МАХНОВСЬКИЙ РУХ І УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ

  • G. Turchenko
Keywords: -

Abstract

У статті розкрито еволюцію у ставленні махновців до національно-визвольної боротьби українців 1917–1921 рр. та української ідеї – від неприйняття до готовності діяти узгоджено з її прихильниками. Автор намагається відповісти на питання – чому виступаючи спочатку принциповими противниками суверенітету України, махновці наприкінці 1920 – на початку 1921 рр. схилялися до необхідності врахування національного фактору у визвольній боротьбі і навіть спільних дій з українськими силами. У статті наголошується на тому, що неспроможність двох сил – УНР та РПАУ(м) діяти узгоджено мала трагічні наслідки для української державності, адже розрізнені національні сили були поодинці зломлені військовою силою більшовиків.

References

1. Верстюк В.Ф. Махновщина: Селянський повстанський рух на Україні (1918–1921) / В.Ф. Верстюк. – К.: Наукова думка, 1991. – 368 с.
2. Волковинський В. Н.Махно – звивисті стежки політичного авантюриста / В. Волковинский // Український історичний журнал. – 1989. – № 7, 9–11; 1990. – № 2, 4–9, 12
3. Волковинський В.М. Нестор Махно: легенди та реальність / В.М. Волковинский. – К.: Перліт продакшн, 1994. – 253 с.
4. Белаш А.В. Дороги Нестора Махно: Историческое повествование / А.В. Белаш, В.Ф. Белаш. – К.: РВЦ ―Проза‖, 1993. – 592 с.
5. Чоп В.М. Українське питання в ідеології махновського руху / В.М. Чоп // Історичний феномен Гуляйполя. Політична і військова діяльність Нестора Махна. Матеріали науково-практичної конференції. (Запоріжжя – Гуляйполе, 12–13 листопада 1998 р.) Частина перша. – Запоріжжя: Просвіта, 1998. – С. 83–99.
6. Чоп В. Запорозьке козацтво та махновський рух: проблема співвідношення генетичних витоків і типологічної спорідненості / В. Чоп // Актуальні проблеми та перспективи дослідження козацтва. Матеріали науково-практичного семінару. – Запоріжжя: Видавництво ВАТ ―Мотор-Січ‖, 2005. – С. 40-43.
7. Винар Л. Причинки до ранньої діяльності Нестора Махна на Україні (1917–1918) / Л. Винар // Розбудова держави (Монреаль). – 1953. – № 2. – С. 14–20.
8. Липа Ю. Призначення України / Ю. Липа. – Львів: Софія, 1992. – 270 с.
9. Мелешко Ф. Нестор Махно та його анархія / Ф. Мелешко // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1935. – № 1. – С. 10–14; № 2. – С. 12–14; № 3. – С. 9–11; № 4. – С. 14–17.
10. Ковалевський М. Анархісти / М. Ковалевський // Енциклопедія українознавства. – Т. 1. – Париж: Молоде Життя, 1955; (Львів: Атлас, 1993. Репринтне відтворення видання 1955–1984 рр.). – С. 42–43.
11. Дубровський В. Батько Нестор Махно – український національний герой / В. Дубровский // Чорноморський збірник (Гарфілд). – 1945. – T. VI. – С. 7–19.
12. Лисяк-Рудницький І. Роля України в новітній історії / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе. – К.: Основи, 1994. – Т. 1. – С. 145–171.
13. Skirda A. Les cosaques de la liberte Nestor Makhno, le cosaques de l‘anarchie et ia querra civile russe 1917–1921 / А. Skirda. – Paris, 1985. – 467 p.
14. Sysyn F. Nestor Makhno and the Ukrainian Revolution / F. Sysyn // The Ukraine, 1917–1921: A Study in Revolution. – Cembrige, 1977. – P. 271–304.
15. Махно Н. Воспоминания / Н. Махно. – Париж, 1929 (Харьков: ―Скорпион‖, 1998). – Кн. 1: Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 г.). – 213 с.
16. Аршинов П. История махновского движения / П. Аршинов. – Берлин: Издание ―Группы русских анархистов в Германии‖, 1923 (Запорожье: Дикое поле, 1995). – 248 с.
17. Volin (V. Eikhenbaum). The unknown revolution / Volin (V. Eikhenbaum). – London: Freedom Press, 1955. – 756 p.
18. Чоп В.М. Євреї та проблема антисемітизму в історії махновського руху / В.М. Чоп // І Запорожские Чтения ―Еврейское Население Юга Украины‖. Доклады и сообщения. – Запорожье: ЭТТА–ПРЕСС, 1998. – С. 156–160.
19. Кapp Э. История Советской России / Э. Кapp. – М.: Прогресс, 1990. – Кн. 1: Большевистская революция 1917–1923. – 768 с.
