Administration system as a mode for realization Nazi’s plans on the occupied territory

  • I. Spudka
  • L. Turchina
Keywords: local administration, Reichkomissariat “Ukraine”, occupation policy

Abstract

This article is devoted to the problems of administrative division introduction and function of organ administration during the occupation of Ukraine by Germanic army. The territory of Ukraine was divided into zone of civil (Reigh-Commisariat, Transnistria and General Province) and zone of military structure The administration system of occupied territory had essential differences from the Soviet system, firstly the occupied territory of Ukraine had as zone of civil and military structure administration. Activity of military and civil administrative organs were directed into realization of control over the population in the occupied territory, colonial administration according to nazy guidance.

References

1. Рекотов П.В. Органи управління на окупованій території України (1941-1944 рр.) / П.В. Рекотов // Український історичний журнал. – 1997. – ғ 3. – С.90–101.
2. Рекотов П. Плани та характер окупаційного режиму в Україні 1941-1944 рр. (історико-правовий аспект) / П. Рекотов // Право України. – 1997. – ғ 3. – С.78–80.
3. Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття. Історичні нариси: У 2-х кн. / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова колегії), Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець, В. М. Литвин, О. Є. Лисенко (відп. ред.), О. С. Онищенко, О. П. Реєнт, П. Т. Тронько; Рецензенти: О. С. Рубльов, В. Ф. Шевченко. НАН України. Інститут історії України. - К.: НВП «Видавництво Наукова думка, НАН України», 2011.
4. Запорізький рахунок Великій війні. 1939-1945 / Ф. Г. Турченко, В.М. Мороко, О.Ф. Штейнле, В.С. Орлянський [та ін.]; Ф.Г. Турченко (наук. ред.). – Запоріжжя: Просвіта, 2013. – 416 с.
5. Ревегук В. Я. Полтавщина в роки Другої світової війни (1939–1945) / В. Я. Ревегук. – Полтава, 2004. – 288с.
6. Слободянюк М.А. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) / М. А. Слободанюк. – Дніпропетровськ: Оксамит-Текс, 2005. – 294 с.
7. Олійник Ю.В., Завальнюк О.М. Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь-Поділля» (1941-1944 рр.) / Ю. В. Олійник, О. М. Завальнюк. - Хмельницький: Поліграфіст-2, 2012. - 320 с.
8. Ковалюк Р. Під трьома окупаціями: Кам‘янеччина в Другій світовій війні / Р. Ковалюк. - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2002. – 173 с.
9. Історія застерігає: Трофейні документи про злочини німецько-фашистських загарбників та їхніх посібників на тимчасово окупованій території України в роки Великої Вітчизняної війни / Інститут Історії партії при ЦК Компартії України ; Інстітут Історії АН УССР. – К.: Політвидав, 1986. – 264 с.
10. Центральний державний архів громадських об‘єднань України (далі - ЦДАГО України). - Ф.-166. - Оп.3.- Спр.142. - Арк.23; Центральний державний архів вищих органів влади та державного управління України (далі - ЦДАВО України) - Ф.4620. - Оп.3. - Спр.239. - Арк.3.; Волинь. Часопис для Волині.-1943.-25 лютого.
11. ЦДАВО України. - Ф.4620. - Оп.3. - Спр.239.
12. ЦДАГО України. - Ф.166 – Оп.3. – Спр.141.
13. Гончаренко О., Лисенко О., Першина Т. Система управління окупованими територіями України / О. Гончаренко, О. Лисенко, Т. Першина // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси. – Кн. 1. - К.: Наукова думка, 2010. – 734 с.
14. ЦДАВО України. - Ф.КМФ-8 – Оп.2. – Спр.147.
15. Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади / Г. Костюк. - Ч.2. - Edmonton; Toronto: CIUS, 1998. – 609 c.
16. Державний архів м. Києва (ДАКО). - Ф.Р-2412 – Оп.2. – Спр.7.
Published
2017-12-19
How to Cite
Spudka , I., & Turchina , L. (2017). Administration system as a mode for realization Nazi’s plans on the occupied territory. Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 41-45. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/261