Socio-political life Okunevsky brothers in Eastern Galicia (1914-1920)

  • R. P. Melnyk
  • V. M. Melnyk
Keywords: the national liberation movement, World War I, Jaroslav Okunevsky, Theophil Okunevsky, Galicia

Abstract

The article analyzes the activities of Theophil and Yaroslav Okunevsky during the First World War. Showing their impact on the development of the national liberation movement in Galicia and the Ukrainian, who were abroad. Considered part of the brethren in ZUNR and restoration of Ukrainian statehood. In Horodenka T. Okunevsky in the interwar period, primarily engaged in advocacy. His political work was limited pressure on Ukrainian Polish authorities. In recent years, he realized that losing the liberation struggle were the culmination of his social and political activities.

References

1. Доценко О. Лiтопис української революцiї: Матерiали i документи до iсторiї української революцiї 1917 - 1923. - Київ; Львiв, 1923. - Т.2. - Кн.4. 364 с.
2. Дмитрук В. Вони боролися за волю України. – Луцьк, 2004. 280 с.
3. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917—1919 pp. — К., 1995. 256 с.
4. Баран З. Маловідомий епізод з історії українсько-угорських відносин (Місія Теофіля Окуневського до Угорщини на початку 1919 року) / Зоя Баран // Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка. – 1997. – Т. 233. – С.469-481.
5. Ганіткевич Я. Ярослав Окуневський – військовий лікар, адмірал Австро-Угорського флоту, мандрівник, публіцист, меценат //Вісник НТШ 2009 С. 186 - 197.
6. Марунчак М. Від культурних основ до політичного вивершення. Три політичні віча в Городенці в 1912-1913 рр./ Городенщина. Історико-мемуарний збірник. – Нью-Йорк – Торонто – Вінніпег. 1978. С.360-367.
7. Яшан В. Д-р Теофіль Окуневський/ Городенщина. Історико-мемуарний збірник. – Нью-Йорк – Торонто – Вінніпег. 1978. С.581-586.
8. Мельник В. М. Діяльність Теофіла та Ярослава Окуневських під час Першої світової війни та в роки окупації Галичини Польщею / Віра Мельник // Вісник Національного університету ―Львівська політехніка‖ Держава та армія. № 715. – Львів, 2012.- С.45–51.
9. ЦДІА України у м.Львові. -. Ф. 238. - Оп. 1. - Спр. 103. - Арк. 122 - 128.
10. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX—XX століття. — К., 1996. 360 с.
11. Передвісники і творці Листопадового Зриву. Західно-українські громадські і політичні діячі. Опрацював і зредагував Степан Волинець. – Вінніпег : Видав. спілка Тризуб, 1965. – С.35–39.
12. Марунчак М. Дир. Михайло Бараник / М. Марунчак // Городенщина. Історико-мемуарний збірник. – Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпеґ, 1978. – С.583-588.
13. Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914–1918 рр. / / К. Левицький. – Львів, 1930. – 714 с.
14. Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920 / М. Лозинський // Вид-ня Українського соціологічного інституту. Серія ,,Українська революція. Розвідки і матеріяли‖. Кн. п‘ята. – Відень, 1922. – С.39-51.
15. Волицький В. Конспіративний військовий гурток учнів і його участь у Городенському перевороті / В.Волицький // Городенщина. Історико-мемуарний збірник. – Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпеґ, 1978. С.178-181.
16. Якимович Б. Родина Окуневських – per ardua vitae / Б. Якимович // Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський ( до 150 – річчя від дня народження) / упор. Якимович Б.З. – Львів, 2010. – С.95-106.
17. Др. Теофіль Окуневський Автобіографія / Т. Окуневський // Альманах ,,Нового Часу‖ на 1938 р. – Львів, 1937. – С.114– 118.
18. Гуменюк В. Порвані струни родини Окуневських / В. Гуменюк // Гуцульщина. – 1994. – № 6. – С. 30-33.
19. ЦДІА у Львові, Ф.383.-Оп.1.-Спр.4. Арк. 18-23.
20. Дописи // Діло 1924. 15 грудня С.3.
Published
2020-07-09
How to Cite
Melnyk , R. P., & Melnyk , V. M. (2020). Socio-political life Okunevsky brothers in Eastern Galicia (1914-1920). Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 99-102. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/397