Medicine in the daily life of women of the Soviet Ukraine in the NEP period

  • L. Babiuk
Keywords: medicine, woman, doctor, midwife, nurse, health

Abstract

Considered the key issues of women socialization in the medical sphere in the Ukrainian SSR during the New Economic Policy. Made an attempt of comprehensive analyze of the health care system and the role of women in it. Therewith, the legal preconditions of involvement of women and the development of women drug activity are revealed. On the basis of archival materials and researches found out the reasons of tendency of increasing of women fraction in health care sphere. Also, the basic problems of medicine in the Ukrainian SSR in the NEP period and their impact on the women socialization in the medical sphere are considered.

References

1. Коханова О.О. Суспільно-політичне становище жінки в радянській Україні / О.О. Коханова: Дис. канд. іст. наук : 07.00.01. – Харків, 2015. – 208 с.
2. Кузьмінець Н.П. Організація охорони материнства і дитинства на Поділлі на початку 1920-х рр. / Н.П. Кузьмінець // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. – Вінниця, 2012. – вип. 20. – С. 208-212.
3. Мельничук М.О. Правовий статус медперсоналу в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. / М.О. Мельничук // [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://repository.vsau.org/getfile/10268.pdf
4. Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР. 1920-ті рр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011.—312 с.
5. Мовчан О. Медичне обслуговування робітників УСРР. 1920-ті рр. / О. Мовчан // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2006. - 15. - С. 19-64.
6. Мурашова О.П. Заходи радянської влади у сфері охорони здоров‘я у 1920-1930-х рр. / О.П. Мурашова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. – Вінниця, 2015. – вип. 23. – С. 55-60.
7. Салтан Н.М. Професійна освіта як фактор соціалізації жіноцтва України / Н.М. Салтан // Гуржіївські історичні читання. - 2013. - Вип. 6. – С. 166-168.
8. Топчій О. Становлення системи охорони здоров‘я Чернігівщини: роль сільських медичних працівників (1920-1930 рр.) / О. Топчій // Краєзнавство. – К., 2014. - ғ 2 (87). – С. 81-87.
9. Берковський В. Система охорони здоров‘я на Славутчині в 1920 – на початку 1930-х рр. / В. Берковський // [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://h.ua/story/309849/
10. Семеренков В.С. Промисловість та медицина Конотопа 1920-х рр. / В.С. Семеренков // Конотопський краєзнавчий збірник. – Конотоп, 2013. – вип. 1. – С. 222-227.
11. Товкун Л. Розвиток гігієни у вищих медичних закладах Харкова / Л. Товкун // Етнічна історія народів Європи. – 2014. – Вип. 44. - С. 139–144.
12. Турчіна М.О. Медичне законодавство в Україні в Радянський період / М.О. Турчіна // Дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. – Харків, 2015. – 223 с.
13. Сальник Ю.В. Розвиток інфраструктури охорони здоров‘я в Херсоні у 1920-ті – першій половині 1930-х рр. ХХ ст. / Ю.В. Сальник // Проблеми регіональної історії України: матеріали ХІ конференції молодих істориків. – Херсон, 2015. – вип. 3. – С. 21-30.
14. Гризновський А.М. Становлення нормативно-правової бази системи охорони здоров‘я України (20-30-рр. ХХ ст.) / А.М. Гризновський // Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. – 2013. - ғ1. – Т.1. – С.45-49.
15. Лист НКЗдрава у Союзний ЦВК // ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1859. – Арк. 38.
16. Циркуляр ғ71 від 21/4-1924 г. // ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1859. – Арк. 39-40.
17. Інструкція про порядок проведення в життя декрету РНК УСРР від 6 квітня 1920 р. Про мобілізацію студентів-лікарів та лікарок // Збірник декретів, постанов, наказів та розпоряджень по Народному комісаріату освіти УСРР. – Х. 1920. - ғ1. – С. 49-50.
18. Проект наказа по линии Здравохранения в гор. и сельсоветы // ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1859. – Арк. 53-54 (зв.).
19. Проект наказа Коммунистической партии при выборах в горсоветы // ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1859. – Арк. 56-56 (зв.).
20. Дмитрик І.О. Соціальна політика та її реалізація в регіоні Донбасу 1921-1928 рр. / І.О. Дмитрик // [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://studopedia.info/2-119087.html
21. Профессиональное и специальное научное образования // ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 825. – 103-105.
22. Краткая сводка состояния медицины на селе по материалам обследования НК РКИ // ЦДАГО. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2028. – Арк. 57-63.
Published
2017-12-19
How to Cite
Babiuk , L. (2017). Medicine in the daily life of women of the Soviet Ukraine in the NEP period. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 66-70. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/267