Implementation of Bilshovyks‟ Social Policy in Podillya Region during NEP

  • М. Oliynyk
Keywords: work pay, unemployment, insurance, pension, prostitution

Abstract

This article analyses the characteristics of the Soviet social policy implementation in Podillya region during 1921- 1928. It explores, on the basis of archive sources the evolution of work pay from equalization to 17-grades tariff system and labour contracts, and specifics of remuneration for non-industrial workers. It studies the unemployment support measures and introduction of social, and in particular of pension insurance. It considers the role of the peasant mutual aid committees in social protection of peasants. It also touches upon the problem of prostitution and measures to eradicate it.

References

1. Мельничук О. А. Організація пенсійного страхування на Поділлі у 1920-х рр. / О. А. Мельничук // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія: зб. наук. праць / За заг. ред. проф. П. С Григорчука – Вінниця, 2009. – Вип. 19. – С. 61-65.
2. Мельничук О. А. Організація соціального страхування на Поділлі у 1920-ті рр. ХХ ст. / О. А. Мельничук, О. Ф. Мельничук. // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХІІ наук. іст.-краєзн. конфер. – Вінниця: О. Власюк, 2009. – С. 364-371.
3. Міхеєва О. Становлення та функціонування правоохоронних органів УСРР (1921–1928 рр.): історичні аспекти: монографія / Оксана Міхеєва – Донецьк: Східний видавничий дім, 2011. – 454 с.
4. Скоробагатько А. В. Розвиток законодавства про пенсійне забезпечення у період непу / А. В. Скоробагатько // Часопис Хмельницького ун-ту управління та права ―Університетські наукові записки‖. – 2012. – № 3 (43). – С. 236-242.
5. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 1, оп. 2, спр. 414.
6. Державний архів Вінницької області (далі – ДАВО). – Ф.Р. 925, оп. 2, спр. 806.
7. ЦДАВО України. – Ф. 2, оп. 2, спр. 604.
8. ДАВО. – Ф.Р. 925, оп. 8, спр. 68.
9. ДАВО. – Ф.П. 1, оп. 1, спр. 529.
10. ДАВО. – Ф.П. 1, оп. 1, спр. 56.
11. ДАВО. – Ф.П. 1, оп. 1, спр. 492.
12. ДАВО. – Ф.П. 1, оп. 1, спр. 242.
13. Носань Н. С.Підготовка до завершення грошової реформи 1922 рр. в УСРР – заміна радзнака казначейським карбованцем /Н. С. Носань // Наукові праці: Науково-метод. журнал. Історичні науки. – Миколаїв, 2009. – Т. 94. – Вип. 81– С. 23 –28.
14. Державний архів Хмельницької області (далі – ДАХмО). – Ф.Р. 337, оп. 1, спр. 345.
15. ДАВО. – Ф.Р. 595, оп. 9, спр. 5.
16. Центральний державний архів громадських об‘єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1, оп. 20, спр. 1175.
17. ДАВО. – Ф.П. 1, оп. 1, спр. 55.
18. ДАВО. – Ф.П. 1, оп. 1, спр. Спр. 40.
19. ДАВО. – Ф.П. 1, оп. 1, спр. 442.
20. Скарубский М. Законы о труде рабочей молодежи / М. Скарубский, Н. Коптев, П. Черновол / Под ред. и предисловием Е. Г. Горбачева – Х.: Из-во ―Пролетарий‖, 1925. – 152 с.
21. ДАВО. – Ф.П. 1, оп. 1, спр. 235.
22. ДАВО. – Ф.Р. 925, оп. 1, спр. 2.
23. VIII Оружна партконференція Кам‘янеччини. Звіт Кам‘янецького окрпарткому. Доповідь секретаря ОПК т. Панасенка // Червоний кордон.– 1928. – № 143 (519). – 16 груд. – С.1-5.
24. ДАХмО. – Ф.Р. 337, оп. 1, спр. 4.
25. Поділля в період відбудови народного господарства (1921–1925 рр.): Збірник док. і мат-лів / [Ред. кол.: І. О. Пшук (відпов. ред.), А. Г. Бабенко, С. Я. Вініковецький та інш.]. – Вінниця, 1957. – 560 с.
26. ДАВО. – Ф.Р. 925, оп. 1, спр. 126.
27. Мовчан О. М. Комітети селянської взаємодопомоги / О. М. Мовчан. // Енциклопедія історії України: – Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наук. думка, 2007. – с. 487.
28. ДАВО. – Ф.Р. 925, оп. 1, спр. 142.
29. ДАВО. – Ф.Р. 925, оп. 2, спр. 1230.
30. ДАХмО. – Ф.Р. 337, оп. 1, спр. 8.
31. ЦДАГО України. – Ф. 1, оп. 20, спр. 2062.
32. ЦДАГО України. – Ф. 1, оп. 20, спр. 1033.
33. ЦДАВО України. – Ф. 1, оп. 2, спр. 364.
34. ДАХмО. – Ф.Р. 336, оп. 1, спр. 6.
35. ЦДАВО України. – Ф. 1, оп. 2, спр. 122.
36. ЦДАВО України. – Ф. 342, оп. 1, спр. 1238.
37. ДАХмО. – Ф.Р. 337, оп. 1, спр. 142.
38. ДАХмО. – Ф.П. 3, оп. 1, спр. 23.
39. ДАХмО. – Ф.П. 301, оп. 1, спр. 7.
Published
2020-07-09
How to Cite
Oliynyk М. (2020). Implementation of Bilshovyks‟ Social Policy in Podillya Region during NEP. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 136-140. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/345