Officers and social-political challenges against the backdrop of the revolutionary processes in Ukraine in 1917

  • R. Tyutenko
Keywords: Officers, the February revolution, Ukraine, the Ukrainian Central Council, Russian Empire

Abstract

The article is devoted to social, political challenges and moods of Ukrainian officers in the Russian imperial army in Ukraine. It shows their conditions at the fronts of the First World War on the eve of the February revolution of 1917. An attempt was made to ascertain the political position of Ukrainian officers, their moods, behavior social and political attitudes in the period of revolutionary events in Ukraine in 1917 and in the first months of establishment of the Ukrainian statehood. The article shows the personal officer‘s attitude to the change of the political system and the attention is focused on the problem of choosing their political path.

References

1. Голубко В. Армія Української Народної Республіки 1917–1918. Утворення та боротьба за державу / В. Голубко. – Львів: Кальварія, 1997. – 275 с.
2. Верстюк В. Українська Центральна Рада і армія / В. Верстюк // Воєнна історія. – № 1–3. – Київ, 2007 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://warhistory.ukrlife.org/1_3_07_2.htm
3. Голуб П. Солдатские массы Юго-Западного фронта в борьбе за власть Советов (март 1917 г. – февраль 1918 г.) / П. Голуб. – Киев: Госполитиздат УССР, 1958. – 254 с.
4. Шандрук П. Армія УНР та її боротьба за державність / П. Шандрук // Гуртуймося. – Рік видання ІV. – Травень, 1932. – С. 8
5. Лозовий В. Солдати і дестабілізація суспільно-політичного становища: вплив Першої світової війни на революційні процеси в Україні (1917 р.) / В. Лозовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 21-25.
6. Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання / Н. Авраменко. – Київ: Темпора, 2007. – 456 с.
7. Ґалаґан М. З моїх споминів. (1880-ті—1920 р.): Документально-художнє видання / Передмова: Т. Осташко, В. Соловйова. – Київ: Темпора, 2005. – 656 с.
8. Кедровський В. 1917 рік / В. Кедровський. – Вінніпег: Видавнича спілка ―Тризуб‖, 1967. – 526 с.
9. Петрів В. Спомини з часів української революції (1917–1921). Частина І: До Берестейського миру / В. Петрів. – Львів: Червона Калина, 1927. – 180 с.
10. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі –ЦДІА України, м. Київ). – Ф. 1599 (Помощник начальника Волынского ГЖУ о Жытомирском, Овручском и Староконстантиновском уездах). – Оп. 1. – Спр. 278.
11. Из дневника ген. В.И. Селивачева // Красный архив. – Москва-Ленинград: Госиздат, 1925. – Т. 2(9). – С. 104-131.
12. Сімянцев В. Роки козакування. 1917-1923 (Спогади), Філадельфія 1976
13. Державний архів Львівської області. – Ф. 905 (Нарядъ управленія начальника Бродскаго уѣзда. Секретная часть). – Оп. 1. – Спр. 207.
14. Базанов С. Антивоенные выступления на русском фронте в 1917 г. глазами современников (воспоминания, документы, комментарии) / С. Базанов. – Москва, 2010. – 363 с.
15. Савченко В. Спогади про український рух у ХІІ російській армії у 1917 році / В. Савченко // За державність. Матеріяли до історії війська українського. – Каліш, 1935. – Збірник 1. – С. 53-65.
16. Грицкевич А. Борьба за Украину. 1917-1921 / А. Грицкевич. – Минск: Современная школа, 2011. – 528 с.
17. Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна спадщина Миколи Чеботаріва): Науково-документальне видання / Вст. стаття: В. Сідак. – Київ: Темпора, 2003. – 288 с.
18. ЦДІА України, м. Київ. – Ф. 315 (Канцелярия военного прокурора Киевского военного-окружного суда). – Оп. 2. – Спр. 734.
19. З армій // Нова Рада. – 1917. – № 22. – 25 квітня
20. З Кременця // Нова Рада. – 1917. – № 22. – 25 квітня.
21. Центральний державний історичний архів України у Львові. – Ф. 760 (Степура Григорій Калістратович, адвокат). – Оп. 1. – Спр. 4.
Published
2017-12-19
How to Cite
Tyutenko , R. (2017). Officers and social-political challenges against the backdrop of the revolutionary processes in Ukraine in 1917. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 104-107. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/339