Return to Article Details [Рец.]: Українська революція 1917–1921 рр. на Придніпров’ї: збірник документів і матеріалів / Державний архів Дніпропетровської області; уклад.: Ю. Г. Пахоменков, Н.Л. Юзбашева ; ред. Н. Л. Юзбашева. – Дніпро : ЛІРА, 2016. – 372 с. Download Download PDF