Higher educational institution as the environment of ideological education of a “new Soviet man” in Ukraine (the second part of XX century)

  • Yu. Kahanov Zaporizhzhia National University
Keywords: higher educational institutions, Homo Soveticus, students, values, Soviet Ukraine

Abstract

The article, based on the materials of the state archive of the Security Service of Ukraine and central state archives, analyses the role of ideological and political education in the environment of Soviet high school and its influence on the designing of the outlook and values of students in Ukraine in the second part of XX century. Attention is drawn to the formalism and superficiality of ideological direction measures, to their ambivalent efficiency. The influence of labor education in higher educational institutions on the formation of collectivism of the Soviet model is determined, the Russification policy and Soviet language discourse as factors of the unification of the public space is outlined. The question of the effectiveness of ideological education in the university environment of "correct" beliefs, values and models of the behavior of the "new Soviet man" and the correction of the already inoculated by the family education of “harmful” views is discussed.

References

1. Леніну студентство присягає. Матеріали республіканського зльоту студентів України, які відбулися в лютому 1969 року в Києві. К.: Вища школа, 1969. 187 c.
2. Совет Министров СССР. Постановление от 22 января 1969 г. «Об утверждении положения о высших учебных заведениях СССР». Режим доступу: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6994.htm
3. Устав Коммунистической партии Советского Союза. Утвержден XXII съездом, частичные изменения внесены XXIII и XXIV съездами КПСС. Режим доступу: http://www.leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/Ustav_KPSS.html
4. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі – ЦДАГО). Ф.1. Оп. 71. Спр. 271. Доповідні записки обкомів КП України, міністерств і вузів республіки про хід перебудови роботи технікумів, розподіл плану прийому до вузів, про проведення наукових нарад і семінарів, про організацію роботи зі студентами-іноземцями та інші питання роботи вузів. 08.04.1964 – 30.12.1964.
5. Коммунистические идеалы и становление личности студента. Харків : Вища школа, ХГУ, 1977. 200 с.
6. ЦДАГО. Ф. 1. Оп. 71. Спр. 209. Информация и справки обкомов КП Украины, институтов об отчетно-выборных собраниях в партийных организациях институтов, о состоянии идейно-воспитательной работы среди студентов, преподавателей высших учебных заведений. 06.02.1957 – 31.12.1957. 108 арк.
7. ЦДАГО. Ф. 1. Оп. 71. Спр. 244. Стенограмма республиканского совещания по вопросам перестройки работы вузов в свете требований Закона о народном образовании (5-6 травня 1960 року). 05.05.1960 – 05.07.1960. 283 арк.
8. Радянська освіта. – 1979. – 17 жовтня.
9. Інтерв‘ю Ю.О. Каганова з С.І. Горбачовим. 16 серпня 2017 р.
10. Інтерв‘ю Ю.О. Каганова з Г.В. Семеновим. 9 серпня 2017 р.
11. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). Ф.16. Оп.1. Спр.1171. Дело с копиями докладных записок, спецсообщений и информсообщений в ЦК КПУ, СМ УССР и КГБ СССР. 30.03.1973-26.04.1973. 356 арк.
12. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО). Ф. 166. Оп. 15. Спр. 8845. Звіти працівників народної освіти УРСР, які були у відрядженні за кордоном у 1975 році. 123 арк.
13. Днепр вечерний. – 1973. – 9 березня.
14. ГДА СБУ. Ф.16. Оп.1. Спр. 1034. С подлинникамми докладных записок, спецсообщений и информсообщений в ЦК КПУ (возврат). 30.05.1974 – 25.06.1974. 253 арк.
15. Каганов Ю. О. Радянський мовний дискурс: політико-ідеологічні особливості та протидія. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2012. Вип. XXXII. – C. 267-272.
16. Іван Коляска. Образование в советской Украине. ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 961. Арк.140-177.
17. Бажан О.Г. Наростання опору політиці русифікації в Українській РСР у другій половині 1950-х – 1960-х рр. Український історичний журнал. 2008. ғ 5. С. 147-159. Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/journal_2008_5_147
18. ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 0945. Документи (повідомлення, доповідні) КДБ при РМ УРСР до ЦК КПУ. 21.09.1965 – 28.12.1965. 347 арк.
19. ЦДАГО. Ф. 1. Оп. 25. Спр. 1039. Письма в ЦК КПСС, записки отделов ЦК Компартии Украины, информация обкомов партии о совещании работников высшей школы Украинской ССР, о некоторых вопросах дальнейшего совершенствования подготовки кадров для зарубежных стран и по другим вопросам. 02.01.1974 – 19.12.1974. 110 арк.
20. ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 0951. Доклады, представления и специальные сообщения органов госбезопасности в партийные и правительственные органы. 09.01.1967 – 23.03.1967. 361 арк.
21. ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 0962. Доклады, представления и специальные сообщения органов госбезопасности в партийные и правительственные органы. 25.04.1968 – 24.05.1968. 314 арк.
22. ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 0963. Доклады, представления и специальные сообщения органов госбезопасности в партийные и правительственные органы. 29.05.1968 – 10.06.1968. 408 с.
23. ЦДАГО. Ф.1. Оп. 71. Спр. 219. Письма, информация обкомов партии, академии наук УССР, институтов, техникумов, министерств УССР о распределении молодых специалистов, проведении производственной практики студентов и по другим вопросам работы учебных заведений. 27.01.1958 – 25.12.1958. 139 арк.
24. Хархордин О.B. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. Изд. 2-е. СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016. 508 с.
25. ЦДАГО. Ф.1. Оп. 71. Спр. 254. Информация обкомов КП Украины о подборе кадров для работы за рубежом, работа со студентами-иностранцами, справки об обеспечении студентов общежитиями и другие вопросы работы вузов. 23.01.1961 – 02.06.1961. 140 арк.
26. ЦДАВО. Ф.166. Оп.17. Спр. 121. Документи, направлені до Верховної Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР та інші державні органи з питать народної освіти (інформація, листування). 03.01.1991 – 29.04.1991. 161 арк.
27. ЦДАГО. Ф.1. Оп. 73. Спр. 709. Протоколы партбюро, докладные записки министерства просвещения УССР, педагогических институтов – о воспитательной работе среди студентов педагогических институтов, о распределении выпускников педагогических институтов и по другим вопросам педагогических институтов. 12.01.1956 – 04.12.1956. 167 арк.
28. ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 0977. Доклады, представления и специальные сообщения органов госбезопасности в партийные и правительственные органы. 20.10.1969 – 18.12.1969. 342 арк.
Published
2017-12-19
How to Cite
Kahanov, Y. (2017). Higher educational institution as the environment of ideological education of a “new Soviet man” in Ukraine (the second part of XX century) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(49), 21-30. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/258