20. Герасименко Н.В. Батько Махно. Из воспоминаний белогвардейца / Н.В. Герасименко. – Москва; Ленинград: Б.и., 1928. – 110 с.
21. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. 1917–1921 / І. Мазепа. – Б.м.: Прометей, 1951. – Ч. ІІІ. – 223 с.
22. Правда. Орган ЦК РКП(б) (Москва). – 1919. – 14 февраля.
23. Чоп В. Проблема існування запорозьких козацьких традицій в історії махновського руху // www.makho.ru/lit/chop/5php
24. Махно Н. Воспоминания / Н. Махно. – Париж, 1936 (Харьков: ―Скорпион‖, 1998). – Кн. 2: Под ударами контрреволюции (апрель – июнь 1918 г.). – 162 с.
25. Путь к свободе. Ежедневная газета революционных повстанцев Украины (махновцев) (Екатеринослав). – 1919.
26. Махно Н. Воспоминания / Н. Махно. – Париж, 1937 (Харьков: ―Скорпион‖, 1998). – Кн. 3: Украинская революция (июль – декабрь 1918 г.). – 184 с.
27. Боровик М.А. Анархістський рух в Україні в 1917–1921 рр. / М.А. Боровик // Український історичний журнал. – 1999. – № 1. – С. 3–18.
28. Шлях до волі. Щоденна газета революційних повстанців України (махновців) (Катеринослав). – 1919.
29. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – Київ; Відень, 1920 (Репринтне відтворення видання 1920 року: К.: Видавництво політичної літератури України, 1990). – Ч. ІІІ – 542 с.
30. Винниченко В. Щоденник / В. Винниченко. – У 2 т. – Едмонтон; Нью-Йорк: Б.в., 1980. – Т. 1: 1911–1920 / Редакція, вступна стаття і примітки Григорія Костюка. – 500 с.
31. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. 1917–1921 / І. Мазепа. – Б.м.: Прометей, 1951. – Ч. ІІ. – 245 с.
32. Нагаєвський І. Історія української держави XX століття / І. Нагаєвський. – К.: Український письменник, 1994. – 414 с.
33. Центральний державний архів громадських об‘єднань України. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 264: Перепечатки материалов по борьбе с бандитизмом на Украине (апрель – август 1919 г.). – 334 арк.
34. Винар Л. Зв‘язки Н. Махна з армією УНР (1918–1920) / Л. Винар // Розбудова держави (Монреаль). – 1953. – № 3. – С. 15–18.
35. Чоп В. Ставлення до махновського руху з боку істориків запорозького козацтва Я.П. Новицького та Д.І. Яворницького / В. Чоп // www.makho.ru/lit/chop/16php
36. Малик Я.Й. Впровадження радянського режиму в українському селі (1919–1920) / Малик Я.Й. / Львівський державний ун-т ім. І. Франка, Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича. – Львів, 1996. – 268 с.
37. Тепер И. Махно: От ―единого анархизма‖ к стопам румынского короля / И. Тепер. – Харьков: Молодой рабочий, 1924. – 123 с.
38. Ерде Д. Політична програма анархо-махновщини // Літопис революції. – 1930. – № 1. – С. 41–63; № 2. – С. 28–49.
39. Горак В. ―Союз‖ Махна з армією УНР проіснував недовго / В. Горак // Час. – 1999. – № 4. – С. 11.
40. Движение махновских частей в период августа – декабря 1919 г. (Из отчета Екатеринославского губкома Зафронтбюро ЦК КП(б)У) // Летопись революции. – 1925. – № 4. – С. 89–95.
41. Кубанин М. Махновщина. Крестьянское движение в Степной Украине в годы гражданской войны / М. Кубанин. – Ленинград: Прибой, Б.г. – 227 с.
42. Дубинский И. В строю червоных казаков: Воспоминания / И. Дубинский // Новый мир. – 1959. – № 2. – С. 101–145.
43. Вісті Першого Всеукраїнського з‘їзду Комітетів незаможних селян (Харків). – 1920.
44. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І. Білас. – У 2 кн. – К.: Либідь; Військо України, 1994. – Кн. 2: Збірка документів. – 688 с.
45. Махно Н. Махновщина и ее вчерашние союзники-большевики (Ответ на книгу М. Кубанина ―Махновщина‖) / Н. Махно. – Париж: Библиотека махновца, 1928. – 62 с.
46. Громадський голос (Львів). – 1934.
Published
2017-12-19
How to Cite
TurchenkoG. (2017). МАХНОВСЬКИЙ РУХ І УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ. Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 92-97. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/337