Militaristic moods in East Galicia before the First World War (on example of activity of Ukrainian societies of “Sich”)

  • N. Vilchinska
Keywords: militaristic moods, the society , Ukrainian- Polish relations

Abstract

In the article the basic aspects of growth of militaristic moods are analysed in public discourse of Galicia before the First world war. On the example of Ukrainian societies of ―Sich‖, that put an aim organization and physical preparation of the Ukrainian young people before war, forming of the nationally orientated historical memory is shown that militaristic moods in Galicia were formed through intensifying of the Polish-Ukrainian conflict, growth of pre-war tension in Europe, and showed up in ideology of societies, them semimilitary to activity, publicism polemic

References

1. Д-р Кирило Трильовський. В справі Товариств ―Сїчові Стрільці‖ // Сїчові Вісти. – 1913. – Ч. 2 і 3. – за лютий і март. – С. 9.
2. Вацеба О. Нариси з історії спортивного руху в Західній Україні. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 1997. – 230 с.
3. Трофим‘як Б. Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.). – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 694 с.
4. Гуйванюк М. Січовий рух у Галичині й Буковині (1900–1914 рр.). – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – С. 76.
5. Позір! // Дїло. –1910. – Ч. 113. – 24 н. ст. (11 ст. ст.) мая.
6. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. 2-е вид. – Київ, 2000. – С. 41.
7. Шевченківські сьвята // Діло. – 1914. – Ч. 127. – 11 (30) червня.
8. Аркуша О. Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині // Вісник Львів. ун-ту. Серія істор., 2000. – Вип. 35–36. – С. 168–206.
9. Сумно і соромно! // Дїло. – 1904. – Ч. 121. – 1 (14) Червня.
10. Пяте сїчове свято // Дїло. – 1910. – 30 н. ст. (17 ст. ст.) мая – Ч. 119.
11. Окружний здвиг Соколів і Сїчий в Тернополи // Дїло. – 1910. – Ч. 140. – 27н. ст. (14 ст. ст.) червня.
12. Причинок до відносин: Австрия і Поляки – Австрия і Українцї // Дїло. –1913. – Ч. 8324. – 25 н.ст. (12 ст.ст.) лютого.
13. Др Кирило Трильовський. З мого життя…// Гей, там на горі ―Січ‖ іде… – С. 19.
14. Письма з краю // Дїло. – Ч. 8286. – п‘ятниця 3 н.ст. січня 1913 (21 ст.ст. грудня 1912). – С. 4.
15. Tajna organizacja ruska // Dziennik Polski (wydanie popołudniowe). – 1903. – Nr. 45. – 28 stycznia. – S. 1.
16. Rawita-Gawroński F. Nadzieje i rzeczywistość na Rusi. (List do redakcyi) // Słowo Polskie. – 1905. – Nr. 366. – 8 sierpnia. – [Підпис: F. R. G.].
17. Причинок до відносин: Австрия і Поляки – Австрия і Українцї // Дїло. – 1913. – Ч. 8324. – 25 н.ст. (12 ст.ст.) лютого.
18. Zjazdy powiatowe // Gazeta Narodowa. – 1903. – Nr. 11. – 15 stycznia. – S. 1.
19. Д-р Кирило Трильовський. В справі Товариств ―Сїчові Стрільці‖ // Сїчові Вісти. – 1913. – Ч. 2 і 3. – за лютий і март. – С. 8.
Published
2017-12-19
How to Cite
Vilchinska , N. (2017). Militaristic moods in East Galicia before the First World War (on example of activity of Ukrainian societies of “Sich”). Zaporizhzhia Historical Review, 1(48), 81-83. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/334