Charity as indicator of public mood in the Right-Bank Ukraine towns during the First World War (1914 – 1917)

  • T. Yu. Gerasymov
Keywords: society, charity, towns, the First World War, the Right-Bank Ukraine

Abstract

The peculiarities of charity movement in the Right-Bank towns in 1914 – 1917 in the light of daily-life history investigation are elucidated in the article. It‘s noted that at the beginning of the First World War this movement got mass character and involved all social lagers. The most spread types of charity and problems of philanthropists are shown here. The author realized the reasons of charity movement decline, which served an indicator of changes in public mood of region town population during the investigated period. The moral aspect of the so called tendency is emphasized.

References

1. Загребельна Н. І. Благодійницька діяльність освітян України у роки Першої світової війни / Н. І. Загребельна // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. – К.: Інститут історії України, 2005. – Вип. 10. – С. 175-179.
2. Курінна Т. М. Благодійницька діяльність на Черкащині в І період Першої світової війни / Т. М. Курінна // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. – К.: Інститут історії України, 2003. – Вип. 6. – С. 280-291.
3. Донік О. М. Громадська благодійність в Україні в роки Першої світової війни // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України, 2005. – Вип. 9. – С. 61-86.
4. Кліщинський П. Громадська діяльність релігійних установ Подільської губернії під час Першої світової війни / П. Кліщинський // Освіта і наука на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам‘янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т.13: Присвячено 90-річчю Кам‘янецької доби УНР. – С. 381-385.
5. Джумига Є . Ю. Благодійна допомога дітям Одеси в період Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.) / Є. Ю. Джумига // Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Житомир, 9-10 листопада 2012 року) : зб. наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2012. – С. 51-54.
6. Тітовська Ж. В. Особливості розвитку ―сестринського руху‖ в Російській імперії під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) Ж. В. Тітовська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : ―Історія та географія‖. – Харків, 2012. – Вип. 43. – С.73-78.
7. Кривошея І. І. Гендерний аспект мілітаристського дискурсу в егодокументах: компаративний аналіз мемуарів ―уманського періоду‖ Надії Суровцової та Петра Курінного (1914–1917) / І. І. Кривошея, Л. М. Якименко // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 90. – С. 117–122.
8. Великий Князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М.: Вече, 2008. – 108 с.
9. Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. – K.: TOB ―Видавництво ―КЛІО‖‖, 2013. – 784 с.
10. Отклик среди арестантов // Жизнь Волыни. – 1914. – 6 сентября. – С. 3.
11. Державний архів Вінницької області – Ф. Р-5257. – Оп. 1. – Спр. 2. – 44 арк.
12. Загребельна Н. І. Благодійна діяльність та меценатство представників українських торгово-промислових кіл та інтелігенції у роки Першої світової війни / Загребельна Н. І., Маковей Є. О. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2012 – Вип. 20 – С. 220-227.
13. А. Подольский / Летичев // Юго-Западный край. – 1916. – 14 июля. – С. 4.
14. От Начальника Киевского военного округа… // Юго-Западный край. – 1915. – 25 июля. – С. 2.
15. С надлежайшего разрешения… // Юго-Западный край. – 1915. – 8 января. – С. 2.
16. Каменец – Сербии и Черногории // Подолянин. – 1915. – 28 февраля. – С. 1.
17. Бельгийский консул… // Подолянин. – 1915. – 24 февраля. – С. 3.
18. Центральний державний історичний архів, м. Київ (далі – ЦДІАК). – Ф. 274. – Оп. 4. – Спр. 352. – 62 арк.
19. ЦДІАК. – Ф. 274. – Оп. 4. – Спр. 456. – 85 арк.
20. Идите к воинам // Юго-Западный край. – 1916. – 16 апреля. – С. 2.
21. Герасимов Т. Ю.Вплив Першої світової війни на повсякденне життя мешканців міста Могилева-Подільського (1914 – 1917 рр.) / Т. Ю. Герасимов // П‘ята Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція / Матеріали конференції, 16 – 17 жовтня 2015 р., м. Могилів-Подільський – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2015. – с. 161-167.
22. Д. Волков / ―Гримасы улицы‖ // Южная копейка. – 1915. – 1 июня. – С. 2.
23. Вымирающая благотворительность // Юго-Западный край. – 1916. – 1 января. – С. 1.
24. Негативы // Южное слово. – 1917. – 19 января. – С. 3-4.
25. Герасимов Т. Ю. Благотворительность как индикатор общественных настроений в городах Правобережной Украины в период Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.).
Published
2020-07-09
How to Cite
Gerasymov , T. Y. (2020). Charity as indicator of public mood in the Right-Bank Ukraine towns during the First World War (1914 – 1917). Zaporizhzhia Historical Review, 1(47), 92-95. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/395