The Social-political activity of Mykhailo Horyn in 1961–1965

  • T. V. Shelemei
Keywords: Mykhailo Horyn, Ukrainian dissident movement, the sixtiers, self-publishing

Abstract

The article analyzes the social-political activity of Mykhailo Horyn in 1961–1965. The evolution of the dissident‘s outlook during indicated period is investigated as well as the main factors that influenced his views. The author researched the basic forms and methods of M. Horyn‘s struggle against totalitarian policy of communist party analyzing memories of participants of the events. The emphasis has been placed on the practical work of dissident in organization of cultural events, commemoration meetings and appointments with Lviv intellectuals, establishing contacts between the centers of the sixtiers in Western Ukraine, distribution of self-publishing materials. The role and importance of Mykhailo Horyn in cultural and educational process in the first half of the 1960s are highlighted.

References

1. Горинь М. М. Запалити свічу / Михайло Миколайович Горинь; Харківська правозахисна група; упорядник В. В. Овсієнко; художн.-оформлювач Б. Є. Захаров. – Харків : Права людини, 2009. – 328 с.
2. У нас була велика місія. Розмова з Михайлом Горинем // Бунт покоління : Розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Боґуміла Бердиховська та Оля Гнатюк [інтерв‘ю із Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайлиною Коцюбинською, Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком] / Пер. із пол. – К. : Дух і література, 2004. – С. 185–234.
3. Касьянов Г. Незгодні : українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років / Геогрій Касьянов. – К. : Либідь, 1995. – 224 с.
4. Русначенко А. Національно-визвольний рух : середина 1950-х – початок 1990-х років / Анатолій Русначенко. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 1998 – 720 с.
5. Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987) / Борис Захаров; Харківська правозахисна група; художн.-оформлювач Б. Захаров. – Харків : Фоліо, 2003. – 144 с.
6. Зайцев Ю. Шістдесятництво / Юрій Зайцев // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://map.lviv.ua/statti/zajcev3.html. – Назва з екрану.
7. Обертас О. Український самвидав : літературна критика та публіцистика (1960-і – початок 1970-х років) / Олесь Обертас. – К. : Смолоскип, 2010. – 300 с.
8. Секо Я. Ідея соборності України в діяльності шістдесятників / Ярослав Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 211–217.
9. Секо Я. Культурницькі об‘єднання 1960-х рр. у контексті руху шістдесятників / Ярослав Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Видво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. – Вип. 1. – С. 230–236.
10. Секо Я. Український самвидав першої половини 1960-х рр. / Ярослав Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 2. – С. 241–246.
11. Гель І. Виклик системі : український визвольний рух другої половини ХХ століття / Ред. та упор. І. В. Єзерська; Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Часопис, 2013. – 392 с.
12. Горинь Б. Не тільки про себе : роман-колаж : У 3 кн. / Богдан Горинь. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2006. – Кн. 1 : 1955–1965. – 2006. – 352 с.
13. Ця книжка змінила усе моє життя. Розмова з Іваном Дзюбою // Бунт покоління : Розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Боґуміла Бердиховська та Оля Гнатюк [інтерв‘ю із Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайлиною Коцюбинською, Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком] / Пер. із пол. – К. : Дух і література, 2004. – С. 91– 152.
14. Ми вибрали життя. Розмова з Євгеном Сверстюком // Бунт покоління : Розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Боґуміла Бердиховська та Оля Гнатюк [інтерв‘ю із Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайлиною Коцюбинською, Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком] / Пер. із пол. – К. : Дух і література, 2004. – С. 33– 90.
15. Кривенчук В. Всеосяжність ренесансу шістдесятих років ХХ століття в українській літературі / Валентина Кривенчук // Літературний процес : методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. – 2016. – № 7. – С. 34–39.
16. Білокінь С. Клуб творчої молоді ―Сучасник‖ (1960–1965) / Сергій Білокінь. – К. : Вид. дім ―Києво-Могилянська академія‖, 2012. – 63 с.
17. Михайло Косів про клуб творчої молоді ―Пролісок‖ [Електронний ресурс] : [відеоролик] // YouTube. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=C9ZUBcQSxNk&list=PLNED_9owi5AZyzGaeFQuHZR0JzAFrgi51. – Назва з екрану. – Дата публікації : 30.08.2015.
18. Лист Михайла Гориня до Богдана Гориня від 1.03.1961 р. // Горинь Б. Не тільки про себе : роман-колаж: У 3 кн. / Богдан Горинь. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2006. – Кн. 1 : 1955–1965. – 2006. – С.163–164.
19. Гель І. Через 30 літ… : [передмова] / Іван Гель // Горинь М. Листи з-за ґрат / Михайло Горинь; підгот. І. Гель [та ін.]. – Харків : Харківська правозахисна група, Фоліо, 2005. – С. 5–14.
20. Горинь М. Архітект шістдесятників / Михайло Горинь // Доброокий. Спогади про Івана Світличного / Упоряд.: Л. Світлична, Н. Світлична. – К. : Час, 1998. – С. 268–278.
21. Білокінь С. Клуб творчої молоді ―Сучасник‖ очима влади / Сергій Білокінь // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. статей. – К. : Інститут історії України, 2011. – Вип. 16. – С.39–60.
22. Горинь Б. Двигун руху шістдесятників / Богдан Горинь // Доброокий. Спогади про Івана Світличного / Упоряд.: Л. Світлична, Н. Світлична. – К.: Час, 1998. – С. 257–267.
23. Бажан О. Дисидентство в УРСР : спроба дефініції / Олег Бажан // Магістеріум. – 2001. – Вип. 7 : Історичні студії. – К. : КП ВД ―Педагогіка‖, 2001. – С. 27–31.
24. Секо Я. Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій / Ярослав Секо // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – Вип. 11. – С. 28–40.
25. Секо Я. Шістдесятники і віднайдення ―українського проекту‖ / Ярослав Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2. – С. 17–27.
26. Секо Я. Витоки українського самвидаву / Ярослав Секо // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – Вип. 9. – С. 73–79.
27. У моєму житті було так багато добра… Розмова з Михайлиною Коцюбинською // Бунт покоління : Розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Боґуміла Бердиховська та Оля Гнатюк [інтерв‘ю із Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайлиною Коцюбинською, Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком] / Пер. із пол. – К. : Дух і література, 2004. – С. 153–184.
28. Масютко М. В полоні зла : мемуарна поема / Михайло Масютко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0Bz9jKaSS4QpjOTU1ZmYzM2EtZDk5My00NjRmLTgxYWYtODE2YWUwM2JhOTAz/view.
29. Паска Б. Луцький осередок українського національного руху в середині 60-х років ХХ століття / Богдан Паска // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015 – Вип. 44. – Том. 1. – С.255–263.
Published
2020-07-09
How to Cite
Shelemei , T. V. (2020). The Social-political activity of Mykhailo Horyn in 1961–1965. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 174-180. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/353