Anti-insurgent struggle in the Carpathian area of the OUN (1945 – 1954): cheka-military operation as means of suppression of the ukrainian liberation movement

  • V. Ilnytskyi
Keywords: the Carpathian Area of the OUN (Karpatskyi krai), liberation movement, repressive system, the Cheka military operations

Abstract

In the article for the first time on the basis of unknown and little-known documents one of the means of struggle of the Soviet repressive bodies against the liberation movement in the Carpathian Area of the OUN (Karpatskyi krai) (1945 – 1954), namely the Cheka (Vserossiiskaia chrezvychainaia komissiia po borbe s kontrrevliutsiei i sabotazhem – All-Russian Extraordinary Commission for Fighting Counterrevolution and Sabotage, popularly called ChK or Cheka) operation is considered. It has been established that the repressive system changed its tasks in the course of its struggle against the Ukrainian underground. The most typical examples and scales of launching of the Cheka-military operations are represented. It is proved that despite mass pressure and use of rough struggle methods, the underground in Karpatskyi krai favoured broad support of the population which provided to its success in opposing the Soviet totalitarianism.

References

1. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах / Іван Білас. – К.: Либідь; Військо України, 1994. – Кн. 1. – 432 с.
2. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історичний аналіз. У двох книгах / Іван Білас. – К.: Либідь; Військо України, 1994. – Книга друга: Документи та матеріали. – 688 с.
3. Вєдєнєєв Д. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945–1980-ті роки: Монографія / Дмитро Вєдєнєєв, Геннадій Биструхін. – К.: К.І.С., 2007. – 568 с.
4. Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946 – 1956 рр.) / Анатолій Кентій. – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 111 с.
5. Кентій А. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. / Анатолій Кентій. – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 220 с.
6. Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років XX століття: ідеологія та практика / Юрій Киричук. – Львів: Добра справа, 2003. – 464 с.
7. Макарчук С. Радянські методи боротьби з ОУН і УПА. 1944 – 1945 pp. / Степан Макарчук // Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів [гол. ред. кол. Ярослав Ісаєвич, упоряд. і відп. ред. Юрій Сливка] (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 11 / Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України). – Львів, 2004. – С. 210–223.
8. Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках / Анатолій Русначенко. – К.: Університетське видавництво ―Пульсари‖, 2002. – 519 с.
9. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944 – 1953 рр. Нові документи і матеріали / Володимир Сергійчук. – К.: Дніпро, 1998. – 944 с.
10. Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА / Володимир Сергійчук. Видання друге, доповнене. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – 184 с.
11. Сергійчук В. Український здвиг: Прикарпаття. 1939 – 1955 рр. / Володимир Сергійчук. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 840 с.
12. Шаповал Ю. Війна після війни / Ю. Шаповал // Літопис УПА. Нова серія. Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України. 1943–1959. – Київ; Торонто, 2001. – 670 с.
13. Галузевий держаний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), оп. 56 (1953), спр. 4, т. 3. – 355 арк.
14. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 55, 215 арк.
15. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 75 (1953), спр. 5, 405 арк.
16. Жуков В. На невидимом фронте / Владимир Жуков // [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.vvmvd.ru/istoriya/vospominanija/vospominanija_515.html (12.04.2016). – Назва екрану.
17. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 60 (1953), спр. 3, т. 7, 324 арк.
18. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 93 (1954), спр. 1, 516 арк.
19. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 99 (1954), спр. 8, т. 8, 221 арк.
20. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 99 (1954), спр. 8, т. 5, 365 арк.
21. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 36 (1960), спр. 2, 95 арк.
22. ―Особые папки‖ Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944 – 1948 рр. / [упоряд. Ярослав Дашкевич; Василь Кук]. – Львів: ЛА ―Піраміда‖, 2010. – 594 с.
23. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 55 (1953), спр. 5, т. 1, 401 арк.
24. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 59, 433 арк.
25. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 36 (1960), спр. 3, 33 арк.
26. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 70 (1953), спр. 6, т. 2, 89 арк.
27. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 91, 398 арк.
28. Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історичні нариси / [за ред. С. Кульчицького]. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 496 с.
29. Історія українського селянства: Нариси в 2 т. / [ред. Володимир Литвин]. – К.: Наукова думка, 2006. – Т. 2. – 653 с.
30. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. П-5001, оп. 7, спр. 218, 182 арк.
31. ДАЛО, ф. П-5001, оп. 7, спр. 220, 161 арк.
32. ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 95, 386 арк.
33. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 98 (1954), спр. 1, т. 2, 319 арк.
34. Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія. – Т. 7: Боротьба проти УПА i нацiоналiстичного пiдпiлля: iнформацiйнi документи ЦК КП(б)У, обкомiв партiї, НКВС-МВС, МДБ-КДБ (1943 – 1959) / [упоряд. Михайло Деркач, Анатолій Кентій, Володимир Лозицький, Ірина Павленко]. – К.; Торонто: [б.в.], 2003. – Кн. 4: 1949 – 1959. – 716 с.
35. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 60 (1953), спр. 4, т. 2, 356 арк.
36. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 61 (1953), спр. 2, т. 1, 332 арк.
37. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 31 (1953), спр. 3, 62 арк.
38. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 59 (1953), спр. 6, т. 5, 270 арк.
39. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 110 (1954), спр. 2, т. 8, 381 арк.
40. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 39 (1960), спр. 9, 278 арк.
41. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 98 (1954), спр. 1, т. 3, 266 арк.
42. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 99 (1954), спр. 8, т. 1, 398 арк.
43. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 36 (1960), спр. 11, 87 арк.
44. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 19 (1959), спр. 12, 418 арк.
45. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 36 (1960), спр. 12, 72 арк.
46. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 19 (1959), спр. 1, 367 арк.
47. ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 387, т. 1, 310 арк.
48. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 19 (1959), спр. 2, 471 арк.
49. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 59 (1953), спр. 6, т. 4, 258 арк.
50. ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 19 (1959), спр. 10, 311 арк.
Published
2017-12-19
How to Cite
Ilnytskyi, V. (2017). Anti-insurgent struggle in the Carpathian area of the OUN (1945 – 1954): cheka-military operation as means of suppression of the ukrainian liberation movement. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 46-52. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/262