Youth regional printed media of Ukraine of the late 20th – early 21st centuries: statistical indicators and quality content

  • M. Ivashchenko
Keywords: youth, youth printed media, youth media, youth periodicals, regions, areas, magazines, newspapers, genres, coverage, interview, youth ideology, vocabulary

Abstract

The research paper deals with the analysis of certain quantitative and qualitative characteristics of regional youth printed media in Ukraine of the late 20th – early 21st centuries on the basis of historical and media science discourse. Specific features of youth printed media are determined. The significance of youth printed media for the formation of social and political life of independent Ukraine is studied at all stages of state building. The analysis of quantitative indicators and qualitative content of youth regional printed media of Ukraine of the late 20th – early 21st centuries was carried out. The formation of youth printed media in the regions of Ukraine in the early 90‘s of the 20th century was analyzed; the quantitative and qualitative features of the youth printed media of separate regions of our country were determined. The specific features of the thematic content of the youth regional printed media are identified based on several factors, such as the situation in a particular region, social policy at the national, regional and district levels, as well as the condition of the youth subculture. It is stated that the most popular genres of the youth regional printed media were spot coverage and interview. It is summarized that qualitative content of the youth regional printed media is associated with the ideological orientation of newspapers and magazines targeted toward youth. It is summed up that due to the massive spread of the Internet in the regions of Ukraine, printed media are driven into the background in the youth environment which turned out to be the most receptive to the new information source.

References

1. Бєлінська І. Дослідження регіональної преси в журналістикознавстві / І.Бєлінська // Українське журналістикознавство. – 2003. – Вип. 4. – С. 57-61.
2. Бєлінська І. Інформаційний простір Кіровоградщини / І. Бєлінська // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2003. – Т. 11. – С. 16-21.
3. Бєлінська І. Тематична модель обласного громадсько-політичного видання / І. Бєлінська // Наукові записки Інституту журналістики.– К., 2003. – Т. 13. – С. 23-28.
4. Бурківська Л. Українська регіональна преса: соціолінгвістичний аспект / Л. Бурківська // Культура слова. – 2013. - Вип. 79. – С. 130-133.
5. Дяченко М. Д. Особливості жанрової палітри у місцевій молодіжній пресі 60 - 90-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Д. Дяченко // Психолінгвістика. – 2008. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/psling_2008_1_15.pdf.
6. Дяченко М. Трансформація жанрової системи в регіональній пресі (на матеріалі запорізьких газет 90-х років ХХ – початку ХХІ століття) / М. Дяченко // Діалог: Медіа студії : збірник наук. праць / [за ред. О. В. Александрова]. – Одеса, 2009. – Вип. 9. – С. 42-49.
7. Пирогова К. М. Висвітлення молодіжної тематики на шпальтах друкованого регіонального видання ―Суббота плюс‖ / К. М. Пирогова, О. О. Кучер // Молодий вчений. – 2015. – № 7(2). – С. 152-155.
8. Стегній І. І. Молодіжна регіональна журналістика: спроби подолання провінційності форми і змісту [Електронний ресурс] / І. І. Стегній. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2358.
9. Тимошик М. С. Українська молодіжна преса в останній період існування СРСР (1986-1991) : монографія / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2010. – 238 с.
10. Барабаш В. В. Інституціалізація молодіжного руху України / В. В. Барабаш // Політичний менеджмент. – 2004. – №3(6). – С. 98-111.
11. Кудіна Л. Молодіжний рух у регіонах України: громадсько-політична література / Л. Кудіна, Н. Демчук, О. Обухівська. – К. : Молодіжна альтернатива, 2005. – 103 с.
12. Свиридов К. Молодь в структурі громадянського суспільства: проблема ефективної взаємодії / К. Свиридов // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 80. – С. 381-384.
13. Чопей В. С. Теоретико-методологічний аналіз досліджень студентської молоді в Україні та світі / В. С. Чопей // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2010. – Вип. 4. – С. 103-110.
14. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс / С. Московичи / Пер. с фр. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. – 480 с.
15. Георгієвська В. В. Ґенеза партійної преси в Україні (1989-2013 рр.): джерелознавчий аспект / В. В. Георгієвська // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 56. – С. 363-369.
Published
2020-07-09
How to Cite
Ivashchenko , M. (2020). Youth regional printed media of Ukraine of the late 20th – early 21st centuries: statistical indicators and quality content. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 211-215. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/360