Model of success in life of the Protestant in Ukrainian spiritual tradition

  • T. Grusheva
Keywords: values, Protestants, individual success

Abstract

The article examines model of life‘s success of the Protestants, which is typical of Ukrainian believers. Protestant doctrine does not recognize wealth as an end in itself, and the life‘s success is not measured by material achievements for Ukrainian believers. In Protestant communities, attention is focused on participation in the economic, political life of the state, as well as in helping solve the acute social problems. Protestants of different denominations carry out charitable projects and missionary work. The synthesis of personal success with social became a model for the living standards of domestic Protestants.

References

1. Маркозова О.О. США: держава, побудована на фреймі індивідуального успіху особистості / Олена Олексіївна Маркозова // Вісник національного університету ―Юридична академія імені Ярослава Мудрого – 2015, №2. – С. 247-254.
2. Колодний А.М. Конфесійний плюралізм етапу постмодерну / Анатолій Миколайович Колодний / Історія релігії в Україні у 10-ти т. За ред. проф. А. Колодного. Т. 7. – К., 2011. – 600 с.
3. Вебер Макс. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К., 1998. – 534 с.
4. Аналітична довідка про кількість релігійних організацій, конфесій, аналіз їх розвитку по Запорізькій області за 1991- 2003 рр. // Державний архів Запорізької області. – Ф.Р-4548. – Оп.1. – Спр.150. – Арк.1-12.
5. Методика планування часу за Бенджаміном Франкліном / Благовісник – 2016 – № 1, с. 20-21.
6. Соціальний комітет – основні напрями служіння. / Офіційний сайт Всеукраїнського Союзу Церков ЄХБ. Режим доступу: http://www.baptyst.com/sotsialnyj-komitet-osnovni-napryamy/
7. Асоціації адвентистів-підприємців. Офіційний сайт. Режим доступу: https://asi-ukraine.org/
8. Мокієнко М. (молодший). Як розмежувати забаганки і необхідність. / Михайло Мокієнко / Благовісник. – 2016. –№1. – С.34-37.
9. Крупський М. Не бойся испачкать своего ослика. Проповідь. / Максим Крупський / Відео з Youtube. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=-_Z2uCDS7qA
10. Бачення і резолюції Всеукраїнського Союзу Церков ЄХБ. / Офіційний сайт Всеукраїнського Союзу Церков ЄХБ. Режим доступу: http://www.baptyst.com/bachennya-i-rezolyutsiyi/
11. Черенков М. Богослов‘я після Майдану: зрозуміти, змінитись, уявити. / Михайло Черенков // Журнал ―Благовісник‖ – офіційне видання Церкви християн віри євангельської України. Режим доступу: http://www.blag.org.ua/2digest/040.html
12. Патріарх Філарет: ―Мораль для суспільства відіграє більш важливу роль, ніж навіть економіка‖ / Офіційний сайт Української Православної Церкви Київського Патріархату. Режим доступу: https://www.cerkva.info/patriarch/sviatiishyipatriarkh-filaret-moral-dlia-suspilstva-vidihraie-bilsh-vazhlyvu-rol-nizh-navit-ekonomika
13. ―Пострадянської України більше не існує‖ / Інформаційний ресурс Української Греко-Католицької Церкви. Режим доступу: hhttp://catholicnews.org.ua/postradyanskoyi-ukrayini-bilshe-ne-isnuie-glava-ugkc Режим доступу: hhttp://catholicnews.org.ua/postradyanskoyi-ukrayini-bilshe-ne-isnuie-glava-ugkc
14. Сестринське служіння на Волині (січень-лютий 2017) / Офіційний сайт Українській Церкві ХВЄ. Режим доступу: http://www.chve.org.ua/home
15. Соціальний комітет – основні напрями служіння. Офіційний сайт Всеукраїнського Союзу Церков ЄХБ. / Режим доступу: http://www.baptyst.com/sotsialnyj-komitet-osnovni-napryamy/
16. Про Церкву ―Слово віри‖ / Офіційний сайт Протестантська Церква Повного Євангелія "Слово віри". Режим доступу: https://sites.google.com/site/slovo7654654/home
17. Колодний А. Вказ. праця.
Published
2020-07-09
How to Cite
Grusheva , T. (2020). Model of success in life of the Protestant in Ukrainian spiritual tradition. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 194-197. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/356