Ukrainians in a state educational system of Russian empire in the fist third of the XIX century

  • Irina Telehuz National Pedagogical Dragomanov University
Keywords: education, educational district, empire, Ukrainians, university, nation formation

Abstract

The changes in educational system of Ukrainian provinces of Russian empire in the first third of the XIX century have been considered. The Ukrainian ethnic territories united within borders of Russian empire had different cultural and educational traditions and experience. At the beginning of the XIX century Ukraine under the Russian regime was divided into three different historicalgeographical territories with different political and cultural experience: first – Left-bank and Slobozhanschyna, second – Right-bank, and third – South Ukraine. In the 30s of the XIX century the mutual educational system began to form both within the imperial borders and other provinces joined at different times. We can divide it into a few levels: the first – European level, the second – imperial level, the third – regional level that within the imperial level can be considered national, and the fourth – personal.

During the first third of the XIX century there were active changes in educational system at the Ukrainian ethnic territories that were under the influence of both European and imperial educational policy. The territory was divided into educational districts with their educational centers with the mechanisms of the administration. At the same time the Ukrainians were influential figures in administration and implementation of reforms while the majority didn’t have access to the education at all. At the territory of Vilnius (Vilna) educational district there remained a strong polish influence until the Polish rebellion of 1830–1831 was suppressed. This lead to the foundation of Kyiv university and Kyiv educational district. The foundation of Kharkiv university helped to promote the education not only among ethnic Ukrainian territory of the Left-bank and Slobozhanschyna but up to Caucasus within the borders on Russian empire at the first third of the XIX century.

References

1. Посохов С. Университет и город в Российской империи (вторая половина ХVІІІ – первая половина ХІХ вв.). – Х.: ХНУ им. Каразина, 2014. – 364 с.
2. Коляденко С. Кременецький ліцей в систем освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). – Житомир, 2002. – 130 с.
3. Шандра В. До історії створення та діяльності Мінського (Київського) учбового округу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/geo/0/8.pdf
4. Шандра В. Навчальні округи // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г – Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во «Наукова думка», 2004. – С. 146–148.
5. Телегуз І. Організаційна трансформація освітньої системи в українських губерніях у першій третині XIX ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 13: Ювілейний випуск до 180-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова. – С. 213 – 218.
6. Поліщук Ю. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.). – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с.
7. Лось В. Уніатська Церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст.: організаційна структура та культурно-релігійний аспект. / Валентина Лось. Відп. ред. Л.А. Дубровіна. – К., 2013 – 300 с.
8. Щербак Н. Освітня політика російського самодержавства на Правобережжі України у ХІХ ст. // Українознавство. – 2005. – № 9. – С. 9 – 12.
9. Петро Завадовський // Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 1.: Х – ХІХ ст. / За ред.. О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – С.215 – 219. – Режим доступу http://www.spadshina.com/programs/vidatni-ukrayintsi/zavadovskij-petro-vasilovich/.
10. Посохова Л. Історія Харківського колегіуму в контексті становлення системи вищої освіти в Російській імперії // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 7. Спеціальне видання: Університети та нації в Російській імперії. – Харків; Київ: Критика, 2005. – C. 64 – 74.
11. У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів. – Харків, 2016. – 349 с.
12. Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794 – 1914. – К.: Критика, 1999. – 382 с.
13. Посохова Л. Православні колегіуми XVIII ст.: дискусії про ознаки моделі // Харківський історіографічний збірник. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – Вип. 10. – С. 224 – 234.
Published
2018-12-19
How to Cite
Telehuz, I. (2018). Ukrainians in a state educational system of Russian empire in the fist third of the XIX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 255-258. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/37