Features of work of the sisters of mercy of all-russian land union in the period World War I

  • K. S. Svitych
Keywords: nursing, nurses, medical provisions, All-Russian Land Union, nurse

Abstract

The article examines the conditions and wages, home life of Sisters of Charity during the First World War (1914 - February 1917). An attempt is made to analyze the relationship between the duration of an armed conflict and increasing the number of nurses, as well as on the review of submitted criteria to be met by a woman, to get the title ―nurse‖. Due to regulatory documents submitted in specified certain rules relating to personal and official life sisters.

References

1. Велика війна 1914 – 1918 рр. і Україна. У двох книгах. Книга 1. Історичні нариси. – К.: ТОВ ―Видавництво ―КЛІО‖‖, 2014. – 784 с.
2. Краткий очерк деятельности Всероссийского союза городов. Январь 1916 г. – М., 1916.
3. Центральний державний історичний архів м. Києва (далі – ЦДІАК), Ф. 719, оп. 1, спр. 22 Положення про влаштування і діяльність патронатів для хворих і поранених воїнів. 26 вересня 1914 р. 2 арк.
4. ЦДІАК, Ф. 715, оп. 1, спр. 70 Проект положення про діяльність земських і міських союзів і організацій, і приватної допомоги в районах військових дій. 16 грудня 1916 р. 6 арк.
5. Peter Gatrell The Epic and the Domestic Women and War in Russia, 1914 – 1917, in Evidence, History and the Great War, New York, Oxford, 2003. – 249 p.
6. ЦДІАК, Ф. 719, оп. 1, спр. 140 Журнал наради представників Червоного Хреста при арміях Південно-Західного фронту про розподіл лікувальних закладів між арміями, їх укомплектування медичним персоналом і по іншим питанням. 31 березня 1916 р. 10 арк.
7. В. П. Бурмага, К. С. Світич Роль жінки в організації допомоги фронту в роки Першої світової війни (на матеріалах України)//Вопросы германской истории: сб. науч. тр./отв. ред. С. И. Бобылева. – Д.: Лира, 2015. – 356 с.
8. ЦДІАК, Ф. 715, оп. 1, спр. 264 Накази та циркуляри військового командування головно уповноваженого РТЧХ при арміях Південно-Західного фронту і головного комітету ВЗС по питанням організації медико-санітарної роботи, боротьби з епідемічними захворюваннями, евакуації поранених і розміщення лікувальних закладів. 14 грудня 1914 – 21 січня 1917 рр., 157 арк.
9. ЦДІАК, Ф. 719, оп. 1, спр. 514 Переписка з начальником шпиталю Київської Маріїнської общини РТЧХ про прийом на лікування в шпиталь сестер милосердя. Розрахунки на обладнання жіночого відділення при 130 польовому шпиталі. 26 червня 1915 – 28 березня 1918 рр. 118 арк.
10. ЦДІАК, Ф. 715, оп. 1, спр. 268 Протоколи і резолюції нарад лікарів і господарських працівників медичної частини. 1 квітня 1915 – 5 січня 1918 рр., 179 арк.
Published
2020-07-09
How to Cite
Svitych , K. S. (2020). Features of work of the sisters of mercy of all-russian land union in the period World War I. Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 96-98. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/396