45.
42. Віднянський С.В. Розпад Австро-Угорської монархії і проблеми національного державотворення в Центрально-Східній Європі. Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Історія». 2011. Вип. 27. С. 61 – 68.
43. Дейвіс Н. Європа: історія. К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2012. 1464 с.
44. Корольов Г.О. Українські національні проекти та східноєвропейські «держави-нації» 1917 – 1923 рр. у новітній історіографії: основи компаративного аналізу. Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917 – 1921 рр.): матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 1 – 2 червня 2017 р.). Київ – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. С. 234 – 248.
45. Яремчук В. Виборчі системи та українські політичні партії Австро-Угорщини й Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. 2010. Вип. 50. С. 365 – 375.
46. Ковальов Д.В. Велике князівство Фінляндське у часи Першої світової війни. Гуманітарний журнал. 2014. Вип. 3 – 4. С. 167 – 176.
47. Реєнт О.П. Україна в Першій світовій війні: сучасні науково-методологічні акценти. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2007. Вип. 16. С. 88 – 103.
48. Часопись для підофіцирів. 15 вересня 1917 р. Число 18. 16 с.
49. History. Political overview. Country Review 2018: Finland. Houston, Texas: Country Watch Publications, 2018. P. 8 – 29.
50. Гай-Нижник П.П. Періодизація політичної історії України поч. ХХ ст.: до наукової суперечки щодо визначення терміну й хронологічних меж Української революції та української державності. Українська революція 1917 – 1921 рр.: передумови, процеси, наслідки, уроки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (24 березня 2017 р.). Науковий вісник «Межибіж». 2017. № 1. Ч.1. С. 6 – 12.
51. Галицька-Дідух Т.В. Дипломатична боротьба навколо проблеми українського представництва на мирній конференції в Ризі (вересень 1920 – березень 1921 рр.). Український історичний журнал. 2001. № 6. С. 100 – 109.
Published
2018-12-19
How to Cite
Tverdovskiy, A. (2018). The typology of state formations on the Ukrainian lands of the period of the Ukrainian national revolution of 1917 – 1921. Part 2. Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 42-63. https://doi.org/10.26661/swfh-2018-51-002