Romanian of occupation power and population of Odesa: transformation of socially-psychological relations 1941-1944.

  • G. Kyazimova
  • O. Dzinglyuk
Keywords: Transnistria, social politics, propaganda, populism, survival

Abstract

In the article a task is certain to consider social politics of Romanian of occupation power relatively to the ordinary habitants of Odesa. On the basis of the archived sources, remembrances of eyewitnesses, of that time periodicals her main directions and changes are illuminated during 1941-1944. The issue of the active use traced by Romanian propaganda of social politics as facilities of forming of positive character of Romanianliberator and humanist. On the basis of the conducted analysis authors ground her populist character, prove that a reaction of Odesa to the actions of new power was not unanimous and unambigiuous, and depended on their social state, personal ideological persuasions, behavior of Romanians and situation at the front.

References

1. Коваль М.В. Україна: 1939-1945: маловідомі і непрочитані сторінки історії / М. В. Коваль. – К.: Вища школа, 1995; Коваль М.В. Друга світова і Велика Вітчизняна війни в історичній долі воєнного та повоєнного поколінь народу України // Друга світова війна і Україна: матер. Наук. Конф., 27-28 квіт. 2006р. – К.: НАН України, 1996; Стецкевич В. Воєнномобілізаційна кампанія в Україні у період війни (червень 1941 – липень 1942р.): історіографія проблеми. Монографія. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009; Лисенко О.Є. Тематика Другої світової війни на сторінках ―Українського історичного журналу‖: історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі / О. Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 2007. - №6. – С. 119-142; Михайлуца М.І. Соціально-економічні аспекти буденного життя православного клірку в Трансністрії / М. І. Михайлуца //Сторінки воєнної історії України. – К., 2006. – Вип. 10. – Ч. 1; Михайлуца М. Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни (1939-1945) / М. Михайлуца. – Одеса: Вид-во ―ВМВ‖.
2. Заболотна Т. Повсякденне життя киян в умовах нацистської окупації (вересень-грудень 1941 р.) / Т. Заболотна // Український історичний журнал. – 2007. – №5; Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси. У двох томах. Київ. Вид-во ―Наукова думка‖ НАН України, 2010.
3. Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси. У двох томах. Київ. Вид-во ―Наукова думка‖ НАН України, 2010.
4. Державний архів Одеської області, далі ДАОО. Ф. – 13, оп.2, спр.137.
5. Одесская газета – 1941 – 25 ноября.
6. Одесская газета – 1941 – 30 декабря.
7. Одесская газета – 1941 – 10 декабря.
8. Одесская газета – 1941 – 30 ноября.
9. Одесская газета – 1941 – 2 ноября.
10. Одесская газета – 1941 – 13 декабря.
11. ДАОО. – Ф.Р-2243, оп. 1, спр. 1.
12. Одесская газета – 1942 –20 сентября.
13. ДАОО. – Ф-92, оп. 1, спр. 8.
14. Крикун В. Освіта в період румунської окупації в Одесі в 1941-1944рр. Інтелігенція і влада. Вип.6. – Одеса: Астропринт,2006.
15. Черкасов А. Окупація Одеси. Рік 1941. – Одеса,: ―Optimum‖, 2007.
16. ДАОО. – Ф. Р.-7011, оп. 1, спр. 4.
17. Бекерский В. И. Мир и война. Т.2 – Одесса, ―Optimum‖, 2009.
18. ДАОО. – Ф-92, оп. 2, спр. 65.
19. ДАОО. – Ф.-92, оп. 2, спр. 65.
20. ДАОО. – Ф.-92, оп. 2, спр. 65.
21. ДАОО. – Ф.-13, оп.2, спр. 152.
22. ДАОО. – Ф.Р-1826, оп.1, спр. 84.
23. ДАОО. – Ф.92, оп. 2, спр. 65.
Published
2020-07-09
How to Cite
Kyazimova , G., & Dzinglyuk , O. (2020). Romanian of occupation power and population of Odesa: transformation of socially-psychological relations 1941-1944. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 161-164. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/350