Displaced Ukrainians of post-war West Germany and the formation of cultural memory

  • O. Podobied
Keywords: displaced Ukrainians, West Germany, cultural memory, “hard memory”, “soft memory”

Abstract

Such categories of cultural memory as “soft memory” and “hard memory” are analyzed. The publication of books, the publication of periodicals, speeches with lectures and lectures in the camps of displaced persons, the organization of exhibitions of folk art, the organization of festive events and memorial days, which were of a conciliar nature, belong to the components of the “soft memory” of displaced Ukrainians of post-war West Germany. To the components of “hard memory” we refer the establishment of monuments, crosses and memorial plaques.

References

1. Національна та історична пам‘ять : словник ключових термінів / [кер. авт. кол. А. М. Киридон]. – Київ : ДП ―НВЦ ―Пріоритети‖‖, 2013. – 436 с.
2. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 15 вересня. – Ч. 75.
3. ЦДАМЛМ України. – Ф. 1186. – Оп. 1. – Спр. 42.
4. Багряний І. Чому я не хочу вертатись до СССР? / Іван Багряний. – Вінніпег : Комітет українців Канади, 1946. – 40 с.
5. Дивнич Ю. Іван Багряний / Юрій Дивнич // Українські вісті. – Новий Ульм. – 1964. – 23 лютого. – Ч. 8. – С. 3, 5-7.
6. Подобєд О.А. Вивчення іноземних мов українцями у німецьких і австрійських таборах переміщених осіб (друга половина 1940 – початок 1950-х рр.) // Гуржіївські історичні читання : Збірник наукових праць / [Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін.] – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – Вип. 7. – 392 с. – С. 367 – 368.
7. Політичні репресії в Україні (1917 – 1980-ті рр.). Бібліографічний покажчик / [авт. вступ. Статей: С. Білокінь, Р. Подкур, О. Рубльов; упоряд.: С. Калитко, О. Рубльов, Р. Подкур, Л. Шевченко]. – К., 2007. – 456 с.
8. Суслик Р. Л. Сумні спогади. 1933 рік на Полтавщині / Суслик Р. Л. – На чужині, 1951. – 29 с.
9. Неділя. – Ашафенбург. – 1947. – 16 березня. – ғ65.
10. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 10 листопада. – Ч. 91.
11. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 30 жовтня. – Ч. 88.
12. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 2 жовтня. – Ч. 80.
13. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – Ч. 100.
14. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 14 листопада. – Ч. 92.
15. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – Ч. 102.
16. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 21 листопада. – Ч. 94.
17. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 20 жовтня. – Ч. 85.
18. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648 – 1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1999. – 352 с.
19. Рубльов О. С., Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917 – 1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. – Київ : Альтернативи, 1999. – 320 с.
20. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – Ч. 90.
21. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1949. – 25 грудня. – Ч. 103.
22. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 18 листопада. – Ч. 93.
23. Наш клич. – Лондон. – 1947. – 19 січня. – Ч. 3.
24. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1949. – 24 березня. – Ч. 24.
25. Наше життя. – Авгсбург. – 1947. – 1 квітня. – Ч. 12.
26. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1949. – 24 березня. – Ч. 24.
27. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 2 жовтня. – Ч. 80.
28. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 23 жовтня. – Ч. 86.
29. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 2 грудня. – Ч. 97.
30. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1948. – 28 листопада. – Ч. 96.
31. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 5166.
32. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1949. – 9 червня. – Ч. 46.
33. Нитченко Д. Від Зінькова до Мельборну. Із хроніки мого життя / Дм. Нитченко. – Мельбурн; Австралія : В-во ―Байда‖, 1990. – 407 с.
34. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1949. – 2 червня. – Ч. 44.
35. Час. – Нюрнберг. – 1947. – 6 липня. – Ч. 27.
36. Іжик С. Сміх крізь сльози. Спомини з років 1939 – 1947 / Семен Іжик. – Вінніпег : Поступ, 1961. – 207 с.
37. Українська думка. – Лондон. – 1947. – 13 листопада. – ғ23.
38. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1949. – 18 грудня. – Ч. 101.
39. Час. – Нюрнберг. – 1947. – 24 серпня. – Ч. 34.
40. Українська трибуна. – Мюнхен. – 1947. – 17 липня. – Ч. 52.
41. Побігущий-Рен Є. Мозаїка моїх споминів : [у 2 т.] / Євген Побігущий-Рен. – Мюнхен ; Лондон : Б. в., 1985 – Т. 2. – 1985. – 302 с.
42. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1949. – 9 жовтня. – Ч. 81.
43. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1949. – 24 листопада. – Ч. 94.
44. Українські вісті. – Новий Ульм. – 1949. – 25 травня. – Ч. 43.
45. Українська трибуна. – Мюнхен. – 1947. – 4 вересня. – Ч. 66
46. Лютий-Лютенко І. Вогонь з Холодного Яру : Спогади [Електронний ресурс]. – Детройт : Hamtramck Printing, 1986. – Режим доступу до книги: http://coollib.net/b/194651/read
47. Б. а. ―Героїка‖ перебрала на себе опіку над могилою Миколи Шраменка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://geroika.org.ua/herojika-perebrala-na-sebe-opiku-nad-mohyloyu-mykoly-shramenka/
Published
2017-12-19
How to Cite
Podobied , O. (2017). Displaced Ukrainians of post-war West Germany and the formation of cultural memory. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 56-62. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/264