Postal officials in the Ukrainian revolution of 1917-1921

  • I. Mironova
Keywords: post, revolution, civil war, Provisional Government, Central Council, Hetmanate, Directorate of UNU, Soviet power

Abstract

It is researchered the activity of the post service during the Provisional Government, the Central Council, Hetmanate by P. Skoropadskyi, the Directorate of UNU, and the Soviet power. Special attention is paid to the work of the General Secretariat of Posts and Telegraphs, UNR‘s Ministry of Post and Telegraph, People‘s Secretariat for Posts and Telegraphs of the UkSSR. It is noted the release of the first Ukrainian stamps with state symbols. It is pointed the difficulties and the deficiencies in the postal service, which was caused by frequent changes of government.

References

1. Псурцев Н. Д. Развитие связи в СССР 1917-1967 гг. / Н. Д. Псурцев. – М.: Связь, 1967. – 479 с.
2. Від гінця до Інтернету: Нариси з історії української пошти / В. Мухін, В. Мороз, П. Дюков та ін. – К.: Аспект, 2002. – 327 с.
3. Дніпропетровський поштамт – 100 років. Він зв‘язує міста, поєднує людей / Т. Замкова, О. Напханько, І. Меленчук та ін. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. – 104 с.
4. Шапошников Г. Н. Временное правительство и информационные коммуникации России в марте – сентябре 1917 г. / Г. Н. Шапошников // Февральская революция 1917 года в России: история и современность / Под ред. А. Д. Кириллова. – Екатеринбург: Изд-во ―Уральский рабочий‖, 2007. – С. 74-83.
5. Юркова О. Центральна Рада. Як через телеграф російська революція докотилась до України [Електронний ресурс] // DsNews. ‒ 2017. ‒ 16 березня.
6. Федорченко О. В. Політика кадрового забезпечення поштових і поштово-телеграфних установ півдня України за тимчасового уряду в 1917 р. / О. В. Федорченко // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. Вип. 3. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 80-85.
7. Барановська Н. М. Взаємовідносини УНР і більшовицького раднаркому у контексті загарбницької політики Росії стосовно України після проголошення Третього Універсалу Центральної Ради / Н. М. Барановська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції ―Зовнішньополітична та військова агресія Росії щодо незалежності України у ХХ ст.: історія і сучасність‖ (19-20 червня 2012 р.). – С. 206-212.
8. Державний архів Херсонської області (ДАХО), ф. Р – 591, оп. 1, спр. 2, арк. 100.
9. ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 416, арк. 1-1 зв.
10. ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 413, арк. 21.
11. ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 411, арк. 26.
12. ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 413, арк. 27.
13. Символи на марках УНР, Української Держави, ЗУНР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uht.org.ua/forum/viewtopic.php?p=4368
14. ДАХО, ф. Р – 789, оп. 1, спр. 4, арк. 148.
15. ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 413, арк. 351.
16. ДАХО, ф. 82, оп. 1, спр. 411, арк. 213.
17. ДАХО, ф. Р – 591, оп. 1, спр. 4, арк. 365-366 зв.
18. ДАХО, ф. Р – 798, оп. 1, спр. 13, арк. 24, 26, 32, 48.
19. Поштові марки державної пошти України 1918-1923 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bookster.com.ua/poshtovi-marky-derzhavnoyi-poshty-ukrayiny-1918-1923-rr/
Published
2020-07-09
How to Cite
Mironova, I. (2020). Postal officials in the Ukrainian revolution of 1917-1921. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 118-121. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/342