Handling and using wood by population of Ukrainian Prykarpattya in VIII-X century

  • O. Yakubovska
Keywords: ancient production, crafts and trades, timber, woodworking, cooperage, weaving, raykovetska culture, Ukrainian Prykarpattja

Abstract

Longtime production is increasingly becoming the subject of Ukrainian archaeologists scientific studies. Prominent place among them are the study of machining of Natural raw materials, particularly wood. They are complicated by the fact that the organics in the Ukrainian Prykarpattja almost don‟t remain, that‟s why as the main source to study is the traces of the wooden structures in residential and defensive structures, metal artifacts that were constructive elements made from wood or metal elements of guns which were containing wooden parts, and, to some extent, ethnographic sources. The article analyzes the possible ways of woodworking by raykovetsky native culture in the Ukrainian Carpathians, given the likely range of wood products and their field of use, defined the place in the field of lifesupport system of the region population.

References

1. Гаврилюк Н. Еколого-економічний аспект історії Степової Скіфії / Н. Гаврилюк // Археологія. – 1997. – ғ 1. – С. 37–45.
2. Томашевський А. Природно-господарський аспект заселення басейну річки Тетерів у середньовічні часи / А. Томашевський // Археологія. – ғ 3. – 1992. – С. 46–59.
3. Стеблій Н. Географія поселень в археологічних дослідженнях (за матеріалами черняхівської культури Верхнього Подністер‘я та Верхнього Попруття) / Н. Стеблій // Вісник Інституту археології. – Вип. 2. – 2007. – С. 17–30.
4. Горбаненко С. Сільське господарство слов‘ян другої половини І тисячоліття н.е. (за матеріалами лівобережжя Дніпра) / С. Горбаненко // Археологія давніх слов‘ян. Дослідження і матеріали. – К., 2004. – С. 301–314.
5. Колода В. Почвы археологических памятников лесостепной зоны и реконструкция по ним изменений природой среди и почвообразования / В. Колода, Ф. Лисецкий, Ю. Чендев – АДУ за 2002–2003 рр. – К., 2004. – С. 163–167.
6. Сванидзе А. Деревенские ремѐсла в средневековой Европе / А. Сванидзе – М.,1985. – 176 с.
7. Тимощук Б. Слов‘яни Північної Буковини V–ІХ ст. / Б. Тимощук – К., 1976. – 176 с.
8. Тимощук Б. Давньоруська Буковина (Х – перша половина ХIV ст.) / Б. Тимощук – К., 1982. – 208 с.
9. Филипчук М. Звіт про археологічні розкопки на території літописного Пліснеска у 2007 році / М. Филипчук // Наук. архів ІА ЛНУ ім. Івана Франка. – Оп. 3. – Од. зб. 19. – 131 с.
10. Готун І. Людина і середовище на лівобережному Поліссі в середньовіччі (за матеріалами поселення Автуничі) / І. Готун, Т. Самсонова. // Історія та культура Ліобережжя України. Матеріали міжнародної конференції. Травень, 1996. – Київ– Ніжин, 1997. – С. 19–22.
11. Новое в археологии Киева – К, 1981. – 456 с.
12. Колчин Б. Новгородские древности. Деревяные изделия / Б. Колчин. // САИ Е І–55. – М., 1968. – 184 с.
13. Войнаровський В. Чорнівка-І. Поселення IV–ІХ ст. на Буковині / В. Войнаровський. – Чернівці, 2007. – 166 с.
14. Филипчук М. Слов‘янські поселення VІІІ–Х ст. в українському Прикарпатті / М. Филипчук – Львів: Астролябія, 2012. – 312 с.
15. Михайлина Л. Населення Верхнього Попруття VІІІ–Х ст. / Л. Михайлина. – Чернівці, 1997. – 143 с.
16. Старчук І. Розкопки на городищі Пліснесько в 1948 р. / І. Старчук // Архів ІУ НАН України. – Оп. 5. – Од. зб. 364. – 18 с.
17. Русанова И. Славянские девности VІ–ІХ вв. между Днепром и Западным Бугом / И. Русанова. – М., 1973. – 100 с.
18. Тимощук Б. Слов‘янські гради Північної Буковини / Б. Тимощук – Ужгород: Карпати, 1975. – 112 с.
19. Филипчук М. Звіт про археологічні розкопки Пліснеського городища у 2008 році / М. Филипчук // Наук. архів ІА ЛНУ ім. Івана Франка. – Оп. 3. – Од. зб. 20. – 140 с.
20. Филипчук М. Звіт про дослідження Пліснеського археологічного комплексу у 2012 р. / М. Филипчук // Наук. архів ІА ЛНУ ім. Івана Франка. – Оп. 3. – Од. зб. 26. – 269 с.
21. Березовец Д. Поселения уличей на р. Тясмине / Д. Березовец // МИА. – ғ 108. – С. 145–208.
22. Гончаров В. Райковецкое городище / В. Гончаров – К., 1950. – 219 с.
23. Барадулин В. Художественная обработка дерева / В. Барадулин. – Москва, 1986. – 264 с.
24. Коцан В. Традиційні деревообробні промисли на Закарпатті у ХІХ – першій половині ХХ століть / В. Коцан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ―Історія‖. – Вип. 2 (33). – 2014. – С. 110–118.
25. Андрейків Х. Розвиток деревообробних промислів на Бойківщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Х. Андрейків // Галичина. – 2013. – Ч. 22-23. – С. 137–142.
26. Филипчук М. Звіт про дослідження Пліснеського археологічного комплексу у 2009 р./ М. Филипчук // Наук архів ІА ЛНУ ім. Івана Франка. – Оп. 3. – Од. зб. 22. – 279 с.
27. Петраускас А. Ремесла та промисли сільського населення Середнього Подніпров‘я в ІХ–ХІІІ ст. / А. Петраускас. – К., 2006. – 200 с.
28. Село Київської Русі (за матеріалами південноруських земель) – К., 2003. – 232 с.
29. Селівачов М. Українське народне мистецтво лозоплетіння / М. Селівачов // Народна творчість та етнографія. – 1987. – ғ 3. – С. 5–8.
30. Третьяков О. Історичні реконструкції господарських споруд Буковини VІ – першої половини ХІІІ ст. / О. Третьяков // Пам‘ятки ранньої та середньовічної історії, етнології та археології. – 2012. – Вип. – С. 34–45.
31. Глушко М. Етнографія бойківського лісосплаву / М. Глушко // Зап. Наук. т-ва. Т. Шевченка. – 1992. – Т. 223. – С. 155– 171.
32. Українське народознавство / За заг. ред. д-ра іст. наук С. П. Павлюка, канд. іст. наук Г. Й Горинь, д-ра філолог. наук Р.Ф. Кирчіва. – Львів, 1994. – 608 с.
33. Войнаровський В. Промисли та допоміжні ремесла населення півдня Східної Європи в І–ХІІІ ст. (археологічне відображення та інтерпретація) / В. Войнаровський – Львів, 2014. – 438 с.
34. Готун І. А. Моделювання чорнометалургійних та лісохімічних промислів за матеріалами Північної експедиції / І. А. Готун, А. В. Петраускас, О. В. Петраускас // Археологія. – 2005. – ғ 3. – С. 52–65.
35. Томенчук Б. Археологія городищ Галицької землі. Галицько-Буковинське Прикарпаття / Б. Томенчук. – Івано-Франківськ, 2008. – 696 с.
Published
2017-12-19
How to Cite
Yakubovska , O. (2017). Handling and using wood by population of Ukrainian Prykarpattya in VIII-X century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 128-132. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/283